Escalfament global Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Canvi climàtic i salut col·lectiva

La justícia climàtica es basa en l’existència de desequilibris entre les responsabilitats sobre el canvi climàtic (sobretot dels països rics) i els danys causats (sobretot als països amb menys ingressos) i implica la necessitat d’implementar polítiques per corregir-los, promocionant els drets humans i fomentant les aliances comunitàries

2
Es llegeix en minuts
Canvi climàtic i salut col·lectiva

MANU MITRU

El canvi climàtic ara mateix és un dels reptes més importants de la salut col·lectiva o salut pública. L’Organització Mundial de la Salut preveu que, entre el 2030 i el 2050, el canvi climàtic causarà aproximadament 250.000 morts addicionals a l'any només per desnutrició, malària, diarrea i efectes de la calor.

Per entendre la relació entre el canvi climàtic i la salut és important tenir en compte els diferents factors que hi influeixen com el context socioeconòmic i polític o els factors que es relacionen amb l’emissió de gasos amb efecte hivernacle que són l’actual model energètic molt dependent dels combustibles fòssils, la mobilitat, el model agroalimentari o la construcció dels habitatges, entre d’altres. I aquests factors produeixen els següents impactes en la salut:

• Els derivats de l’augment de la temperatura i les onades de calor que repercuteixen en l’increment de la mortalitat i altres efectes que poden empitjorar la salut, per exemple la dificultat per fer activitat física o l’afectació en la capacitat de treballar.

• Les malalties transmissibles, com l’augment de la malària o el dengue, per la proliferació de vectors i reservoris d’agents infecciosos en zones on no existien.

• Impactes en la seguretat alimentària i la desnutrició i també en l’afectació de la disponibilitat i la qualitat dels aliments.

• Cada vegada hi ha més evidències que el canvi climàtic està causant alteracions en la salut mental de la població.

• Els esdeveniments extrems com les sequeres, els incendis, les inundacions o les pluges intenses causen lesions per accident, desplaçament de persones i malalties. Ja hem vist aquest estiu del 2023 com la sequera ha afectat la reducció de la disponibilitat i la qualitat de l’aigua, bé necessari per a la salut humana i planetària.

• El transport motoritzat, sobretot a les ciutats, produeix l’empitjorament de la qualitat de l’aire, i això repercuteix en l’augment de la càrrega de malaltia i mortalitat.

Notícies relacionades

No podem deixar de mencionar la importància de la justícia climàtica que es defineix com la distribució desigual, entre les persones i els territoris, dels efectes en la salut del canvi climàtic. La justícia climàtica es basa en l’existència de desequilibris entre les responsabilitats sobre el canvi climàtic (sobretot dels països rics) i els danys causats (sobretot als països amb menys ingressos) i implica la necessitat d’implementar polítiques per corregir-los, promocionant els drets humans i fomentant les aliances comunitàries, a fi de generar millores en la salut col·lectiva.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Tots aquests aspectes s’han de tenir en compte en les accions que mitiguen l’augment de l’escalfament global i milloren la salut de la població, com l’ús dels sistemes energètics renovables, el transport sostenible i saludable (com caminar o anar amb bicicleta) o els sistemes agroalimentaris que produeixen menys emissions (ús d'aliments de proximitat, menys consum de carn…). També en les accions d’adaptació als efectes del canvi climàtic en la salut, per exemple la protecció contra la calor extrema o les conseqüències de la sequera.