En col·laboració amb

Ajudes a la ciutadania

S’obre la convocatòria general de subvencions per al 2022

 • Es destinaran més de 21 milions d’euros a un total de 104 línies d’ajuda, pertanyents a 26 àmbits temàtics, amb un de nou: el benestar animal

 • Els ciutadans de la capital catalana tenen fins al 27 de gener per poder presentar les sol·licituds per via telemàtica

S’obre la convocatòria general de subvencions per al 2022

Ayuntamiento de Barcelona

1
Es llegeix en minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha incrementat la partida pressupostària de la ciutat un 3,4% respecte a l’any passat i un 45,4% respecte al 2015. A fi de simplificar la seva tramitació i facilitar-hi l’accés, s’han unificat partides de subvencions que no hi estaven incloses.

La convocatòria general de subvencions té l’objectiu de donar suport a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat que fomentin i millorin la cohesió social, la inclusió i la diversitat, la participació i l’acció comunitària, la cooperació, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, l’economia de proximitat i el consum responsable i el benestar i els drets de la ciutadania.

Acompanyament per a les sol·licituds

S’ha previst un calendari de sessions informatives dividides per àmbits i districtes a fi de recolzar les entitats i la ciutadania interessades, que comptaran amb l’acompanyament d’alguns òrgans gestors, especialment en districtes, i l’assessorament des de Torre Jussana.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal de tràmits de l’Ajuntament fins al 27 de gener.

Els 26 àmbits temàtics de la convocatòria són:

Notícies relacionades
 • Cultura

 • Esports

 • Educació i cultura

 • Salut i cures

 • Persones grans

 • Dones

 • Adolescència i joventut

 • Infància

 • Democràcia activa i participació ciutadana

 • Acció comunitària i associacionisme

 • Immigració-acollida i refugi

 • Civisme i convivència

 • Foment d’activitats organitzatives

 • Comerç de proximitat i promoció econòmica

 • Persones amb discapacitat

 • Innovació democràtica

 • Usos del temps

 • Pluralisme religiós i conviccional

 • Ecologia, urbanisme i mobilitat

 • Consum

 • Atenció a persones sense llar i dret a una alimentació adequada

 • LGTBI

 • Drets de ciutadania

 • Promoció de la perspectiva intercultural

 • Ciència i universitats

 • Benestar animal

Més informació de la convocatòria general de subvencions 2022.