Segons un estudi del Ministeri de Sanitat

Els freqüents refredats que pateixen els nens a l'hivern podrien protegir-los del Covid-19

Els tècnics apunten que els menors tenen més nivells d'anticossos que els adults davant els virus

Desenvolupen un curs clínic molt més lleu i fins i tot absència de símptomes si pateixen coronavirus

Els freqüents refredats que pateixen els nens a l'hivern podrien protegir-los del Covid-19

JOSE LUIS ROCA

Es llegeix en minuts

Europa Press

Les freqüents infeccions respiratòries que pateixen els nens durant l’hivern pot ser una de les explicacions per les quals aquest grup poblacional té un risc més baix de contreure el nou coronavirus o, si s’infecten, que la simptomatologia sigui més lleu.

Així es plasma en una nova actualització de l’informe cientificotècnic del Ministeri de Sanitat, en què es mostra que les infeccions respiratòries poden fer que els nens tinguin més nivells d’anticossos que els adults davant els virus.

Alhora, el sistema immune d’aquesta població es troba en desenvolupament i pot ser que respongui de diferent manera que els adults davant diferents patògens. Una altra de les explicacions, segons Sanitat, és la possibilitat que els nens siguin menys sensibles a la infecció pel nou coronavirus a causa que la maduresa i funcionalitat de l’ECA2 pot ser que sigui menor en ells.

D’altra banda, el departament que dirigeix Salvador Illa assenyala en l’informe que els nens pot ser que estiguin més protegits davant el contacte amb persones malaltes perquè són cuidats a casa, especialment durant el confinament.

En el brot de la Xina es va observar una taxa d’atac molt baixa en menors de 18 anys, tot i que en els estudis de contactes es van detectar de forma freqüent. Entre 44.672 casos confirmats a la Xina, només 416 es van detectar en nens de 0 a 9 anys (0,9%) i 549 en nens de 10-19 anys (1,2%).

Espanya, les dades són superposables, ja que de 113.407 casos analitzats, 168 (0,1%) tenien menys de dos anys, 64 (0,1%) entre 2-4 anys i 303 (0,3%) entre 5 i 14 anys. En un inici es va estimar que la taxa d’atac en nens era menor, si bé, en un context amb baixa transmissió comunitària, en què es va realitzar un estudi de 1.286 contactes amb PCRs seriades independentment dels símptomes, es va observar que els nens eren tan susceptibles a la infecció com els adults.

En concret, en aquest treball les taxes d’atac en nens de 0-9 anys i 10-19 anys van ser de 7,4 i 7,1 per cent respectivament, comparades amb taxes de 6 per cent i 4,9 per cent en els grups de 30-39 anys i 40-49 anys, sense que hi hagi diferències significatives entre els grups.

Cuadro clínic «molt més feble»

«El que sí que sembla clar en totes les sèries és que els nens desenvolupen un curs clínic molt més lleu, ja que a la Xina només el 2,5% i el 0,2% dels menors detectats van desenvolupar malaltia greu o crítica», informa Sanitat, per destacar que la clínica lleu o absència de símptomes en nens s’observa fins i tot amb càrrega viral alta i, fins i tot, en presència d’alteracions radiològiques importants.

A més, en una sèrie de 2.143 casos pediàtrics amb Covid-19 a la Xina es corroboren les observacions anteriors i van suggerir que augmentava la gravetat a mesura que disminuïa l’edat, tot i que en la sèrie es van incloure casos confirmats i sospitosos, cosa que no permet diferenciar entre el nou coronavirus i altres processos. Aquests casos greus i crítics van ser més freqüents en el grup de casos sospitosos que en el de confirmats, per tant, va quedar sense determinar si tots van ser deguts al nou coronavirus.

A Espanya, s’ha publicat una sèrie de 365 nens amb sospita d’infecció pel nou coronavirus, que van acudir a 30 hospitals de la Comunitat de Madrid, 41 dels quals van ser positius, sense observar-se diferències entre nens i nenes.

La mitjana d’edat entre els positius va ser d’un any, 25 dels quals (60%) van ser hospitalitzats, quatre (10%) van ingressar a l’uci pediàtrica i quatre (10%) van necessitar suport respiratori.

Així mateix, el 67% dels casos positius no presentaven malalties cròniques de base i només un cas dels que van necessitar suport respiratori tenia una condició prèvia de risc. Cap pacient va morir, i la clínica de presentació inicial va ser una infecció respiratòria de tracte superior (34%), febre (27%), pneumònia viral (15%), bronquiolitis (12%), símptomes gastrointestinals (5%), pneumònia bacterial (5%) i asma (2%).

Notícies relacionades

En relació amb el tipus de manifestacions clíniques, de laboratori i radiològiques de la població infantil amb Covid-19, una revisió sistemàtica que inclou 38 estudis amb 1.117 pacients reclutats, suggereix que difereixen davant l’observat en la població general i que la febre i els símptomes respiratoris no s’haurien de considerar entre els símptomes indicatius del Covid-19 en nens. Només un 47,5% van presentar febre i al voltant de la meitat van ser lleus.

«Això pot portar a una infraestimació de casos, ja que alguns no compleixen les definicions de cas per a la realització de proves diagnòstiques. Algunes dels aspectes que es discuteixen com a possibles factors que poden fer que la clínica en la població infantil sigui més lleu es basen en la resposta immune d’aquesta població i en l’exposició al virus», diu Sanitat al document.