Tribuna

Una agenda per a la renovació del PSC

3
Es llegeix en minuts
Nit de primàriesHereu i Tura, el 19 de febrer.

Nit de primàriesHereu i Tura, el 19 de febrer. / ARXIU / JOAN CORTADELLAS

Les derrotes del PSC en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010 i en les eleccions municipals de diumenge passat exigeixen una reflexió en profunditat. Hem de saber interpretar els canvis socials i atendre les noves demandes ciutadanes, restablint els llaços amb la nostra base tradicional i establint nous vincles amb els joves i els sectors més emprenedors i innovadors. Per això cal que l'objectiu fonamental del nostre 12è congrés sigui la renovació profunda, sòlida i col·lectiva del projecte polític del socialisme català, que ha d'esdevenir el motor de l'alternativa de progrés que el nostre país necessita. Segons la meva opinió, són deu els reptes que configuren l'agenda de la renovació del PSC.

1. Renovar el projecte socialista a partir dels valors continguts en la nostra declaració de principis, fent-lo atractiu i engrescador, sumant voluntats, multiplicant esforços i relligant sensibilitats, perquè la nostra força resideix en les nostres idees, la nostra cohesió interna i la nostra capacitat de sumar.

2. Fer del PSC un innovador laboratori d'idees, un espai obert i acollidor per al debat i l'acció política, refent de baix a dalt la nostra connexió amb la ciutadania i amb els exponents més creatius i dinàmics de la societat.

3. Recuperar la capacitat d'agregació del PSC, tornant a esdevenir la referència d'una majoria social progressista, capaç de representar els treballadors, les classes populars i els que comparteixen les idees de progrés; capaç d'atraure els ciutadans més conscients i d'incorporar a la política els nouvinguts. El PSC ha de teixir una àmplia aliança social pel progrés, amb sindicalistes, creadors, activistes socials i emprenedors, en diàleg obert amb sectors catalanistes de tarannà liberal, sectors ecologistes i d'esquerra crítica, i sectors federalistes i sobiranistes d'esquerres.

4. Encapçalar un projecte de canvi social capaç de vèncer l'actual subordinació de la democràcia a la llei dels mercats, reivindicant la política, millorant els mecanismes de representació i participació, recuperant la crítica a les desigualtats, les crisis, la precarietat i la pobresa generades pel sistema capitalista, i renovant els nostres plantejaments econòmics i fiscals per fer viable l'Estat del benestar. Hem de ser capaços d'impulsar les reformes necessàries per assegurar la nostra posició en l'economia global i, al mateix temps, garantir els serveis públics i promoure la justícia social.

5. Desenvolupar un projecte de progrés per a Catalunya, amb vocació majoritària, per assegurar el progrés econòmic sostenible, la cohesió social i la qualitat ambiental, impulsar l'autogovern de Catalunya, i preservar la unitat civil erosionada per tensions identitàries i l'impacte de la immigració. El PSC ha de ser rotund en la defensa d'aquest projecte Catalunya endins i Catalunya enfora.

6. Recuperar l'esperit del pacte constitucional a partir d'un acord que reconegui i desenvolupi el potencial federal de l'Estat de les Autonomies i asseguri el caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic d'un Estat espanyol eficient, mobilitzant la majoria de catalans que creuen que aquesta és la millor manera de defensar els interessos de Catalunya, i teixint complicitats polítiques, socials i culturals a la resta d'Espanya en favor d'aquest nou pacte federal.

7. Treballar per l'acord entre el PSC i el PSOE sobre el nou horitzó federal d'Espanya i per actualitzar la relació entre ambdós partits, assumint l'expressió de l'opinió i el vot diferenciats del socialisme català en el marc d'un grup parlamentari federal de tots els socialistes al Congrés dels Diputats en aquelles qüestions d'importància transcendental per a Catalunya que no hagin pogut ser acordades prèviament.

8. Impulsar un compromís de reflexió, presència i activisme en el debat de l'esquerra europea, promovent una veritable governança econòmica i una nova regulació dels mercats globals i les transaccions financeres internacionals, per defensar el model social europeu i assegurar que l'economia estigui al servei de les persones.

Notícies relacionades

9. Millorar la nostra organització, la nostra forma de fer política i la nostra relació amb la societat. Actualitzant els mecanismes d'informació, comunicació, formació i debat per fer-ho possible, també a través de la utilització creativa de les noves tecnologies. Una organització més oberta, més acollidora, més transparent, més propera, més participativa, més moderna i més eficaç.

10. Construir una direcció forta, col·legiada, capaç de recollir tots els accents per impulsar un projecte sòlid i coherent, capaç de comunicar bé, de transmetre esperança i il·lusió, conscient de la necessitat d'impulsar un relleu generacional, amb un lideratge que pensi molt més en necessitats col·lectives que en ambicions individuals i que no condicioni la decisió sobre la futura candidatura socialista a la presidència de la Generalitat de Catalunya, que haurem de prendre, quan correspongui, a través d'un procés d'eleccions primàries.

Temes:

PSC PSC