En el ple de dijous

El CGPJ adverteix que la reforma pot suposar la seva «atròfia» i «paralització» no només per a nomenaments

  • L’informe de l’òrgan de govern dels jutges afirma que el canvi també afecta les seves altres funcions

  • Si no es renova abans a final d’any es calcula que hi hagi mig centenar de places jurisdisccionals sense cobrir

El CGPJ adverteix que la reforma pot suposar la seva «atròfia» i «paralització» no només per a nomenaments
2
Es llegeix en minuts
Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunals i Justícia

ver +

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, informarà al ple d’aquest dijous de l’informe del Gabinet Tècnic sobre l’abast de la reforma de la llei orgànica del poder judicial, cosa que li impedeix fer nomenaments d’alts càrrecs judicials mentre estigui en funcions. Entre les seves conclusions figura l’advertència que pot suposar l’«atròfia» i «paralització» de l’òrgan de govern dels jutges més enllà de l’hora de cobrir aquestes vacants, que a final d’any ascendiran a mig centenar, si la renovació no es produeix abans.

El text, que no entra a valorar l’ajust constitucional de la norma, assenyala que el CGPJ, fins i tot estant en funcions, ha d’assegurar l’acció de govern del poder judicial i, amb aquest, la seva independència i la dels jutges que en formen part, que n’és el nucli essencial. Afegeix que les seves competències s’han d’aproximar a les pròpies d’un consell amb mandat vigent, i les seves limitacions estan justificades en la mesura que afectin decisions de govern i de política judicial que condicionin o comprometin les decisions del nou consell i dificultin o n’impedeixin la revocació per aquest.

Falta de coincidència

Assenyala una patent sense de coincidència entre l’aparent voluntat del legislador i la voluntat de la llei, que dona a la limitació competencial una dimensió més gran de la que resulta de l’exposició de motius, perquè a l’enumerar les facultats que mantindrà el consell en funcions no només suprimeix la de fer nomenaments discrecionals, sinó moltes altres, a l’eludir la menció al numeral 25 d’aquest precepte, que, a tall de clàusula residual, al·ludeix a «aquelles altres que li atribueixi la llei orgànica del poder judicial».

Això pot portar, assenyala l’informe, a la indesitjable conseqüència de l’atròfia i paralització del CGPJ, que el legislador afirma expressament que vol evitar, al veure’s privat de la possibilitat d’exercir les seves facultats en els diferents àmbits de la seva competència que no tenen res a veure amb el nomenament discrecional de càrrecs judicials i que no comprometen ni vinculen en res el consell entrant.

Jurisdicció militar

Notícies relacionades

Segons la seva opinió, la norma, a més de la supressió de l’atribució per fer nomenaments discrecionals, s’ha d’estendre als magistrats del Tribunal Suprem procedents del Cos Jurídic Militar i dels càrrecs judicials de la jurisdicció militar, així com a les bases de les convocatòries de provisió de càrrecs judicials de caràcter discrecional, com publicar les convocatòries o portar a terme qualsevol altra actuació destinada a facilitar la resolució d’un procediment d’aquestes característiques.

No s’han de considerar excloses de les atribucions del consell en funcions totes aquelles establertes a l’article 560.1 LOPJ que no s’esmentin de manera expressa al nou article 570 bis.1, com les relacionades amb la interposició del conflicte d’atribucions entre òrgans constitucionals de l’Estat i les relatives a l’empara institucional, a la garantia d’independència i a l’estatut judicial i atribucions indispensables per garantir el funcionament normal del consell.