La solució al test de lògica de Singapur que triomfa al món

El test de lògica per a estudiants de Singapur

El test de lògica per a estudiants de Singapur

1
Es llegeix en minuts

La resposta al test de matemàtiques per a nens de 14 anys de Singapur, concretament una pregunta de lògica de l'examen, està causant furor a tot el món.

Recordem que Cheryl li dóna la mateixa llista tant a Albert com a Bernard amb les possibles dates del seu aniversari. Però a Albert li diu el mes del seu aniversari, i a Bernard, el dia. Per tant, el mes només pot ser un dels que està a la llista (maig, juny, juliol o agost) i el dia també (14, 15, 16, 17, 18 o 19).

Quan Albert afirma que: "Jo no sé quan és l'aniversari de Cheryl, però sé que Bernard tampoc el sap". Està donant una pista fonamental. Albert afirma que és impossible que Bernard sàpiga la data de l'aniversari perquè no hi ha una data en el mes que li ha dit que sigui única.

I les úniques dates que no són úniques, és a dir, que no es repeteixen, són 18 i 19 de juny i maig, respectivament, per la qual cosa podem descartar aquests mesos, i per tant només ens queda juliol i agost.

En aquest moment, Bernard hi cau i diu: "Al principi, jo no sabia quan era l'aniversari de Cheryl, però ara ho sé". Bernard ha seguit la lògica d'Albert i ha descartat els mesos de maig i juny. Però, ¿com ha estat tan segur Bernard de quina és la resposta? Molt senzill: La resposta no pot ser un 14 perquè aquest dia es repeteix en dos mesos (juliol i agost).

Notícies relacionades

I per això li queden tres úniques dates a triar: 16 de juliol, 15 d'agost i 17 d'agost.

En aquest moment, a Albert també se li encén la bombeta i afirma que ell també ho sap. ¿Com és possible? Tenint en compte que ell només sabia el mes i seguint la lògica de Bernard, si el mes fos agost, Albert no podria saber quina era la resposta perquè hi ha dos possibles dies d'aquest mes. Així que no queda més que una única data a la llista: el 16 de juliol.

Temes:

Singapur