06 jul 2020

Anar al contingut

EL DECRET DE LA NOVA NORMALITAT

Les mascaretes seran obligatòries després de l'estat d'alarma

El doctor Simón afirma que la mesura és necessària fins que es vegi si hi ha noves onades d'epidèmia a la tardor

Europa Press

Les mascaretes seran obligatòries després de l'estat d'alarma

FERRAN NADEU

El Govern establirà l’ús obligatori de les mascaretes més enllà de l’acabament de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, que conclourà el 21 de juny, segons estableix l’esborrany del decret per a la nova normalitat que l’Executiu de Pedro Sánchez té previst aprovar en el Consell de Ministres d’aquest dimarts 9 de juny.

El text, consensuat amb els governs regionals, recull la competència exclusiva de les comunitats autònomes per a «l’adopció, supressió, modulació i execució» de les mesures corresponents a la fase 3, «tret de les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l’àmbit de la unitat territorial determinada» per a cadascuna. A més, els governs autonòmics decidiran si es dona per superada aquesta última etapa del pla de transició «d’acord amb criteris sanitaris i epidemiològics».

L’esborrany del decret estableix l’ús obligatori de les mascaretes per als més grans de sis anys en espais tancats d’ús públic quan no es pugui garantir el manteniment de la distància de seguretat, així com en els mitjans de transport «aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor». En el cas dels barcos i embarcacions, aclareix, no serà necessari «quan es trobin dins la cabina».

Quedaran exemptes «les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús», així com en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Centres de treball

Als centres de treball, la direcció de l’empresa haurà d’adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades, posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per netejar-se les mans i adaptar l’ordenació dels llocs de treball, l’organització dels torns i les condicions de treball de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima d’entre 1,5 i 2 metres. En cas que això no sigui possible, s’haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

Igualment, s’establiran mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries d’una previsible afluència més gran. En el supòsit de persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 no hauran d’anar al centre de treball i es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per això per la comunitat autònoma o el centre de salut corresponent, i en el seu cas amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.

En el cas dels hospitals, s’haurà de garantir la disponibilitat dels materials de protecció necessaris on calgui, la neteja i desinfecció de les àrees utilitzades i l’eliminació de residus, així com el manteniment adequat dels equips i les instal·lacions.

Evitar aglomeracions als centres docents

Els centres docents, al seu torn, estaran obligats a garantir «les normes de desinfecció, prevenció i condicionament que ells mateixos s’hagin establert». Sense aprofundir més en la matèria, l’esborrany es limita a recollir que, en qualsevol cas, serà obligatori evitar les aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat i, quan no sigui possible, establir «les mesures d’higiene adequades per prevenir el risc de contagi».

Visites i passejos a les residències

Les mesures de prevenció i higiene també seran obligatòries en el cas de les vivendes tutelades, els centres residencials de persones amb discapacitat i de persones grans. En particular, assenyala l’esborrany, es vetllarà «perquè les visites i els passejos es duguin a terme en condicions que permetin, en tot moment, prevenir el risc de contagi» i comptar amb plans de contingència davant qualsevol rebrot.

Per als centres comercials, l’esborrany estableix també normes d’aforament i desinfecció, amb especial atenció «a les particularitats dels centres i parcs comercials i dels mercats que desenvolupen la seva activitat a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants».

En el cas dels hotels i allotjaments turístics, assenyala l’esborrany, a més de les mesures comunes, el text estableix una especial atenció a les zones comunes per garantir la distància social. Per als equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, així com les instal·lacions esportives, seran obligatòries les normes generals d’higiene i distància.

Normes en el transport

Quant al transport públic de viatgers ferroviari i per carretera de servei públic, l’esborrany recull l’obligatorietat dels operadors d’ajustar els nivells d’oferta de places per evitar les aglomeracions i complir la distància de seguretat.

«Sense perjudici del que es disposat en l’apartat anterior, el titular de la Direcció General de Transport Terrestre podrà adequar l’oferta d’aquests serveis per garantir-ne el correcte funcionament, quan hi hagi raons d’interès general que ho aconsellin», assenyala.

Informació de contacte dels passatgers

En el cas dels operadors de transport aeri i terrestre interprovincials i en el del transport marítim amb un número de seient preassignat, s’haurà de recollir informació de contacte de tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de quatre setmanes, posteriorment al viatge, que s’haurà de facilitar a les autoritats si ho requereixen.

Per al transport marítim, indica a més que el Director General de la Marina Mercant podrà modular els nivells de prestació de serveis i ordenar, a proposta del Ministeri de Sanitat, «l’adopció de les mesures sanitàries que procedeixin per al control dels passatgers dels barcos de passatge de transbordament rodat i barcos de passatge, inclosos els de tipus creuer, que facin viatges internacionals i naveguin per aigües del mar territorial per tal d’entrar als ports espanyols oberts a la navegació internacional».

Simón, a favor de l’obligatorietat

Aquesta tarda, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que, previsiblement, les mascaretes continuen sent obligatòries fins que s’observi si hi ha noves onades de l’epidèmia del coronavirus a la tardor.

Simón s’ha pronunciat així en la roda de premsa diària en relació amb les mesures sanitàries del reial decret llei, que previsiblement s’aprovarà dimarts que ve en el Consell de Ministres, per actuar davant la Covid-19 després de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Tot i que amb prou feines ha volgut pronunciar-se sobre això, Simón ha assegurat que la intenció del Ministeri de Sanitat és mantenir l’actual obligació de l’ús de les mascaretes, fins que es comprovi si hi ha o no noves onades de l’epidèmia a partir de la tardor.