REFORMA PENAL

El CGPJ adverteix ara sobre el maltractament animal: pegar el gos per danyar la parella estarà més penat que colpejar-la a ella

Adverteix de la falta de proporcionalitat en algunes condemnes que la norma introduirà en el Codi Penal

El CGPJ adverteix ara sobre el maltractament animal: pegar el gos per danyar la parella estarà més penat que colpejar-la a ella
2
Es llegeix en minuts
Cristina Gallardo

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) torna a advertir de les conseqüències que pot tenir tocar el Codi Penal per ajustar-lo a determinats projectes de llei, en aquest cas en matèria de maltractament animal. Dijous vinent, el ple de l’òrgan de govern dels jutges analitzarà el seu informe preceptiu sobre aquest assumpte, que adverteix, entre altres propostes desproporcionades, que pegar el gos per danyar la parella estarà més penat que pegar-la a ella en el cas de lesions lleus que no necessiten tractament mèdic.

La finalitat de la reforma, segons es recull en la Memòria d’Anàlisi d’Impacte Normatiu (MAIN) i en l’exposició de motius de l’Avantprojecte, és adequar la llei a les expectatives socials i acabar amb la sensació d’impunitat generalitzada davant el maltractament animal. Per aconseguir aquest objectiu, la norma projectada crea un nou títol dins del Codi Penal que, sota la rúbrica «Delictes contra els animals», conté els delictes de maltractament animal, separant-los així dels delictes contra la flora i la fauna existents en el text punitiu. 

Entre altres aspectes, el CGPJ adverteix que un supòsit en què pot quedar afectat el principi de proporcionalitat el constitueix la pena de presó prevista per al maltractament animal quan es presenti la circumstància agreujant d’haver comès els fets per causar mal a qui sigui o hagi sigut cònjuge de l’autor. 

La pena de prevista en l’avantprojecte per a aquest supòsit – d’entre 3 mesos i 18 mesos de presó– és superior en el seu grau màxim a la que està actualment fixada per a delictes contra les persones com el lleu de coaccions, el d’amenaces lleus, el de lesions que no necessiten tractament mèdic o quirúrgic i el de maltractament d’obra en l’àmbit de violència contra la dona –penat amb entre 6 mesos a un any de presó–.

Notícies relacionades

També critica el CGPJ que el projecte pretengui acabar mitjançant l’enduriment de les penes amb el que descriu com «una sensació d’impunitat generalitzada davant el maltractament animal, amb penes poc efectives davant les esmentades accions i mancades d’efectes dissuasoris». 

El prelegislador assenyala, en aquest sentit, que les penes a imposar actualment solen ser inferiors a dos anys, motiu pel qual els condemnats no ingressen a la presó al poder ser suspeses o substituïdes. El CGPJ adverteix, però, que l’avantprojecte no aconsegueix el que anuncia com a primera i essencial justificació de la reforma, ja que, tot i que tant en el cas de les lesions com en el de la mort de l’animal augmenten lleugerament les penes de presó, en els dos supòsits es continua mantenint de manera alternativa la pena de multa.