Anar al contingut

Veïns i autoritats es rebel·len contra els nous comptadors de llum

El Parlament i ajuntaments catalans qüestionen la seva innocuïtat i que respecti la protecció de dades privades

Govern i Endesa apel·len a una directiva europea, mentre que altres països opten per recórrer a una altra tecnologia

Víctor Vargas Llamas

Veïns i autoritats es rebel·len contra els nous comptadors de llum

FERRAN SENDRA

Un subministrament elèctric que genera tantes llums com ombres. Aquest és l'escenari que s'abat sobre les cases que qüestionen l'execució del pla del Govern central per substituir els comptadors electromecànics per altres de telegestionables, dotats d'una tecnologia PLC (comunicacions de línia energètica, en la sigla en anglès), que utilitzen el cablejat elèctric per transmetre dades de consum, a més del mateix flux de corrent. Les companyies elèctriques disposen fins al 31 de desembre per gestar un canvi inspirat en una directiva europea sobre eficiència energètica però que genera dubtes sobre l'impacte perniciós que poden tenir aquests nous aparells en la realitat dels usuaris.

El principal argument contra l'efecte indesitjat d'aquests comptadors té a veure amb la salut, com destaca Núria Marín, portaveu de la Plataforma Stop Comptadors, que assenyala que "no hi ha informes concloents que avalin la seva innocuïtat". "Quan demanem garanties a Endesa [que acapara el 95% del mercat a Catalunya] ens parlen d'anàlisis que demostren que no hi ha impacte real, però encara estem esperant que els mostrin", esgrimeix Marín. Els comptadors fan servir senyals PLC, "els mateixos que s'utilitzen en les xarxes d'alta tensió", però que ara penetren a l'interior de les cases, amb la diferència que el cablejat domèstic "no està preparat per suportar aquesta mena de freqüències", remarca.

La Cambra catalana reclama la paralització del procés mentre hi hagi dubtes

Els veïns reticents a la modificació de comptadors compten amb el suport d'una seixantena de mocions d'ajuntaments catalans i del mateix Parlament, que el juliol passat va aprovar una resolució en què s'instava la Generalitat a reclamar al Govern central "paralitzar preventivament aquestes gestions" per donar resposta "al malestar d'un gran nombre de ciutadans", així com a exigir a Endesa i a la resta d'elèctriques l'elaboració obligatòria "d'un informe preceptiu i vinculant sobre la contaminació electromagnètica" d'aquests aparells. La Cambra catalana posa el focus especialment "en menorsdones embarassades i col·lectius sensibles", com les persones diagnosticades amb electrosensibilitat.

Persones vulnerables a radiacions que la mateixa Organització Mundial de la Salut "considera potencialment cancerígenes", com recorda Carme Herranz, advocada del Col·lectiu Ronda que assessora persones que s'oposen a la mesura, com ja passa en altres països. "A la Gran Bretanya no és obligatori, l'usuari decideix; a Alemanya únicament és obligatori a partir de consums elevats, quan es justifica l'estalvi energètic; Holanda ha modificat la norma perquè la transmissió es faci per fibra òptica, que és innòcua", destaca Pilar Revelles, de Stop Comptadors, una de les entitats a qui es refereix el Parlament en la seva resolució. Herranz apel·la al principi de precaució "com a concepte jurídic vinculant", que estableix la renúncia a qualsevol producte, servei o tecnologia "sempre que l'avaluació científica permeti determinar riscos amb prou certesa". 

Dades i privacitat

El mateix Parlament planteja la necessitat que es garanteixi el dret dels ciutadans a "oposar-se a la instal·lació d'aquests comptadors" i subratlla "l'incompliment de la legislació en matèria de protecció de dades", reclamant que els sistemes de mesura es regeixin amb paràmetres que garanteixin la privacitat de l'usuari. "Saber la corba horària de consum obre la porta a la captació d'una ingent quantitat d'informació sobre els nostres hàbits domèstics, cosa que atempta contra la privacitat i aporta una informació molt valuosa per a empreses que volen saber les necessitats de potencials clients", destaca Marín.

Com a responsable del canvi del 95% de comptadors a Catalunya, Endesa sosté que es limita a complir amb la seva "responsabilitat amb el marc legislatiu en vigor", en referència a la normativa impulsada per l'Executiu espanyol, que al seu torn s'empara en una directiva comunitària del 2012 que fixa un objectiu de millorar l'eficiència energètica dels socis comunitaris. També assegura facilitar els informes que avalen la innocuïtat del PLC als usuaris i les autoritats que ho reclamin, afirmació desmentida per diversos clients. El Ministeri d'Energia es refereix a la normativa de la UE per justificar la mesura i sosté que Brussel·les "va fer un estudi de cost-benefici i a Espanya es va determinar la necessitat de canviar-los", sense mostrar aquest estudi. Així mateix, sosté que els protocols d'actuació "compten amb el vistiplau de l'Agència de Protecció de Dades".

Usuaris al·leguen que la UE imposa l'eficiència energètica, no el comptador

Marín replica que la directiva europea fa referència a un horitzó del 20% d'eficiència energètica el 2020, però com a directiva únicament marca els objectius i correspon a cada país elaborar les seves pròpies normes per arribar-hi, a diferència del reglament, que és vinculant. "El Govern espanyol fa una interpretació absolutament maximalista del que són merament recomanacions", exposen des del Col·lectiu Ronda. Marín planteja que potser hi ha interessos ocults en aquesta "inflexibilitat que no es dona en altres països" i ho fonamenta en el fet que la normativa espanyola "és, a més, del 2007 i per tant prèvia a la directiva europea". 

Més de 7.000 comptadors instal·lats per setmana

La normativa determina que les companyies elèctriques disposen fins al 31 de desembre per implementar els nous comptadors, obligació contra la qual recorren alguns veïns, que es neguen a instal·lar-los. "És impossible que el canvi es faci només al final del període perquè per necessitats logístiques s'ha de fer de manera escalonada: n'estem col·locant uns 7.000 per setmana", expliquen des d'Endesa. Segons la companyia hi ha un 92% d'aparells ja instal·lats a Catalunya; preveuen arribar al 98% a finals d'any i deixen un marge per a persones amb electrosensibilitat i que acreditin patologies associades a l'impacte de les ones PLC. Una afirmació que qüestiona Pilar Revelles, de la Plataforma Stop Comptadors, que sosté que ella mateixa i altres afectats per aquesta malaltia se segueixen veient "assetjats" per les pressions de la companyia.

Altres de les queixes que reben les subministradores tenen a veure amb usuaris que denuncien talls de llum realitzats quan no hi donen el consentiment. La proveïdora destaca que es limita a complir els objectius, terminis i premisses que estableix el marc legislatiu en la matèria. Endesa destaca, així mateix, que un dels objectius de la telegestió és que els mateixos usuaris puguin conèixer la seva corba de consum per aconseguir un objectiu d'eficiència en la despesa domèstica. Els usuaris denuncien, així mateix, la imposició del comptador d'Endesa, sense poder triar-ne cap altre, cosa que "atempta contra la lliure competència".