EBAU 2022

Què passa si suspens un examen de Selectivitat

Per obtenir la nota mínima i aprovar l’EBAU no és necessari superar tots els exàmens de la fase general, ja que es realitza una mitjana aritmètica entre les quatre notes

Què passa si suspens un examen de Selectivitat

Epi_rc_es

3
Es llegeix en minuts

La vida d’una persona d’una successió de capítols que anem escrivint cada dia, amb cada decisió que prenem. Un dels passatges que sol quedar gravat en la memòria de molts és el de la Selectivitat, una prova que turmenta milers d’estudiants cada any al nostre país.

La temuda prova, que cada estiu posa a prova els nervis dels alumnes, suposa l’últim repte per poder accedir al grau universitari. Els que aconsegueixen superar-la amb la nota que necessiten podran seguir endavant amb les seves metes i somnis. Aquest any, la mitjana d’aprovats a Espanya va ser del 93,57%.

Igual com en les dues anteriors convocatòries, els estudiants de Batxillerat s’han enfrontat a uns exàmens més senzills pel context de pandèmia, ja que les mesures que ha obligat a adoptar han dificultat l’aprenentatge i la preparació de les proves.

Però, ¿què passa amb aquelles persones que suspenen un dels exàmens que componen l’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU)? Són molts els dubtes que envolten els estudiants que es veuen en aquesta situació, per això, aquí apuntem informació que pot resultar d’interès.

¿Quan se suspèn la selectivitat?

¿Quan se suspèn la selectivitat?Abans de res, hem de deixar clar que l’EBAU se suspèn quan no s’obtenen 4 punts en la fase general o quan la mitjana ponderada entre la qualificació de la fase general (40%) i la nota mitjana de l’expedient acadèmic de batxillerat (60%) és menor que 5.

 ¿S’han d’aprovar tots els exàmens de l’EBAU?

 ¿S’han d’aprovar tots els exàmens de l’EBAU?Per obtenir la nota mínima i aprovar l’EBAU no és necessari superar tots els exàmens de la fase general. El que sí que hem d’aconseguir és que la mitjana aritmètica dels quatre exàmens superi el 4. Per tant, no és imprescindible aprovar tots i cada un dels exàmens si aconseguim compensar unes notes amb d’altres.

No passa el mateix en la fase específica, en la qual l’estudiant té l’opció d’enfrontar-se a de dues a quatre assignatures que ells mateixos elegeixen. Al tractar-se d’una fase voluntària, les classificacions que es no tenen la mateixa importància com les obligatòries. De fet, només es tindran en compte per a la mitjana aritmètica les dues assignatures que tinguin la nota més alta. En aquesta fase opcional, que només es té en compte si tenim la fase general aprovada, cada una de les matèries es considera superada només si s’obté una nota igual o superior a 5 sobre 10.

¿Es pot accedir a la universitat sense aprovar l’EBAU?

¿Es pot accedir a la universitat sense aprovar l’EBAU?No. Per accedir a la universitat és necessari aprovar l’EBAU. Per a això, s’han d’obtenir 4 punts o més i la mitjana ponderada entre la qualificació de la fase general de la selectivitat (40%) i la nota mitjana de l’expedient acadèmic de batxillerat (60%) ha de ser igual o superior a 5 punts.

No podem oblidar que, en cas d’haver suspès algun examen, sempre hi ha la possibilitat de revisar la prova. En el cas que l’alumne consideri injusta la nota, té l’oportunitat i el dret que un altre professor li torni a corregir l’examen.

El temps de validesa de les notes de les dues fases també és diferent. Mentre la fase obligatòria la validesa és indefinida i només pot augmentar la nota si l’estudiant es torna a presentar, la fase voluntària té una vigència de dos cursos acadèmics des que se superen els exàmens.

Si s’aproven algunes matèries al juny i d’altres no, ¿s’han de repetir totes al juliol?

Notícies relacionades

Si s’aproven algunes matèries al juny i d’altres no, ¿s’han de repetir totes al juliol?Si se suspèn la fase general de la primera convocatòria, . Si la mitjana aritmètica dels quatre exàmens de la fase obligatòria no arriba als 4 punts, l’EBAU es considerarà suspesa. Per tant, en cada convocatòria s’han de realitzar els quatre exercicis que formen la fase general.

Però, hem de recordar que en molts casos no n’hi ha prou amb aprovar la selectivitat per accedir a molts graus, sinó que s’ha de superar la nota de tall que marca la universitat. A més, és important recordar que la selectivitat no és l’únic camí cap a la universitat. Per la qual cosa, si no s’obté la nota necessària, no és la fi del món. Podem, per exemple, realitzar una Formació Professional relacionada amb la carrera que volem estudiar i després fer el salt al grau universitari amb les notes obtingudes a l’esmentada FP.