L'ajuda al desenvolupament

Solidaritat que genera salut

Personal de l'Ajuntament de Barcelona ha ajudat a aixecar 45 projectes de cooperació amb les seves aportacions

3
Es llegeix en minuts
Solidaritat que genera salut

El 1970, l’Assemblea General de les Nacions Unides es va proposar destinar el 0,7% del producte nacional brut com a ajuda oficial als països en desenvolupament per part dels països de renda alta. Va ser una important resolució, la 2626, denominada 'Estratègia internacional de desenvolupament per al segon decenni de les Nacions Unides per al desenvolupament’. Malgrat que mesures com aquella resulten necessàries, tot i que no suficients per redistribuir la riquesa, l’objectiu de les Nacions Unides (ONU) no s’ha aconseguit. Segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), l’any 2017 únicament cinc països –Dinamarca, Luxemburg, Noruega, Suècia i Regne Unit– van complir amb l’objectiu de l’ONU de donar almenys el 0,7%. L’Estat espanyol es va situar en un 0,19%.

Tal com he comentat en altres articles, la salut de la població depèn de les condicions de vida i treball de les persones. Per tant, l’ajuda al desenvolupament també fomenta la millora de la salut de la població. Però, a més, existeix abundant bibliografia científica que mostra com el voluntariat i les tasques solidàries milloren la salut física i mental de les persones.

La cooperació d’oenagés

També és necessari destacar que la cooperació en matèria de salut la presten grans organitzacions no governamentals com Metges sense Fronteres, Medicus Mundi o Metges del Món. La primera es defineix com “una organització d’acció medicohumanitària que assisteix persones amenaçades per conflictes armats, violència, epidèmies o malalties oblidades, desastres naturals i exclusió de l’atenció mèdica” i està treballant, per exemple, en la lluita contra la malaltia de l’Ebola a la República Democràtica del Congo o facilitant atenció sanitària en un país en guerra com és el Iemen.

Medicus Mundi pretén erradicar la pobresa de manera que qualsevol persona pugui viure dignament i exercir efectivament el seu dret a la salut. Entre altres projectes, promou l’apoderament de les dones i el desenvolupament social i educacional en països de renda baixa. Per la seva banda, Metges del Món es defineix com una associació independent que treballa per fer efectiu el dret a la salut de totes les persones, especialment les de poblacions vulnerables, excloses o víctimes de catàstrofes naturals, fams, conflictes armats o violència política. I ho fa en àrees com l’accés a la salut, drogodependències, mutilació genital femenina o prostitució i tracta.

A través de l’associació ZerosetBCN, persones que treballen o han treballat a l’Ajuntament destinen una petita part de la nòmina a projectes socials

Però hi ha també iniciatives a petita escala que promouen la solidaritat cap a persones amb menys recursos. Així, algunes universitats (la Politècnica de Catalunya, Autònoma de Barcelona), ajuntaments (Barcelona, Santa Coloma de Gramenet) o el Departament de Salut del Govern Basc, entre d’altres, promouen la donació econòmica per part de les persones treballadores o estudiants amb la finalitat de finançar projectes de cooperació. A Barcelona, des de fa 18 anys, hi ha ZerosetBCN, una associació de persones que treballa o ha treballat a l’Ajuntament que destinen una petita part de la nòmina a projectes socials, i cada any s’obre una convocatòria per finançar iniciatives solidàries.

En aquests anys ZerosetBCN ha finançat 45 projectes (per un total de 130.000 Euros). Sobre aquest total, n’hi ha alguns  directament relacionats amb l’atenció sanitària, com 'Malària zero' a Gàmbia (2017), l’assistència sanitària a la infància en un hospital de Sierra Leone (2013), la compra d’un generador per a un centre sanitari a la República Democràtica del Congo (2009) o el desenvolupament de l’atenció primària de salut a Riberalta –Bolívia– (projecte de Medicus Mundi cofinançat el 2000). Molts d’altres tenen una relació directa amb programes nutricionals i alimentaris, que també incideixen directament en la salut. I finalment, moltes de les iniciatives socials promogudes tenen impacte en els determinants socials de la salut, i, per tant, en la salut.

Ajuda al finançament

Notícies relacionades

La singularitat de ZerosetBCN és que no executa projectes, sinó que només ajuda a finançar-los, sense despeses de gestió, mitjançant convocatòries obertes on es decideix la destinació dels diners per votació col·lectiva. Tot això fa que ZerosetBCN resulti un projecte atractiu, tot i que en el dia d’avui té menys de 100 persones sòcies.

Evidentment, aquestes iniciatives són a petita escala i no pretenen aportar grans solucions. Però sí el seu gra de sorra evidenciant les desigualtats econòmiques del nostre planeta i finançant projectes modestos que poden ajudar a avançar petites comunitats.