Dia Universal del Nen: ¿Quins són avui els drets dels nens?

La Convenció sobre els Drets del Nen es va celebrar el 1989 i va aprovar el text final, el compliment del qual es va decretar obligatori

Dia Universal del Nen: ¿Quins són avui els drets dels nens?
Es llegeix en minuts

El Periódico

El Dia Universal del Nen se celebra cada 20 de novembre amb la finalitat de celebrar els avenços aconseguits i alhora donar a conèixer la situació de desafavoriment de molts nens. La jornada (a la qual Google dedica un 'doodle') també persegueix conscienciar les persones de la importància de treballar dia a dia pel benestar i desenvolupament dels nens.   

‘Doodle’ de Google dedicat al Dia Universal del Nen.

El Dia Universal del Nen es commemora des del 1959. Va ser aquell any, precisament el 20 de novembre, quan l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració dels Drets del Nen. El text va adoptar la seva forma final el 1989 amb la Convenció sobre els Drets del Nen, el compliment del qual es va decretar obligatori per a tots els països.

La declaració consta avui de 42 articles que detallen els Drets Universals del Nen. S’hi enumeren els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els nens. La seva aplicació és preceptiva per als governs, però el document també estableix les obligacions i responsabilitats d’altres agents com els pares, professors, professionals de la salut, investigadors i els mateixos nens.

Articles de la Convenció sobre els Drets del Nen 

Art. 1: Definició del nen

La Convenció s’aplica a totes les persones menors de 18 anys.

Art. 2: La no-discriminació

Tots els nens tenen tots els drets recollits en la Convenció: no importa d’on siguis, ni el teu sexe o color de pell, ni quina llengua parlis, ni la situació econòmica de la teva família, ni les teves creences o les dels teus pares, ni que tinguis alguna minusvalidesa.

Art. 3: L’interès superior del nen

Quan les autoritats, o les persones adultes, adoptin decisions que tinguin a veure amb tu hauran de fer allò que sigui millor per al teu desenvolupament i benestar.

Art. 4: Aplicació dels drets

Els Governs (i les autoritats regionals i locals) han de fer que es compleixin tots els drets recollits en la Convenció. Han d’ajudar la teva família a garantir els teus drets i també han de col·laborar amb altres països perquè es compleixin a tot el món.

Art. 5: Direcció i orientació dels pares i mares

Les autoritats han de respectar els teus pares i totes les persones que siguin responsables de la teva educació. La teva família té la responsabilitat d’ajudar-te a exercitar els teus drets.

Art. 6: La supervivència i el desenvolupament

Tots els nens tenen dret a la vida. Els Governs han de fer tot el possible per assegurar la teva supervivència i desenvolupament.

Art. 7: Nom i nacionalitat

Quan neixes tens dret a ser inscrit en un registre i a rebre un nom i una nacionalitat, a conèixer els teus pares i a ser cuidat per ells.

Art. 8: Identitat

Les autoritats tenen l’obligació de protegir la vostra identitat, nom, nacionalitat i relacions familiars.

Art. 9: Separació dels pares

Cap nen ha de ser separat dels seus pares, llevat que sigui pel seu propi bé. En el cas que el teu pare i la teva mare estiguin separats tens dret a mantenir contacte amb tots dos fàcilment.

Art. 10: Reunió de la família

Si, per qualsevol circumstància, vius en un país i els teus pares en un altre, tens dret a entrar al país on hi hagi els teus pares i reunir-te amb ells, o que els teus pares es reuneixin amb tu.

Art. 11: Trasllats i retencions il·lícites

Les autoritats han d’evitar que siguis traslladat de forma il·legal a un altre país o que siguis retingut il·legalment.

Art. 12: L’opinió de nens, nenes i joves

Tens dret a opinar i que aquesta opinió, d’acord amb la teva edat i maduresa, sigui tinguda en compte quan les persones adultes prenguin una decisió que t’afecti.

Art. 13: Llibertat d’expressió

Tens dret a expressar lliurement les teves opinions, a rebre i difondre informacions i idees de tot tipus, sempre que no vagin en contra dels drets d’altres persones.

Art. 14: Llibertat de pensament, consciència i religió

Les autoritats han de respectar el teu dret a la llibertat de pensament, consciència i religió. Els teus pares podran aconsellar-te sobre el que és millor.

Art. 15: Llibertat d'associació

Pots associar-te lliurement, crear associacions i reunir-te pacíficament amb altres nois, sempre que aquestes activitats no vagin en contra dels drets d’altres persones.

Art. 16: Protecció de la intimitat i la vida privada

Tens dret a una vida privada pròpia, que es respecti la vida privada de la teva família i la intimitat del vostre domicili, que no t’obrin la correspondència i que ningú ataqui la teva bona imatge.

Art. 17: Accés a una informació adequada

Tens dret a rebre informació a través dels llibres, els diaris, la ràdio, la televisió, internet... en especial la informació que sigui important per al teu benestar i desenvolupament. Les persones adultes es cuidaran que aquesta informació sigui adequada.

Art. 18: Les responsabilitats dels pares

El teu pare i la teva mare són els responsables de la teva educació i desenvolupament, i han d’actuar pensant en el teu interès. Les autoritats ajudaran els pares en aquestes tasques recolzant-los quan sigui necessari.

Art. 19: Protecció contra l’abús i els mals tractaments

Les autoritats t’hauran de protegir dels maltractaments, els abusos i la violència, també dels que provinguin dels teus pares o responsables legals.

Art. 20: Protecció dels nens privats de la seva família

Tens dret a una protecció i ajuda especials en el cas que no tinguis pares o que aquests no estiguin amb tu. Aquesta ajuda tindrà en compte el teu origen cultural o ètnic.

Art. 21: Adopció

En cas d’adopció sempre s’ha de tenir en compte, per damunt de tot, el benestar del nen.

Art. 22: Els nens refugiats

Els nens, nenes i joves refugiats (que hagin sigut obligats a abandonar el seu país per una guerra o una altra circumstància) seran objecte de protecció especial. Les autoritats hauran de col·laborar amb les organitzacions que els ajuden i protegeixen.

Art. 23: Els nens amb discapacitats

Si tens alguna discapacitat física o mental, tens dret a cures i atencions especials que garanteixin la teva educació i capacitació a fi d’ajudar-te que disfrutis d’una vida plena.

Art. 24: La salut i els serveis sanitaris

Tens dret a disfrutar del nivell més alt possible de salut (que inclou aigua potable, una bona higiene i alimentació) i a rebre atenció mèdica quan estiguis malalt. Els Governs hauran de cooperar amb els d’altres països perquè aquest dret sigui una realitat a tot el món.

Art. 25: Revisió de les condicions d’internament

Si estàs internat o internada en un establiment per protegir-te o per curar-te una malaltia física o mental, s’ha de revisar periòdicament la teva situació per comprovar que l’internament sigui apropiat i no es prolongui més del compte.

Art. 26: La seguretat social

Tu i la teva família teniu dret a beneficis dels ajuts del Govern i la seguretat social quan els vostres recursos siguin escassos.

Art. 27: El nivell de vida

Tens dret a un nivell de vida adequat per al teu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Els teus pares són els responsables que tinguis el necessari per viure d’una forma digna (en especial vivenda, nutrició i vestit). Si ells no poden proporcionar-t’ho les autoritats els han d’ajudar-los.

Art. 28: L’educació

Tens dret a l’educació. L’educació primària ha de ser obligatòria i gratuïta, i has de tenir facilitats per poder tenir educació secundària o anar a la universitat. Els Governs dels països han de col·laborar perquè això sigui una realitat a tot el món. Els càstigs a l’escola no han de ser humiliants ni indignes.

Art. 29: Els objectius de l’educació

L’educació haurà d’estar encaminada a desenvolupar la teva personalitat, aptituds i capacitats mentals i físiques fins al màxim de les teves possibilitats. Ha de preparar-te per ser una persona respectuosa amb altres persones, responsable, pacífica i respectuosa amb el medi ambient en una societat lliure.

Art. 30: Els nens de comunitats minoritàries i indígenes

Si pertanys a una minoria ètnica o religiosa, s’ha de respectar el teu dret a viure segons la teva cultura, practicar la teva religió i a parlar la teva pròpia llengua.

Art. 31: El lleure i les activitats recreatives i culturals

Tens dret al joc, al descans i a les activitats recreatives i culturals.

Art. 32: El treball infantil

Tens dret a estar protegit contra els treballs perillosos per a la teva salut o que t’impedeixin anar a l’escola. No pots treballar fins a complir una edat mínima i si ho fas, s’han de complir unes condicions apropiades en els horaris i condicions de treball.

Art. 33: L’ús de drogues il·legals

Tens dret a estar protegit de les drogues il·legals i del tràfic de drogues.

Art. 34: L’explotació sexual

Les autoritats t’han de protegir de l’explotació i els abusos sexuals, incloses la prostitució i la participació en espectacles o materials pornogràfics.

Art. 35: La venda i el segrest de nens

Els Governs han de prendre totes les mesures que siguin necessàries per impedir la venda, el tràfic i el segrest de nens.

Art. 36: Altres formes d’explotació

Tens dret a estar protegit contra les altres formes d’explotació que siguin perjudicials per al teu benestar.

Art. 37: La tortura i la privació de la llibertat

No sereu sotmesos a tortures ni a altres tractes o penes cruels. Si has comès un delicte no se t’imposarà la pena de mort ni la de presó perpètua. Si ets jutjat i considerat culpable només hauràs de ser internat en un establiment com a últim recurs i només el temps mínim per complir el teu càstig. Mai hauràs d’estar a les mateixes presons que les persones adultes i tindràs dret a mantenir contacte amb la teva família.

Art. 38: Nens en conflictes armats

En temps de guerra no podràs ser reclutat com a soldat ni participar en els combats. Els nens teniu dret a una protecció especial en cas de conflicte.

Art. 39: Recuperació i reinserció social

Si has patit maltractaments, explotació, abandonament o has estat en una guerra, tens dret que s’ocupin de tu per recuperar-te físicament, socialment i psicològicament.

Art. 40: L’aplicació de la justícia a menors

Tens dret a defensar-te amb totes les garanties quan t’acusin d’haver comès un delicte. Els jutges i advocats hauran de ser especialment cuidats quan jutgin persones de menys de 18 anys, i les lleis han d’establir una edat mínima abans de la qual no poden ser jutjats com si fossin persones adultes.

Art. 41: La llei més favorable

Si hi ha lleis diferents a la Convenció que es puguin aplicar en algun cas que t’afecti, sempre s’aplicarà la que sigui més favorable per a tu.

Art. 42: Difusió de la Convenció

Notícies relacionades

Tens dret a conèixer els drets continguts en aquesta Convenció. Els Governs tenen el deure de difondre-la entre nens, nenes, joves i persones adultes.

Els articles 43 a 54 expliquen com els Governs i organitzacions internacionals com l’Unicef han de col·laborar perquè es compleixin els anteriors drets. No s’hi reflecteixen més drets, per això no apareixen en aquesta versió resumida.