Trànsit

La DGT treu ofertes d’ocupació «garantida» per més de 2.000 euros al mes: últim dia per inscriure-s’hi

  • La plaça de professor d’autoescola és una de les més sol·licitades

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha convocat 3.000 places per aconseguir el Certificat d’Aptitud de Professor de Formació Viària. Els interessats que s’inscriguin en la convocatòria hauran de superar un curs, de caràcter teòric i pràctic. Aquesta formació es divideix en dues fases, totes dues, eliminatòries: una primera part, d’ensenyament a distància, i una segona, presencial. En cas d’aprovar totes dues, s’obté el títol per treballar com a professor d’autoescola. El termini de presentació de la sol·licitud de plaça està obert fins a aquest dilluns, 30 de gener del 2023.

Per poder rebre la formació oficial, els aspirants hauran de tenir almenys el permís de conducció de la classe B (que habilita per conduir vehicles amb canvi de marxes manual) amb una antiguitat mínima de dos anys, així com el títol d’educació secundària obligatòria o de tècnic (formació professional de grau mitjà), o acreditar documentalment que posseeixen estudis equivalents o superiors. A més, hauran «de tenir les condicions psicofísiques i psicotècniques que actualment s’exigeixen al grup 2 de conductors, segons el que es disposa a l’article 45 del Reglament General de Conductors».

Notícies relacionades

D’altra banda, hauran d’acompanyar el formulari de sol·licitud de plaça amb el justificant del pagament dels 46,69 euros corresponents als drets d’inscripció. L’abonament s’ha de fer a través del model 791 d’ocupació pública (taxa 5.1). Finalment, les sol·licituds es podran entregar presencialment a qualsevol direcció o oficina de Trànsit o per internet si es disposa de DNI electrònic, certificat electrònic en vigor o credencials cl@ave.

La plaça de professor d’autoescola és una de les més sol·licitades, per la qual cosa es podria aconseguir feina amb bastanta facilitat. Sobre els sous, ronden entre els 25.000 i 30.000 euros a l’any. És a dir, entre els 1.700 i els 2.100 euros mensuals.