PAU

Educació proposa una selectivitat amb menys exàmens i una prova de «maduresa acadèmica»

El nou examen tindrà un pes del 75% en la nota, mentre que les proves tradicionals, que passen de quatre a dos, representaran el 25% restant

Educació proposa una selectivitat amb menys exàmens i una prova de «maduresa acadèmica»

Epi_rc_es

2
Es llegeix en minuts

La ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha proposat a les comunitats autònomes que la nova PAU o prova d’accés a la universitat tingui menys exàmens, en concret, que passi de quatre a dos, i que inclogui una prova de maduresa acadèmica que tingui un pes del 75% del total.

Aquestes són les principals novetats de l’últim esborrany que proposa el Ministeri d’Educació per accedir a la universitat i amb què es replanteja l’estructura actual de la prova de selectivitat per adaptar-se a la nova llei educativa.

La ministra d’Educació pretén que el canvi de model de selectivitat es faci de forma «progressiva i gradual» per afavorir l’adaptació de l’alumnat i del professorat «amb les degudes garanties».

Per fer-ho, proposa que el model actual es mantingui tres anys en «trànsit» (fins que entri en vigor el definitiu), en què l’alumne realitzi quatre exercicis que tinguin la mateixa ponderació cada un (el 25%) .

En concret, un d’específic sobre la modalitat obligatòria elegida, dues de matèries comunes (Història de la Filosofia i Història d’Espanya) i un quart exercici, de caràcter general, en què es valorin les habilitats associades a l’àmbit lingüístic i avaluï la maduresa acadèmica de l’alumnat.

A partir del curs 2026-2027, segons l’esborrany, la ponderació d’aquest últim exercici passarà a ser del 75 per cent i substituirà les proves comunes, i es mantindrà l’exercici específic de modalitat obligatòria (amb un pes del 25%).

L’exercici de maduresa constarà d’un dossier format per una sèrie de documents (textos, imatges, infografies, gràfics, taules, audiovisuals, etc.) que giraran entorn d’un mateix tema.

A partir d’aquí es demanarà a l’alumnat que faci una anàlisi des de diferents aspectes i perspectives, responent a diversos tipus de preguntes (tancades, semiconstruïdes i obertes).

L’objectiu d’aquesta prova és valorar la capacitat de l’alumnat per analitzar, valorar, extreure informació o interrelacionar tota aquesta documentació, de forma més o menys guiada a través de les preguntes o propostes.

Notícies relacionades

A més, tal com es porta a terme en l’actualitat, aquesta «fase d’accés» es complementarà amb una altra d’específica «d’admissió» en què l’alumnat farà dos exercicis, escollint d’entre les matèries ofertes de 2n de batxillerat, de modalitat o comunes.

La nova PAU que proposa el Ministeri d’Educació descarta una prova única per a tot Espanya, però sí que aposta per acords que permetin als diferents territoris elaborar proves que siguin homologables entre si.