La innovació digital catapulta la igualtat social

La Taula del Tercer Sector celebra el seu sisè congrés radiografiant la situació de les entitats nascudes per recolzar col·lectius necessitats. La cita va col·locar la tecnologia com a oportunitat de millora de l'atenció

zentauroepp45981914 barcelona 21 11 2018 mas personas congreso del tercer sector181209123219

zentauroepp45981914 barcelona 21 11 2018 mas personas congreso del tercer sector181209123219 / ELISENDA PONS

4
Es llegeix en minuts
Carme Escales

Les entitats que dediquen la seva atenció a col·lectius de la infància més vulnerable, persones amb diversitat física o psíquica, gent gran i ciutadans en risc de pobresa i exclusió social es van trobar els dies 21 i 22 de novembre a La Farga de l’Hospitalet. Allà, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, institució que aglutina 35 federacions d’entitats (més de 3.000 associacions, fundacions, empreses d’inserció laboral i cooperatives d’iniciativa social nascudes per recolzar els més necessitats (www.tercersector.cat), va celebrar el seu 6è congrés, sota el lema ‘Desigualtats socials, solucions locals’.

 Durant les dues jornades es van abordar temes com la defensa dels drets socials com la garantia d’igualtat d’oportunitats, la força del món local com a generadora de polítiques socials i la cooperació publico-social en la provisió de serveis a les persones.

També es va parlar del dret a la vivenda i a l’energia, com a col·laboració necessària del món local i les entitats socials. Es van revisar models d’atenció integrada i de base comunitària amb la persona en el centre, actius a tot el territori, així com la necessitat de garantir ingressos per assegurar els drets de la ciutadania mitjançant polítiques d’inclusió i inserció a l’agenda municipal.

  

'Desigualtats socials, solucions locals’ va ser el lema del 6è congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social

 Els reptes digitals van estar molt presents en aquesta sisena edició del congrés. El projecte m4Social (www.m4social.org) engendrat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’incloure la innovació dins de la visió estratègica de les entitats socials, va tenir a La Farga de l’Hospitalet un espai dedicat a la innovació digital. “Ajudar les entitats a millorar en l’eficiència de processos, a través de transformació digital de les seves organitzacions és un dels nostres objectius”, assenyala el coordinador del projecte m4Ssocial, Jordi Serratosa. “Segons un estudi que vam publicar el gener passat,només el 8% d’entitats socials tenen en la seva estructura persones que treballen en innovació”, indica. Per això, “si l’any passat les jornades del congrés van ser dedicades a l’accessibilitat digital, aquest any l’èmfasi l’hem posat en la tecnologia”, explica Serratosa.

Gran eina

La creació de productes digitals per millorar l’atenció de les persones usuàries dels serveis de les entitats (1.584.000), i la reducció de la fractura digital que allunya tots aquests col·lectius més vulnerables del progrés que ve de la mà de la tecnologia centren l’interès del projecte m4Social.

 “Per nosaltres, la tecnologia és una eina, no un final. És imprescindible per assumir el gran repte de la millora socioeconòmica de les persones ateses i de les mateixes entitats socials”, precisa Serratosa. “Sabem que el ritme de creixement de la tecnologia és increïble, però hem de ser un actor clau en el seu domini. Sovint és un camp de progrés massa allunyat de l’aspecte social”.

La Taula de Tercer Sector vol ser motor del canvi, influir en la digitalització de les entitats, contribuint així en la consolidació d’un ecosistema basat en la innovació en el sector social. “Les entitats del Tercer Sector han de buscar noves solucions a vells reptes socialsi, alhora, desenvolupar capacitats per a la innovació contínua i l’aprenentatge”, puntualitzen des de la mateixa Taula del Tercer Sector.

Una de cada cinc entitats del Tercer Sector Social té com a àmbit d’intervenció principal l’educació en el temps de lleure i els serveis educatius. Van seguides de les d’atenció psicosocial i rehabilitació, cultura i necessitats bàsiques. El desenvolupament de les capacitats i la formació contínua de les persones que treballen en les organitzacions, així com el desenvolupament de projectes concrets, suposa un repte important en el procés d’innovació. “Les organitzacions seran capaces d’innovar si tenen professionals preparats, i una estructura i xarxa relacional capaces d’aportar-los el recolzament necessari”, afegeixen des de la Taula.

 A través del seu braç tecnològic, el projecte m4Social, es proposen desenvolupar el talent innovador de les entitats per augmentar l’impacte en la seva missió social. També, estendre l’ús de la tecnologia en la gestió i acció de les entitats per millorar la seva eficiència i atenció a les persones, i reduir la fractura digital i de la innovació entre les entitats amb més i menys recursos.

Finançament

La preocupació més gran de les entitats socials en relació amb el món local és el finançament i l’obtenció de recursos no monetaris. I entre aquests últims s’inclou la formació dels seus empleats, un total de 87.700, i també dels voluntaris, que en són 367.000. Un espai d’m4Social va mostrar a La Farga de l’Hospitalet exemples de com la tecnologia facilita objectius de les entitats que tenen les persones en el centre dels programes d’actuació.

  

“La tecnologia sovint és un camp de progrés massa allunyat de l’aspecte social”, diu el coordinador d’m4Social. 

Notícies relacionades

La presentació de solucions a partir de l’activació d’aplicacions, models de robòtica i realitat virtual, o d’impressió en 3D i circuits i la seva aplicació en el sector social van acompanyar els dos dies de congrés conferències especialitzades sobre innovació digital. Una va anar a càrrec del ‘product manager’ de Cellnex Telecom, Antoni Aroles, que va presentar el projecte de sensorització de vivendes socials, una eina destinada a garantir el confort més sostenible de les llars de persones amb menys recursos.

 El projecte m4Social, creat el 2016 i liderat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, compta amb patrocinadors com l’Obra Social la Caixa, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Mobile World Capital i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Temes:

+Persones