11 d’ag 2020

Anar al contingut

Col·labora:

ESTRATÈGIA CLIMÀTICA

Patrocina:

Arriba l'operador públic d'energia metropolità

L'AMB aposta per una nova comercialitzadora per transitar cap a la sobirania energètica

Anna Rocasalva

Arriba l'operador públic d'energia metropolità

DANNY CAMINAL

L’AMB aposta per desenvolupar unes polítiques energètiques de manera integral, eficient i coordinada amb l’objectiu de transitar cap a la sobirania energètica del territori metropolità. “La nostra finalitat, i per tant, també la dels ajuntaments metropolitans, és potenciar un model basat en les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica; la correcta gestió de la demanda i el foment de la generació d’energia de proximitat, que posi en el centre la ciutadania, i asseguri l’accés a l’energia”, explica el director de l’Àrea de medi ambient de l’AMB, Joan Pinyol. Per això, era necessari crear una eina capaç d’aglutinar l’impuls de la transició energètica i un canvi de model i d’hàbits, potenciar la generació d’energia fotovoltaica i ajustar la generació d’energia amb el consum de tot el territori metropolità. Tot això sota un mateix instrument. “Aquesta eina és la comercialitzadora Barcelona Energia: el nou operador elèctric metropolità”, anuncia la directora de Serveis Ambientals de l’AMB, Isabel Doñate. Un nou operador gestionat per la societat TERSA, pública al 100%, participada per l’ens metropolità i l’Ajuntament de Barcelona. El 80% de la seva activitat es dirigirà als ens públics que participen en el capital de la societat i un 20% podrà destinar-se a tercers, és a dir, a la ciutadania, cosa que es tradueix que unes 20.000 vivendes podran rebre els serveis de Barcelona Energia en un futur pròxim.

LA COMERCIALITZADORA

El nou operador elèctric metropolità té una triple funció: subministrar energia, prestar serveis d’estalvi energètic –és a dir, assessorar sobre les tarifes i potències adequades per als seus clients–, i fomentar les energies renovables mitjançant el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques metropolitanes i representant els productors d’energia solar del territori en el mercat elèctric. 
Quant a la primera funció, Barcelona Energia ja ha començat a subministrar, de forma progressiva, electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Una vegada finalitzi el traspàs donarà servei a moltes instal·lacions i empreses municipals. “A partir del gener del 2019 també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana, les seves dependències, servei públics i concessionàries, sempre que ho permetin els contractes”, afegeix Doñate; també es contempla la possibilitat que gradualment es puguin incorporar la resta d’ajuntaments metropolitans i les seves empreses públiques gestores de serveis públics. I a més, la nova comercialitzadora, a partir del gener del 2019, també podrà proporcionar energia a la ciutadania per a unes 20.000 vivendes.
En referència a la prestació de serveis complementaris, Barcelona Energia posarà a disposició de l’AMB, altres administracions i a la ciutadania tota la informació disponible respecte al mercat elèctric. Es tracta de serveis que permetran conèixer millor l’energia que es consumeix mitjançant plataformes de monitoratge, calculadores energètiques i factures clares i comprensibles; eines facilitadores que possibilitaran actuar per consumir la mínima energia necessària sense perdre confort, com ara l’assessorament energètic, els canvis de tarifa o l’adequació de potència; serveis per facilitar el coneixement, procediments i facilitats d’execució per poder incrementar la generació energètica local –és a dir, l’autoconsum i l’autogeneració d’energia–, així com potenciar el manteniment i la gestió de les instal·lacions i la representació dels excedents energètics generats en el mercat.
Finalment, Barcelona Energia també actuarà en matèria d’energies renovables a través de la gestió de la capacitat generadora d’energia que actualment i en un futur puguin tenir l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents i també a través d’impulsar i augmentar la generació en espais privats o comunitats de propietaris. I és que, “la nova operadora també podrà gestionar tota l’energia de plaques fotovoltaiques que tinguem instal·lades les administracions –comenta Doñate– així com, en un futur, la de comunitats de veïns, per exemple, perquè així estimularem la generació d’energia pròpia”. 

MÉS AVANTATGES 

Malgrat que els marges que es podran oferir als clients seran ajustats, “quan algú s’interessa per una iniciativa similar no només ho fa pel preu sinó per un ventall d’intangibles que no són estrictament monetàries, però que importen igualment al client”, remarca Pinyol. I la potència del projecte és precisament aquesta, que qui està proporcionant l’electricitat en aquest cas és una societat de capital públic “és a dir, nosaltres mateixos, com a ens metropolità, ens autosubministrarem”, agrega. Per exemple, es calcula que hi haurà un incentiu per la generació d’energia verda amb compensació a la factura pels punts de subministrament amb autoconsum que disposin de generació amb fotovoltaica.
Finalment, també hi haurà aspectes socials complementaris (que podran repercutir en les factures), com ara els serveis d’acompanyament per a famílies que tenen dret al bo social, o per a les persones que no poden acollir-se a aquest bo però que estan dins dels llindars de renda fixats en la llei 24/2015. 
I és que un altre dels objectius també serà protegir les persones en situació de risc d’exclusió residencial,i i es garantirà el seu accés a l’energia.