Onada de punxades a Espanya

Què és la submissió química i com s’ha d’actuar

Els metges d’urgències han publicat un protocol d’actuació davant les punxades que s’estan produint arreu del país

Què és la submissió química i com s’ha d’actuar

Epi_rc_es

2
Es llegeix en minuts

Els metges d’urgències han publicat un protocol d’actuació davant la submissió química, una pràctica que consisteix a administrar fàrmacs o drogues a una persona per realitzar actes delictius (robatoris, assetjaments, abusos i agressions sexuals) o aprofitar-se del seu consum voluntari per a aquests actes.

Davant la proliferació de denúncies de dones que han patit punxades en llocs d’oci, i tot i que en una gran majoria no s’ha detectat la presència de substàncies tòxiques, la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES) i SEMESTOX (Toxicologia clínica) han publicat una infografia amb informació sobre com s’ha d’actuar davant aquestes situacions.

Tipus

 • Hi distingeixen tres tipus de submissió química, entre les quals figura la química oportunista, que es produeix quan la víctima ingereix de manera conscient i voluntària drogues o begudes alcohòliques, i l’agressor aprofita el seu estat per cometre els delictes.

 • En el cas de la proactiva, l’agressor intoxica la víctima de forma deliberada sense consentiment ni coneixement d’aquesta.

 • Si es combina el consum voluntari i involuntari de substàncies, es tractaria d’una submissió química mixta.

Indicadors de sospita

 • La víctima pateix amnèsia total o parcial, o té «flashbacks».

 • S’ha despertat en un lloc desconegut i/o despullada o amb la roba mal posada.

 • Té el record o la sensació d’haver mantingut relacions sexuals i/o haver sigut víctima d’una agressió sexual.

 • Hi ha presència de fluids desconeguts al cos (semen), lesions o alteracions en zones genitals.

Tipus de substàncies més comunes

 • Principalment s’utilitzen depressors del sistema nerviós central, d’acció ràpida i curta durada, i majoritàriament són solubles en medi aquós, insípids i inodors.

 • Entre les més comunes destaca l’alcohol, present en el 75% de les submissions químiques, així com la benzodiazepines –calmants i sedants fàcils d’obtenir i que produeixen automatisme i amnèsia–.

 • També s’administra gammahidroxibutirat (GBH) d’efecte ràpid i que desapareix aviat de l’organisme, així com altres substàncies com cannabinoides, escopolamina o ketamina.

¿Com s’ha d’actuar?

 • Depenent de l’estat clínic, el protocol recomana administrar un anticonceptiu d’emergència, o fer profilaxi davant infeccions de transmissió sexual (ITS), VIH, per a hepatitis B o antitetànica.

¿Què s’ha de fer si es nota una punxada?

 • Els metges d’urgència recomanen demanar ajuda immediatament i no deixar mai sola la víctima.

 • A més, la persona que ha patit la punxada ha d’observar els seus símptomes per constatar si té marejos, esvaïments o sensacions que no es corresponen amb les substàncies ingerides de manera voluntària.

 • Insten també a acudir al servei d’urgències o trucar a aquesta assistència i presentar una denúncia.