31 març 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

UNA VIVENDA MILLOR

El Pla de barris de Barcelona destina més de 21 milions d'euros a actuacions per a una vivenda digna

D'entre els programes destaca el de subvencions per rehabilitar finques que per la seva complexitat socioeconòmica queden fora de les convocatòries ordinàries d'ajuts

El Periódico

El Pla de barris de Barcelona destina més de 21 milions d'euros a actuacions per a una vivenda digna

El Pla de barris de Barcelona destina 21,3 milions d’euros a projectes de rehabilitació de vivendes i d’assessorament i acompanyament a col·lectius vulnerables en la defensa del dret a una vivenda digna. Concretament el 84% de la inversió s’ha destinat a iniciatives de rehabilitació i el 16% restant als serveis d’assessorament i en experiències col·laboratives amb entitats socials. 

Un dels programes que es va engegar el 2018 és el de subvencions per rehabilitar finques que per la seva complexitat socioeconòmica queden fora de les convocatòries ordinàries d’ajuts públics. L’objectiu és donar resposta a les causes estructurals que incideixen en la falta de rehabilitació i de manteniment adequat dels edificis. El programa preveu la possibilitat de subvencionar fins al cent per cent del cost de les obres a les comunitats que es trobin en una situació econòmica precària.

En aquests últims dos anys, l’Ajuntament de Barcelona ha detectat quines són les finques amb més necessitats de rehabilitació i el personal tècnic del programa ha començat a treballar amb les comunitats de veïns.

El programa de rehabilitació del Pla de barris disposa d’equips multidisciplinaris d’arquitectes i treballadors socials, tècnics, administratius i jurídics que realitzen tasques d’assessorament i de revisió i redacció de documents, entre altres, per facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats.

Actualment aquests equips assessoren i acompanyen 116 comunitats de veïns, 67 de les quals ja han iniciat els tràmits burocràtics necessaris per sol·licitar les subvencions i tirar endavant un projecte d’obres.

Altres projectes en defensa d’una vivenda digna

D’entre les accions dutes a terme en els últims mesos destaca la creació d’una nova antena de vivenda a la Zona Nord, al districte de Nou Barris, que inclou una oficina de vivenda, una oficina d’atenció ciutadana i un nou punt d’assessorament energètic; un programa de rehabilitació de finestres i tancaments per millorar l’eficiència energètica de vivendes als barris del Raval i del Gòtic; assistència psicològica a persones en situació d’emergència residencial a la Zona Nord; acompanyament al veïnat en procés de reallotjament al Bon Pastor i a la Trinitat Nova; i col·laboració amb entitats socials per a la inserció laboral i l’accés a la vivenda de persones en risc d’emergència social a través del projecte «Teixim barri», amb la rehabilitació de tres vivendes al barri Gòtic sud.