04 d’ag 2020

Anar al contingut

Un problema sanitari

Barcelona i les drogues

Carme Borrell

La ciutat, amb una experiència de 30 anys a combatre les addiccions, posa en marxa un altre pla


El consum de drogues ha estat una de les preocupacions recurrents dels serveis de salut pública al llarg dels anys. A Barcelona, on disposem d’un ambiciós Pla d’Addiccions que més endavant detallarem, les drogues més consumides són el tabac i l’alcohol. En la població major de 15 anys el consum de tabac ha disminuït al llarg dels anys,  de forma que ara són fumadors un 23% dels homes i un 16% de les dones. Respecte al consum d’alcohol, veiem com el 9% dels homes i el 4% de les dones en fan un ús a nivells de risc per a la salut. Mentrestant, el cànnabis és la substància il·legal més consumida, com es deriva de l’Enquesta de Salut de 2016, on un 7% dels homes i un 1,8% de les dones indicaven que l’havien consumit almenys un cop en el darrer mes. D’altra banda, també podem veure com la important xarxa de Centres d’Atenció a les Drogodependències de la ciutat, els CAS, té usuaris majoritàriament homes, que sobretot demanen atenció per consum d’alcohol, seguit de cocaïna i heroïna.

L'alcohol i els joves

Pel que fa als joves, malgrat el descens del consum de tabac, a segon de batxillerat (17-18 anys) el consum regular de tabac afecta el 20% dels nois i el 24% de les noies. I el percentatge d’alumnes d’aquest curs que declaren haver pres alguna vegada 5 o més begudes alcohòliques de cop (binge drinking) en els darrers 30 dies és més elevat en els nois: 31%, xifra que en les noies és del 23%. Sabem que la meitat de nois i noies d’aquesta edat han provat el cànnabis. I, en clau de riscos, entre els joves que han tingut relacions sexuals una bona part declaren haver-ho fet sota els efectes de l’alcohol o altres drogues i, a més, en aquests casos, al voltant del 70% asseguren no fer servir el preservatiu.  

La ciutat de Barcelona ja fa tres dècades que va posar en marxa el Pla d’Acció sobre Drogues; de fet, són plans per a quatre anys que han permès portar a terme una vigilància continuada del problema i implementar les accions necessàries per abordar-lo. Tots els plans de drogues han partit d’un ampli consens social i polític, amb la participació de diferents actors, i han conduït a un model d’afrontar el problema que és referent per a moltes altres ciutats i països.

Avaluació de dades i atenció a la ciutadania  

Recentment s'ha aprovat el novè pla, el Pla d'Acció sobre Drogues 2017-2020. Per a la seva confecció es parteix d’una avaluació rigorosa de la feina feta, a partir de dades i indicadors però escoltant a fons la ciutadania, les entitats i els àmbits tècnics i polítics. El Pla conté cinc grans línies estratègiques que inclouen la perspectiva dels determinants socials de la salut, la importància de la participació, d’assegurar una bona governança, així com abordar l’estigma que representa l’ús de drogues, entre altres.

L’abús de substàncies és una de les condicions de salut més estigmatitzades, i per tant cal que les polítiques s’adrecin a prevenir-ne el consum i tractar les persones consumidores com a ciutadania de ple dret. Cal foragitar l’ombra de l’estigma. El Pla inclou la implementació d’una governança global amb una estratègia comuna pel que fa al consum de drogues al conjunt de la ciutat. Haurà de considerar, per tant, la diversitat i les particularitats dels diferents territoris i les accions aniran encaminades, entre d’altres, al control de l’oferta i al compliment de la normativa vigent en promoció i publicitat i en venda a menors. Simultàniament, s’ha acordat actuar sobre els determinants socials de la salut com ara les condicions de vida i treball de les persones. Ho veurem, a més a més, en la prevenció portada a terme en els àmbits de l’escola, la família i la comunitat. Dins dels objectius i les línies del Pla destaca també la que persegueix adequar i mantenir la xarxa assistencial, garantint l’accés als recursos de qualitat per les persones que ho necessitin oferint un tractament integral. Però el Pla de Drogues diu també que cal estimular i millorar la col·laboració entre les parts que abordem el consum de drogues, així com la participació de la comunitat i de les associacions de persones afectades.
     

En el marc d’aquestes directrius, i les accions que se’n deriven, ara que comença a caminar aquest nou Pla d’Acció de Drogues de Barcelona, tenim la certesa que contribuirà de ple a fer que la nostra ciutat avanci en la prevenció del consum de drogues i en el tractament de les persones afectades.