Els comptes catalans del 2022

Aquestes són les claus del pressupost del Govern a Educació

 • El departament de Gonzàlez-Cambray compta amb una partida de 6.681 milions, 1.009 milions més que el 2020

 • La reducció de ràtios a P3, la gratuïtat de P2 i el pla de xoc de l’FP són les apostes més destacades

 • A escola inclusiva, el conseller anuncia un canvi en el sistema de monitors dels alumnes amb necessitats especials

fcasals35493800 barcelona 12 09 2016 sociedad  vuelta al cole inicio curso160912101359

fcasals35493800 barcelona 12 09 2016 sociedad vuelta al cole inicio curso160912101359

6
Es llegeix en minuts
Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

ver +

La Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya compta, en els Pressupostos del Govern per al 2022, amb una partida de 6.681 milions d’euros, xifra que suposa un augment de 1.009 milions d’euros, un 17,8% més que en els comptes del 2020. Aquests comptes inclouen 405 milions d’euros dels fons europeus Next Generation. És la partida més elevada de la història del departament i la segona més elevada de les conselleries de l’Executiu en els Pressupostos del 2022. El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha presentat aquest dijous en comissió parlamentària com queda distribuït aquest pressupost en línia amb el projecte de transformació educativa que el Govern ha marcat com a objectiu de legislatura. Aquestes són les claus del pressupost d’Educació per al 2022.

Reducció de ràtios a P3

 • Reducció de ràtios a Infantil 3 (P3), tant als centres públics com concertats. Es passarà de 25 a 20 alumnes per aula. Per a això, Educació compta amb una partida de 56,8 milions d’euros. La mesura començarà a aplicar-se en el curs 2022-23, per tant els primers nens a beneficiar-se’n seran els nascuts el 2019. La idea del departament és anar ampliant aquesta reducció de ràtios a la resta de nivells educatius. «En 9 anys totes les escoles catalanes tindran un màxim de 20 alumnes per classe en tots els cursos», ha promès Gonzàlez-Cambray. 
 • La reducció d’alumnes per aula suposarà un augment dels grups (450, gairebé un 20% més que en l’actualitat) i això implicarà la contractació de 1.545 professionals.
 • El conseller ha defensat que la reducció de ràtios afavoreix l’aprenentatge i la socialització. «Reduir les ràtios és una mesura que canvia el paradigma de les polítiques educatives i que contribueix enormement a la transformació del sistema educatiu», ha apuntat el conseller, que ha augurat que «el sistema educatiu del 2030 tindrà més centres, menys alumnes per aula i més professorat. I aquesta transformació comença ara». 

Gratuïtat de P2

 • Educació destina per al curs 2022-23 un total de 90 milions d’euros per garantir la gratuïtat d’Infantil 2 (o P2). Així, l’escolarització a P2 serà gratuïta a totes les escoles bressol públiques (les 42 de la Generalitat i les 916 municipals). El conseller ha detallat que el Govern donarà als ajuntaments prou import per pagar el que fins ara cobrien les famílies. La resta d’escoles bressol (unes 640 de concertades i privades) veuran augmentada la subvenció que reben de la Generalitat. 
 • En el conjunt de l’etapa 0-3, la inversió serà de 202 milions d’euros per al 2022, cosa que suposa un augment del 106% respecte al pressupost del 2020. Aquesta partida inclou 9,5 milions d’euros per tornar el deute als ajuntaments pels anys en què no van rebre l’aportació del Govern. 
 • El Govern entén que afavorir l’accés primerenc dels nens a l’educació infantil afavoreix l’aprenentatge, la socialització, la conciliació laboral de les famílies i per combatre la despoblació dels entorns rurals. L’objectiu és garantir, progressivament, la gratuïtat en tots els nivells d’educació infantil de manera que Catalunya pugui oferir un sistema d’educació bàsica de 0 a 18 anys sostingut amb fons públics. 


Equitat educativa

 • Un dels objectius del departament és garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats de tots els nens en l’accés a l’educació. En el marc del desplegament del decret d’admissions, i en línia amb el Pacte contra la Segregació, Educació destina 38 milions d’euros perquè tot l’alumnat socioeconòmicament vulnerable tingui garantida la gratuïtat de tota l’educació, no només la curricular, sinó també de material, llibres de text, menjador, sortides, excursions, colònies, serveis escolars... I això serà tant en l’escola pública com en la concertada.
 • Gonzàlez-Cambray ha argumentat que «la transformació educativa està lligada a l’equitat i ens ha de portar a l’equivalència en qualitat de tots els centres educatius. Només aquesta equivalència ens portarà a un sistema no segregador que garanteixi la igualtat d’accés a una educació de qualitat». 

Beques menjador

 • La partida destinada a beques menjador és de 174 milions d’euros, 36,6 milions més que el 2020. Aquesta partida és oberta, per la qual cosa pot créixer a mesura que avanci el curs, en funció de les necessitats. Aquest curs 2021-2022 hi ha 2.234 beneficiaris més que l’anterior. L’augment es produeix en el tram del 70% del cost del servei de menjador.

Escola inclusiva

 • La inversió a escola inclusiva creix en 32 milions respecte al pressupost anterior. D’aquests, 10 milions es destinaran a incorporar professionals, i 9 a contractar monitors. Concretament, es contractaran 278 nous professionals en centres públics i concertats: 171 docents i 107 professionals d’atenció educativa. 
 • Com a novetat de cara al curs 2022-23, Gonzàlez-Cambray ha anunciat que canvia el sistema de monitors de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Fins ara, aquests alumnes podien tenir un monitor a l’aula i un altre al menjador. A partir del curs vinent, tindran la mateixa persona durant tot l’horari escolar. «És un pas endavant cap a la qualitat», ha remarcat el conseller. Amb el nou model i la partida de 9 milions per contractar monitors, s’augmentarà en 22.000 hores setmanals de servei d’aquests acompanyants.
 • El conseller ha defensat avançar cap a un model que es tinguin detectats tots els alumnes amb necessitats especials i totes les necessitats que tenen. A partir d’allà, en lloc de tenir una partida tancada d’escola inclusiva, hi haurà partides d’escolarització, per la qual cada alumne tindrà assignat sempre un recurs.

Formació Professional

 • Eix principal de les polítiques educatives del departament. Hi haurà una partida de 37,7 milions que permetrà contractar 743 nous docents. Es cobreix també l’augment que hi ha hagut aquest curs de 182 grups i de 6 nous concerts. El pressupost inclou la previsió de nous grups d’FP en centres públics i la renovació de maquinària i equipaments.
 • El Pla de Xoc de l’FP inclourà una sèrie de millores per al curs 2022-23: avanç del procés de preinscripció, nous criteris d’accés per garantir que tot l’alumnat de 4t d’ESO tingui una plaça assegurada dins d’una de les famílies professionals de grau mitjà que hagi escollit, la millora de l’orientació a l’alumnat d’ESO i una oferta adaptada al màxim al mercat laboral i a les necessitats del territori.


Pla d’educació digital

 • El pla d’educació digital compta amb una inversió de 246,8 milions d’euros, que inclou la connectivitat dels centres, la distribució de dispositius digitals per a alumnes i professors, i el desplegament de xarxa wifi i fibra òptica als centres. Aquesta partida té un augment brutal respecte al 2020, quan va ser de només 7,4 milions.
 • Aquest curs, Educació facilitarà 250.000 dispositius digitals a alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. Fins ara ha distribuït 300.000 dispositius a 220.000 alumnes de 3r d’ESO i a 70.000 docents. 
 • Els fons europeus permetran contractar 284 mentors digitals. Cadascun d’ells monitoritzarà entre 10 i 15 centres perquè implementin el pla de millora digital.

Millora d’oportunitats educatives

 • Educació ha previst una partida de 22,4 milions d’euros per a la implantació del pla de millora de les oportunitats. Aquesta partida es destina al recolzament a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa, acompanyament a les famílies i reducció de les barreres econòmiques.

Salut mental

 • El benestar emocional i la salut mental és un altre dels objectius del departament. Compta amb una partida de 12 milions d’euros que permetran incorporar 101 professionals d’assessorament psicopedagògic.


Personal

 • La partida principal del pressupost del departament correspon al capítol 1, el de personal, que és de 3.835 milions, 160 milions més que en els anteriors comptes. Aquesta partida permetrà un augment de 952 dotacions de personal docent i 93 dotacions de personal d’administració i personal d’atenció educativa. 

Edificis i equipaments

 • La inversió en obres i millores dels edificis dels centres públics per al 2022 se situa en 169,4 milions d’euros, 80 milions més que en els comptes del 2020.
 • La inversió en equipaments passa de 9 a 16 milions. Aquesta partida permetrà, entre altres coses, modernitzar la maquinària i equips de l’FP.