CORRUPCIÓ.CAT

El Govern detecta irregularitats en licitacions durant l''era Mas'

Un informe d'Infraestructures.cat constata "subjectivitat" i un important marge de "discrecionalitat"

L'organisme, ara en mans d'ERC, va remetre la documentació al jutge del 'cas 3%' al febrer

3
Es llegeix en minuts
J. G. Albalat / Fidel Masreal / Barcelona

Un informe interdepartamental del Govern català a què ha tingut accés EL PERIÓDICO i que analitza diverses concessions d'obra pública del Govern d'Artur Mas constata nombroses irregularitats en aquests procediments. "La barreja de subjectivitat i d'absència de criteris concrets proporciona un marge de discrecionalitat prou important per decidir sobre l'adjudicació", indica el document, datat l'octubre del 2016. El dictamen ha sigut redactat per encàrrec del consell d'administració de l'empresa pública Infraestructures.cat (antiga GISA), ara en mans d'ERC, i es va començar a elaborar l'octubre del 2015, quan el jutjat del Vendrell que investiga el 'cas 3%', sobre presumptes comissions a l'extinta CDC, va sol·licitar informació sobre alguns expedients de contractació.

Informe d'Infraestructures.cat

L'informe enumera una sèrie d'anomalies en la tramitació de les licitacions d'obres públiques, des d'"alteracions" en els processos de licitació fins a l'existència d'informes insuficients i la possible "subjectivitat" a l'hora d'avaluar les propostes, al valorar més l'oferta tècnica, que és més subjectiva, que l'econòmica. El dictamen assenyala que en els casos més antics "els informes justificatius són molt poc detallats", els criteris utilitzats "no són públics" i les indicacions del plec de base "no acaben de concretar el que realment es valora". L'aspecte que amaga "més subjectivitat" en els expedients de projectes és l'increment del nivell d'idoneïtat per a efectuar la valoració. "En aquests expedients, per tant, es pot concloure que el factor d'interpretació qualitativa del currículum tenia molt pes i podia condicionar en molts casos l'adjudicació amb una certa subjectivitat", apunta.

I és que, segons l'informe, "els criteris d'avaluació [...] no es troben adequadament descrits", de manera que "els licitadors [les empreses] no saben, amb precisió, què es demana i com es valorarà". En canvi, en el cas dels projectes --prossegueix l'anàlisi-- la informació sobre els criteris és molt més clara i concreta.

Informació "incompleta"

L'informe, de 32 pàgines i amb unes conclusions que han sigut remeses al jutge del Vendrell del 'cas 3%', analitza 30 procediments de contractació del període 2011-2015 i, d'entrada, considera "incompleta" la informació dels expedients, sobretot dels contractes d'obres. S'hi troben a faltar elements essencials com són l'evidència d'un registre formal d'entrada de les ofertes, els certificats dels licitadors i les notificacions als contractistes.

També s'hi troba a faltar una adaptació de les clàusules a les característiques dels contractes "i una justificació més completa de determinades decisions", especialment de les actes d'adjudicació "i dels informes justificatius de les valoracions tècniques".

Falta de justificació de canvis

L'anàlisi detecta un procés d'homologació que, si bé és legal, "no deixa de ser una alteració de les ofertes amb efectes sobre tercers". La conclusió següent és més preocupant: "No és possible saber com i a qui són imputables els canvis que s'observen en alguns expedients i, el que és més important, l'informe justificatiu final no aporta l'argumentació suficient sobre les puntuacions finals ni sobre els possibles canvis produïts. En tots els expedients analitzats els informes justificatius es consideren insuficients".

En concret, en una de les licitacions analitzades, la revisió de la puntuació fa que una empresa que opta a un determinat concurs passi de la quarta i última posició a l'empat amb la primera, que baixa 3,5 punts. En un altre cas, una firma que ocupa el lloc 25 en valoració tècnica acaba experimentant un creixement de deu punts i la resta veu afectada a la baixa la seva puntuació.

“No es pot verificar la informació inicial"

Notícies relacionades

En una compareixença en la comissió d'Economia del Parlament el 10 de maig passat, el president i conseller delegat d'Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms, el substitut de Josep Antoni Rosell (destituït el febrer del 2016 per estar imputat en el 'cas 3%', després d'haver sigut ja apartat de la cúpula d'Infraestructures.cat el desembre anterior), ja donava a entendre les irregularitats detectades en alguns dels expedients de concursos analitzats.

Oms va admetre que no es va poder arribar a una conclusió respecte als expedients de projectes "perquè la informació que consta com a inicial dins de l'expedient ningú ha pogut afirmar que sigui la inicial; pensin que abans tan sols es guardava l'última puntuació". En canvi, en l'actualitat, ha aclarit, es treballa amb més cura i si hi ha 20 puntuacions es guarden totes 20.