Anar al contingut

INFORME DEL PODER JUDICIAL

El 70% de les sentències penals condemnen el maltractador

La xifra és lleugerament superior a la registrada l'any passat, segons l'estadística de l'Observatori contra la violència masclista

O. P.

El 70% de les sentències penals condemnen el maltractador

Juan Gonzalez

Durant el primer trimestre del 2018, els jutges van dictar gairebé 13.000 sentències penals en l’àmbit de la violència masclista. D’aquestes sentències, gairebé el 70% (68,5%) van ser condemnatòries, la qual cosa suposa un increment de 2,3 punts percentuals davant les dictades en el mateix període de l’any 2017, segons les estadístiques de l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere, que pertany al Consell General del Poder Judicial.

El percentatge de condemnes més gran es va donar als jutjats de violència sobre la dona (85%), seguit de les audiències provincials (81%), mentre que als jutjats penals va ser del 58%. Totes les xifres suposen increments d’entre dos i tres punts respecte de l’any passat.

Menys denúncies

En el mateix període, els òrgans judicials van tramitar 39.586 denúncies, fet que implica una reducció anual del 2,3%. També va disminuir el nombre total de dones considerades víctimes: de 38.018 a 37.829. Gairebé el 70% d’elles tenien nacionalitat espanyola, mentre que les estrangeres van representar el 30,5% del total.

Quant a la ràtio de dones víctimes per cada 10.000 dones, Múrcia ocupa el primer lloc, seguida de les Balears, la Comunitat Valenciana i les Canàries. La ràtios més baixes es van donar a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i La Rioja.

Gairebé un 68% de les denúncies –una mica menys que el 2017– van ser presentades per la mateixa víctima. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 16,25% dels casos –dada lleument superior respecte al 2017–, mentre que han augmentat les presentades per familiars, que han passat de l’1,3% al 2,5%.

Protecció a dones i menors

Durant el primer trimestre de l’any es van sol·licitar 10.455 ordres de protecció als òrgans judicials davant les 10.690 registrades en el  mateix període del 2017. La immensa majoria van ser demanades als jutjats de violència sobre la dona, la qual cosa suposa una disminució del 3,5%. Davant aquest total, els jutjats de violència sobre la dona van concedir un 68,7% de les ordres sol·licitades (6.254 d’adoptades davant de les 9.104 sol·licitades).

Derivades de les ordres de protecció, els jutges van adoptar gairebé 4.000 mesures civils cap a les dones i també cap als menors víctimes, fet que suposa un increment respecte al 2017. Entre aquestes mesures, destaquen l’atribució de la vivenda i la prestació d’aliments. En gairebé 300 casos es va suspendre la guarda i custodia dels fills i en 206 casos, el règim de visites.

Quant a les mesures penals de protecció (14.881), destaquen l’ordre d’allunyament (adoptada en 5.758 casos) i la prohibició de comunicació (5.513). Així mateix, es van decretar 350 privacions de llibertat.

"No hi ha impunitat"

La presidenta de l’Observatori, Ángeles Carmona, aplaudeix l’increment de les mesures judicials que tenen per objectiu la protecció de les víctimes, tant dones com menors. I posa l’accent, precisament, en les ordres de protecció concedides, que arriben gairebé al 69% de les sol·licitades. La màxima responsable de l’organisme remarca que el missatge que s’ha de traslladar a la ciutadania és que “malgrat tots els imponderables que coexisteixen en una matèria tan sensible com la violència masclista, no hi ha cap impunitat”. “L’Estat de dret funciona”, afegeix.

Carmona insisteix en la importància que té el fet que el nombre total de víctimes hagi disminuït. Malgrat això remarca la necessitat de continuar treballant en la prevenció, protecció i empara a les dones.