Àgora Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

L’efecte del soroll

Una de cada cinc persones a Europa estan exposades a nivells de soroll perjudicials per a la salut

L’efecte del soroll

JOAN CORTADELLAS

3
Es llegeix en minuts
Carme Borrell
Carme Borrell

Doctora. Membre de la Red de Científiques Comunicadores. Experta en salut pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

ver +

Un dels principals problemes ambientals que repercuteixen en la salut és el soroll. L’origen pot tenir diverses causes, però les més importants són les derivades del transport (trànsit viari, aeri o ferroviari) i la indústria. A les ciutats com Barcelona, i sobretot les que tenen un important flux turístic, també és considerable el soroll produït per l’oci nocturn, amb una distribució desigual als barris. Així per exemple, a Barcelona, el mapa de soroll que es va actualitzant periòdicament posa en evidència que el soroll produït pel trànsit viari és més important a l’Eixample i, en canvi, el produït per l’oci nocturn es dona a altres barris, com el de Ciutat Vella.

Hi ha evidències científiques suficients que mostren que el soroll continuat afecta la qualitat de vida i la salut de les persones i també dels animals. Els principals efectes en les persones són, a més dels problemes auditius, els trastorns del son quan hi ha soroll en hores nocturnes, l’afectació emocional i psicològica, les malalties cardiovasculars i els trastorns metabòlics en adults i l’afectació del desenvolupament cognitiu en menors. De fet, l’Organització Mundial de la Salut el 2018 va establir unes guies que notificaven els llindars de decibels (nivells guia) que afectaven la salut de les persones (veure l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona sobre el tema).

L’Agència Europea del Medi Ambient estima que a Europa una de cada cinc persones estan exposades a nivells de soroll perjudicials per a la salut. L’exposició a llarg termini al soroll ambiental provoca 12.000 morts prematures i contribueix a 48.000 nous casos de malaltia cardíaca (concretament la cardiopatia isquèmica) a l’any a Europa. A més, 22 milions de persones tenen molèsties cròniques elevades que afecten la qualitat de vida i 6,5 milions pateixen alteracions cròniques del son. Es calcula que 12.500 escolars tenen problemes d’aprenentatge a l’escola causats pel soroll dels avions. En el cas de Barcelona, més de 210.000 persones pateixen afectació emocional, psicològica i social severa i més de 60.000 un trastorn greu del son a causa de l’exposició continuada al soroll de trànsit viari.

Notícies relacionades

Per tant, és primordial portar a terme accions per disminuir el soroll o el seu impacte amb l’objectiu, entre d’altres, de millorar la salut de la ciutadania. Alan Lex Brown i Irene van Kamp van publicar una revisió d’articles científics que avaluaven l’impacte en la salut de 43 intervencions per reduir el soroll a causa del transport (33 intervencions de transport viari, 7 aeri i 3 ferroviari). Els autors agrupaven les intervencions en: a) Per disminuir la font del soroll, com per exemple les regulacions referides a les emissions de soroll dels cotxes o al flux del trànsit viari; b) Per reduir la seva propagació, com per exemple millorant la insonorització dels edificis; c) Control de les noves infraestructures que poden produir soroll com les noves línies aèries o ferroviàries; d) Introduir canvis en la planificació urbana tenint en compte no augmentar els nivells de soroll i e) Accions comunicatives a la ciutadania. La majoria de les avaluacions publicades posaven en evidència la millora dels indicadors de salut estudiats que van ser molèsties amb afectació emocional i psicològica, trastorns del son, malalties cardiovasculars i trastorns cognitius en menors.

Es pot assenyalar que a Barcelona fa pocs mesos es va presentar el Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030, que inclou accions sobre la font del soroll, en què la pacificació de carrers, la implantació de noves superilles i el control de l’impacte acústic de les obres són algunes de les mesures per mitigar el soroll i reduir-ne la propagació augmentant els quilòmetres de pavimentació amb asfalt sonoreductor o construint murs i pantalles en zones determinades i mesures dirigides als equipaments o persones que són receptores de soroll, com el programa que protegeix les escoles o la comunicació a la ciutadania... Especial èmfasi es fa a les Zones Tensades Acústicament en Horari Nocturn i en aquest sentit precisament aquest estiu s’ha notificat que els bars i terrasses hauran de tancar més aviat en algunes d’aquestes zones. En el futur, serà important poder avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures i també el seu impacte en la salut.