Editorial

Sentència controvertida del Tribunal Constitucional

El criteri marcat pel TC sobre l'acomiadament per baixes justificades pot discriminar les dones

1
Es llegeix en minuts
Sentència controvertida del Tribunal Constitucional

CARLOS MONTANYES

La reforma laboral del PP, el 2012, va endurir notablement les condicions de treball en molts aspectes, en especial el dels acomiadaments anomenats objectius, recollits a l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors. Els sindicats la continuen criticant obertament, mentre una nova reforma figura en les propostes socialistes a l’espera de les eleccions i de la formació d’un Govern. Segons fonts sindicals, aquell canvi va ser desmesurat a l’individualitzar perquè, de fet, «criminalitzava el treballador malalt», a l’individualitzar el còmput de les baixes justificades per malaltia sense valorar l’índex d’absentisme global.

La recent sentència del Tribunal Constitucional, amb tres vots particulars en contra, certifica la validesad’una mesura que facilita l’acomiadament del treballador que falti el 20% com a mínim de dies feiners durant dos mesos seguits, tot i que la seva absència sigui justificada. S’ha fet prevaler la «llibertat d’empresa i la defensa de la productivitat» per sobre del «dret a la integritat física o moral i a un valor tan fonamental com és la salut», segons la magistrada discrepant María Luisa Balaguer.

Un aspecte destacat de la sentència és la possibilitat certa que el criteri de l’alt tribunal inclogui una discriminació de gènere contra les dones, per tal com el concepte de malaltia del TC no accepta situacions que es produeixen mitjançant brots periòdics o episòdics, com els trastorns menstruals. A més, la sentència se centra en llocs de treball exercits per dones i que són els més precaris quant a prevenció laboral i, per tant, més proclius a generar baixes discontínues. D’altra banda, aquest tipus d’absentisme justificat, que afecta amb més intensitat els treballadors de més edat, es converteix amb la lectura del TC en un instrument eficaç per aplicar reduccions de plantilla. Tot això, amb especial ressò per la discriminació per raó de gènere que pot derivar en recursos a les instàncies europees per evitar una mesura molt compromesa.