CAMPANYA DE CONSUM

Més a prop de la ciutadania per protegir els seus drets

Defensar els col·lectius més vulnerables és una de les prioritats en matèria de consum del nou Govern, que presenta una campanya per empoderar els consumidors

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, amb el director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, durant la presentació de la campanya

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, amb el director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, durant la presentació de la campanya / Departament d'Empresa i Treball / Jordi Salinas

3
Es llegeix en minuts

La política de consum és estratègica, necessària i útil per a la societat. Per això, el Govern encara una nova etapa en què serà exigent en la protecció i defensa dels drets dels consumidors. Amb l’objectiu d’acompanyar i empoderar la ciutadania quant als seus drets, el Departament d’Empresa i Treball ha presentat la campanya A prop teu .

Protegir els col·lectius vulnerables, promocionar els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes i actualitzar la llei del codi de consum són algunes de les línies estratègiques i actuacions principals en matèria de consum que impulsarà aquesta legislatura a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC).

Garantir els drets bàsics del consumidor vulnerable

«Serem exigents en la protecció dels drets dels consumidors més vulnerables, en especial el dret a la vivenda i als serveis bàsics». Així ho va remarcar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en el marc de la presentació de la campanya A prop teu, acompanyat del director de l’ACC, Francesc Sutrias.

Amb aquest objectiu, les campanyes d’inspecció i de control del mercat que porta a terme l’ACC aquest any posen l’accent, fonamentalment, a garantir el dret a la vivenda, amb el compliment de la normativa de contenció del preu dels lloguers o del lloguer social obligatori a unitats familiars vulnerables per part de grans tenidors, i la protecció de les persones a l’hora d’accedir als subministraments essencials d’aigua, llum i gas, d’acord amb la llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de la vivenda i la pobresa energètica, així com els drets dels consumidors en la contractació de serveis bàsics com les telecomunicacions, els transports o els serveis financers.

Buscar solucions més enllà de la via judicial

Una altra de les prioritats de la legislatura és impulsar els sistemes alternatius per resoldre conflictes entre consumidors i empreses, ja que la mediació i l’arbitratge són mecanismes àgils, gratuïts i efectius per resoldre les reclamacions de consum per vies extrajudicials.

En aquesta línia, l’ACC emprendrà campanyes per fomentar l’adhesió al Sistema Arbitral de Consum com a segell de qualitat per a les empreses. A més, assenyala que serà persistent reclamant al Govern espanyol que es modifiqui la legislació estatal vigent en relació amb l’arbitratge de consum, que actualment preveu que sigui un sistema voluntari, perquè passi a ser obligatori per a les empreses en reclamacions d’imports inferiors a 3.000 euros.

A prop teu, testimonis per empoderar els consumidors

A prop teuL’Agència Catalana del Consum és el principal organisme públic de defensa dels drets dels consumidors a Catalunya i encoratja la ciutadania a empoderar-se quant als seus drets acudint l’organisme.

Amb aquest objectiu, acaba de presentar la campanya A prop teu una sèrie de vídeos testimonials que recullen casos reals d’incidències relacionades amb la contractació de serveis o la compra de productes que, gràcies a la intervenció de l’ACC, s’han pogut resoldre mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum o per l’actuació de la inspecció de consum. Els casos inclouen la cancel·lació d’un vol, la suspensió d’un viatge o el canvi de dates d’un concert.

Adaptar la llei als nous hàbits de consum i realitats socioeconòmiques

Els últims anys s’han produït canvis socioeconòmics i han sorgit nous hàbits de consum que no es contemplen a la llei del codi de consum de Catalunya del 2010. El Govern preveu revisar i actualitzar aquesta llei, de manera que desenvolupi el concepte de consum responsable en el sentit més ampli, per millorar la protecció del medi ambient, potenciar una economia més circular i evitar el sobreendeutament de les famílies o el malbaratament alimentari.

Entre d’altres, la reforma inclou mesures com, per exemple, la regulació de la informació mediambiental que s’ha de proporcionar sobre els productes als punts de venda, la inclusió d’una definició de consumidor vulnerable per reforçar la protecció dels col·lectius més desfavorits i la incorporació com a infracció de consum de les conductes sexistes o l’ús d’estereotips de gènere en la publicitat o en la contractació. Un altre dels aspectes destacables és l’adaptació de la norma als nous models de consum a través d’internet, especialment quant a les relacions de consum mitjançant plataformes digitals.

Paral·lelament, el Govern vol donar un nou impuls a l’Escola de Consum de Catalunya com a eina substancial per promoure un consum conscient i responsable i ens de referència per a la formació i la recerca en matèria de consum.

Per a més informació, es pot consultar la web de l’Agència Catalana del Consum.