El debat lingüístic a Catalunya

Un 62% d’adolescents catalans consumeixen televisió només en castellà

  • Una enquesta del Consell d’Avaluacio a estudiants de 4t d’ESO conclou que «perceben el català com a llengua poc útil»

  • Cau del 33,7% al 19% el percentatge de joves que utilitzen «només» o «més» el català en la seva vida diària 

Un 62% d’adolescents catalans consumeixen televisió només en castellà

Manu Mitru

4
Es llegeix en minuts
Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

ver +

Xarxes socials i plataformes audiovisuals estan en el punt de mira del Govern en relació amb el retrocés de l’ús del català per part dels joves. Aquesta preocupació la recolzen dades: només un 3% d’estudiants de 4t d’ESO (15-16 anys) consumeixen sempre continguts audiovisuals en català, mentre que un 62,2% ho fa només o sobretot en castellà. Un 19% ho fa tant en català com en castellà i un 15,8%, en alguna altra llengua. Aquestes xifres contrasten amb les del 2013, quan els qui deien veure la televisió només en català eren el 4,9% i els que ho feien només en castellà eren el 50,4%. Són resultats de l’enquesta elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya entre 55 centres i els resultats complets de la qual s’han presentat aquesta setmana.

A les xarxes socials, la situació és similar: els estudiants que només utilitzen el català han passat del 16,6% registrat el 2013 al 8,9% del 2021, mentre que pugen del 40 el 58% els qui es comuniquen bàsicament en castellà. Cal tenir en compte que un 90% d’enquestats dedica més d’una hora al dia a consumir continguts audiovisuals.

I hi ha un altre factor que preocupa a docents i experts: la connotació que li donen els joves a una o una altra llengua i la utilitat que li veuen. Així, el 50,4% d’estudiants opinen que el català s’utilitzarà menys en un termini de cinc anys. A més, els alumnes que en un futur voldrien situar-se en el grup dels que parlen ‘només o més català’ han caigut del 31,4% al 14,8% en el període 2006-2021, un fet que, segons l’informe, «indica que la llengua catalana no és atractiva per ser adoptada en un escenari futur». Un 38,3% diu voler parlar català i castellà per igual.

L’estudi del Consell d’Avaluació apunta que una de les «raons de pes» d’aquest descens és «la falta d’oferta audiovisual i de continguts a les xarxes en català». Això provoca que els adolescents «percebin el català com una llengua no necessària o poc útil» en l’àmbit social. Els que parlen només català o més català que castellà en la seva vida diària han descendit del 33,7% al 19% des del 2006, i els que parlen tant català com castellà han augmentat del 29,8% al 38,8% en el mateix període.

A l’hora de comunicar-se amb amics fora de l’entorn escolar, el castellà torna a guanyar la partida. Un terç de l’alumnat utilitza sempre o sovint el català, mentre que un 57,4% l’utilitza «poc» o «mai».

Esport, música i dansa

Un altre camp on el castellà guanya pes és en el de les activitats extraescolars esportives, en les quals participa un 61,2% de l’alumnat. Un 40,8% l’utilitza com a llengua principal, molt per sobre de qui utilitza el català o les dues llengües (28,5% i 28,7%, respectivament). El Consell ho atribueix al fet que les activitats esportives «acostumen a ser més transversals al capital socioeconòmic, i, per tant, explicaria la presència més gran de la llengua castellana». El contrari passa en les extraescolars artístiques, en les quals participa un 18,9% de l’alumnat. Aquí la llengua principal (44,1% en música i dansa i 38,7% en teatre) és el català. L’informe ho vincula amb el fet que «les classes de música i teatre són activitats tradicionalment associades a un capital social propi de la classe mitjana».

Al si de la família, la majoria d’alumnes (45,7%) parlen «només o sobretot» en castellà a casa. Gairebé un 30% ho fan en català i poc més del 14% combina les dues llengües. Són percentatges, apunta l’estudi, similars a anys anteriors, si bé hi ha una «tendència de retrocés lleu» del català. A la pregunta d’amb quina llengua s’identifiquen, en comparació amb el 2013, hi ha un retrocés (-4,5 punts) del grup que respon que la seva llengua d’identificació és el català i també del grup (-5,7 punts) que diu que és el castellà. Al contrari, la proporció d’alumnes que senten com a seves les dues llengües creix uns 9 punts.

Descens a l’aula i amb el professor

A principis de novembre, el Govern ja va presentar les primeres conclusions d’aquest estudi. Llavors va avançar que els alumnes que no utilitzen ‘mai’ o ‘gairebé mai’ el català en les activitats en grup a l’aula són un 28,4% mentre que el 2006 eren el 10,9%. L’alumnat que utilitza el català ‘sempre’ o ‘gairebé sempre’ en les activitats en grup ha caigut 47 punts, del 67,8% del 2006 al 21,4% del 2021, i el que l’utilitza ‘poques vegades’ ha pujat del 4,5% al 20,7% en el mateix període.

Notícies relacionades

A més, el percentatge d’alumnat que es dirigeix ‘sempre’ o ‘gairebé sempre’ en català al professorat ha disminuït del 53,9% del 2013 al 39,4% del 2021 i el que ho fa ‘poques vegades’ ha passat del 6,6% el 2013 al 16,9% el 2021. El professorat que es dirigeix ‘sempre’ o ‘gairebé sempre’ en català al grup també ha disminuït: del 63,7% registrat el 2006 al 46,8% del 2021. El que no l’utilitza ‘mai’ o ‘gairebé mai’ ha baixat del 10,5% al 3,1%, però el que reconeix fer-ho ‘poques vegades’ se situa en el 12,3%. A mesura que augmenta la complexitat del centre, augmenten les respostes que consideren que el professorat fa un ús baix del català.

Aquesta setmana, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat al Parlament que ha encarregat al Consell d’Avaluació un informe sobre l’ús del català a 6è de primària. El sondeig als alumnes es realitzarà aquest curs alhora que les proves de competències bàsiques.