La plaga de la corrupció

Legitimant el delator

La protecció i garantia de l'anonimat de qui denuncia un frau és un element clau

Es llegeix en minuts
Legitimant el delator

La corrupció apareix cada dia als mitjans: declaracions, respostes a les declaracions, sentències, o entrades a la presó. El frau és una xacra que costa milions d'euros a inversors i ciutadans. Per desgràcia, no es poden tenir dades reals i globals de les pèrdues per corrupció i hem de recórrer a casos que ja han estat descoberts i sentenciats. En trames complexes, les quantitats són molt elevades i gairebé impossibles de recuperar en la seva totalitat, tal com ha succeït amb el cas Palau, per esmentar una sentència recent. 

A més, a les pèrdues econòmiques cal afegir els costos judicials i el temps necessari per desembolicar les trames. Per tot això, s'ha arribat a la conclusió que en el tema de la corrupció, com en la salut, prevenir és millor que curar.

Com en qüestions de salut, per combatre la trampa és millor prevenir que curar

Per poder abordar la prevenció del frau, primer cal entendre quines situacions afavoreixen la seva aparició. El 1973, el criminòleg Donald Cressey, després d'interrogar 250 delinqüents, va arribar a la conclusió que perquè algú cometi un crim cal que es produeixin tres condicions: pressió percebudaoportunitat racionalització. És el que es coneix com el triangle del frau.

Dues de les variables tenen un fort component psicològic. D'una banda, la pressió percebuda podria ser, per exemple, la sensació d'haver de proveir per a tota la família, la necessitat de mantenir un nivell de vida per sobre de les possibilitats reals o, simplement, l'avarícia d'acumular. D'altra banda, la racionalització consisteix en l'explicació que la persona es dona a si mateixa per justificar la seva conducta. L'ésser humà intenta que les seves creences i accions siguin coherents i, quan no ho són, busca un argument per quedar-se tranquil. 

Per exemple, una persona pot pensar que "robar està malament" però que és "legítim emportar-se diners de la caixa perquè treballa moltes hores extres que ningú remunera i ni tan sols se li agraeixen". Aquestes variables depenen de l'educació, la integritat personal, i el grau d'honestedat que un tingui amb un mateix.

La tercera de les variables del triangle, l'oportunitat, és més objectiva i comprendria aquelles situacions de l'organització, pública o privada, en la qual és possible defraudar. Aquí cal afegir que hi ha persones que de seguida detecten aquestes oportunitats i d'altres que ja no les busquen o, almenys, no les exploten.

Notícies relacionades

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

La majoria de les mesures que apareixen en legislacions nacionals i en les normatives d'organitzacions empresarials van en la direcció d'evitar aquestes oportunitats: regular l'acceptació de regals, limitar càrrecs en el temps, o incrementar el nombre de consellers independents, entre d'altres. Una de les mesures que s’ha demostrat clau és la protecció dels denunciants del frau. En molts països europeus ja existeixen lleis que regulen i ofereixen garanties a aquesta figura. Al nostre país, en canvi, encara que hi ha una proposició no de llei sobre aquest tema des de l'any 2016, això no sembla ser tan urgent. En un país on denunciant es tradueix per xivato -amb l'elevat contingut pejoratiu de la paraula- aquesta protecció és molt més necessària que en altres països.