16 jul 2020

Anar al contingut

Dues mirades

La classe, el català i TV-3

La classe, el català i TV-3

Emma Riverola

Si tenim en compte que el castellà és majoritari en la classe treballadora, el biaix polític de TV-3 es converteix en un biaix de classe i cultural.

Ho va assenyalar l’economista Thomas Piketty i ho corroboren nombroses estadístiques: l’independentisme està molt present en les rendes altes i mitjanes, però està infrarepresentat en les classes treballadores. Aquesta correspondència implica molt més que una fotografia política, i les seves repercussions s’estenen als àmbits econòmics, socials i culturals. També en els mitjans públics.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

La inclinació de TV3 cap a l’independentisme és innegable. Un biaix que transcendeix els seus programes i s’estén per molts dels seus periodistes estrelles. Alguns, ferotges propagandistes a les xarxes. L’últim CEO reflecteix el vincle creat amb els seus telespectadors. El 70% vota partits independentistes. Només un 7% trien formacions que no porten la independència al seu programa. La resta, no es pronuncia políticament. Les dades només serien descriptives si no parléssim d’una televisió pública, la missió de la qual és «promocionar la cultura i la llengua catalana». Si tenim en compte que el castellà és majoritari en la classe treballadora, el biaix polític de TV-3 es converteix en un biaix de classe i cultural. Flac favor al català.