tribuna

Per un servei públic al servei de tots i totes els catalans

3
Es llegeix en minuts

Catalunya té un sector públic de vital importància per al funcionament del nostre país. Els nostres treballadors públics i les nostres treballadores públiques són un dels pilars del nostre autogovern i com tals hem de reconèixer el treball que fan, protegir-los i treballar per millorar les seves condicions.

El sector públic de Catalunya compta amb més de 300.000 treballadors i treballadores, d’entre els quals més de la meitat estan vinculats als departaments d’Ensenyament i Salut. És a dir, més de la meitat són personal sanitari o professionals de l’educació que atenen cada dia serveis vitals per al progrés i futur del país.

Ho fan, com la resta de treballadors públics, amb gran implicació i posant de manifest un component vocacional clar. De fet, en els últims anys, els servidors públics han suplert amb voluntarisme, compromís i esforç personal les carències generades per governs que no han ofert les condicions necessàries per al seu bon funcionament.

En un context complex d’austeritat econòmica i tensió política, els treballadors dels serveis públics han actuat com els verdaders garants del sistema de benestar català. Aquest últim període ha afegit, a més, un altre factor de pressió en el nostre sistema, ja debilitat per les successives retallades dels governs.

El Govern de la Generalitat, que hauria d’haver protegit el teixit públic català, va situar en una posició de qüestionament constant els seus mateixos treballadors, evidenciant un ús partidista de l’administració que hauria de ser patrimoni de tota la ciutadania. Els servidors públics han hagut de desenvolupar les seves tasques en un entorn enrarit i en unes circumstàncies en què es posava en risc la seguretat jurídica bàsica que ha de regir qualsevol actuació de les administracions.

És imprescindible revertir aquesta situació de forma urgent.

És fonamental que els treballadors del sector públic disfrutin del reconeixement i dels mitjans necessaris per garantir el benestar dels ciutadans.

Hi ha una administració i uns serveis públics al servei de tothom, que es regeixin per criteris de professionalitat i eficiència i que no estiguin sotmesos a l’ús partidista ni a l’interès polític. Per fer-ho, s’ha de crear les condicions perquè els professionals al servei dels ciutadans puguin desenvolupar les seves capacitats i aportar el seu coneixement i experiència en un entorn de seguretat i confiança.

Amb aquest compromís, el Partit dels Socialistes de Catalunya presentem en el nostre programa, un conjunt de mesures que aposten per un sector públic eficient i eficaç.

En aquest sentit, proposem un pacte nacional per a la reforma de l’administració que sigui una eina per elaborar acords amplis i garantir el sector públic que Catalunya mereix i necessita.

Volem unes institucions fortes al servei de tots els ciutadans, que treballin pel progrés social de Catalunya.

Les eleccions del 21 de desembre són de vital importància per a moltes raons. Principalment per decidir si Catalunya segueix en el rumb de col·lisió que el Govern independentista va fixar i ha portat al país a la divisió, la frustració i la inestabilitat econòmica, social i política, o agafem un nou rumb. Un rumb de diàleg, d’entesa, de transversalitat, de grans acords per a àmplies majories i de respecte a la legalitat i al nostre autogovern.

Notícies relacionades

També són importants per traslladar un missatge a la ciutadania i en especial als treballadors i treballadores de l’administració pública: si soc president, el meu govern recuperarà el més alt grau d’autogovern i d’exercici de les nostres competències, protegint especialment els pilars bàsics del benestar (salut i educació) i de la nostra identitat (llengua i cultura). Si soc president, vetllaré pel respecte a l’autonomia i la professionalitat dels nostres treballadors i treballadores de l’administració pública.

En definitiva, es compromet a tornar la confiança en un país que requereix de l’esforç de tots i cada un de nosaltres, per refer els ponts de confiança que s’han vist arrossegats per la deriva unilateral i imprudent de l’últim Govern independentista.