Anar al contingut

Conflicte d'interessos

El CGPJ proposa suspendre de les seves funcions la jutge del tarot

La jutge hauria incorregut en una falta molt greu al dur a terme dues activitats incompatibles

El Periódico / Agencias

El CGPJ proposa suspendre de les seves funcions la jutge del tarot

 El Promotor de l’Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha proposat la suspensió provisional de funcions, per un màxim de sis mesos, de la jutge de Lugo María Jesús García Pérez en el marc de l’expedient per la seva activitat amb la baralla del tarot acceptant diners a canvi.

El CGPJ va iniciar expedient disciplinari a la magistrada, titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 3 de Galícia, amb seu a Lugo, per la suposada comissió d’una falta molt greu prevista a l’article 417.6 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Consisteix en l’exercici d’activitats incompatibles amb el càrrec de jutge o magistrat, establertes a l’article 389 de la mateixa norma.

Segons informa el CGPJ, el promotor considera que les actuacions practicades a l’expedient han permès acreditar indicis que la magistrada està exercint una activitat de cartomància a través de la baralla del tarot acceptant diners a canvi.

A més, ho ha continuat fent fins i tot després que tant el Tribunal Superior de Justícia de Galícia com el mateix promotor obrissin diligències informatives quan van tenir coneixement d’aquesta activitat.

Per això, el promotor ha proposat a la Comissió Disciplinària del CGPJ, a l’empara del previst a l’article 424.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, la suspensió cautelar de la magistrada per un període màxim de sis mesos.

Ho ha decidit així en vista de la gravetat dels fets, de la naturalesa de la sanció que se li podria imposar en cas d’apreciar-se la comissió de la falta –que podria arribar a ser la d’expulsió de la carrera judicial– i de la possibilitat de reiteració de la conducta.

La comissió disciplinària, abans de decidir sobre la proposta, donarà audiència a la magistrada expedientada i al Ministeri Fiscal perquè facin les al·legacions que estimin oportunes.