28 maig 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

S'amplien les superilles de les cures

El nou contracte del Servei d'Ajuda a Domicili de Barcelona preveu millores per als professionals i els usuaris

El SAD és el servei que ofereix ajuda a la llar a les persones amb dependència o en situació de risc, i que necessiten el recolzament de professionals sociosanitaris per desenvolupar les tasques diàries

La licitació divideix el servei per districtes en quatre lots, i afegeix un cinquè lot a una empresa externa que farà el seguiment i el control per garantir l'aplicació de totes les mesures que preveu el nou SAD

El Periódico

El nou contracte del Servei d’Ajuda a domicili (SAD), encarregat d’acompanyar les persones amb dependència i les persones grans que viuen soles a Barcelona, inclou un ampli paquet de millores per als professionals que hi treballen i per a les persones usuàries, a més d’un nou model de gestió de proximitat, amb les superilles de les cures.

En el segon semestre del 2020 es resoldrà el nou contracte del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), una aposta innovadora per acostar els serveis d’acompanyament a la llar a les persones amb dependència, sobretot les persones grans que visquin soles i que necessitin ajuda en les tasques quotidianes. 

La licitació del nou contracte divideix el servei per districtes en quatre lots, i afegeix un cinquè lot que s’atorgarà a una empresa externa que farà el seguiment i el control de qualitat per garantir l’aplicació de totes les mesures que preveu el nou SAD i la satisfacció de les persones usuàries i els professionals del servei. 

El nou contracte incrementa el pressupost fins a 99,7 milions d’euros; és el segon contracte municipal més important quant a volum de despesa, després del servei de neteja.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD és el servei que ofereix ajuda a la llar a les persones amb dependència o en situació de risc que necessiten el recolzament de professionals sociosanitaris per desenvolupar les tasques diàries. 

El servei inclou el recolzament a la higiene i la cura personal, l’ajuda fisicomotriu (aixecar-se, enllitar-se o caminar), la cura i el control de l’alimentació i la medicació o l’acompanyament en tasques fora del domicili. Actualment, el SAD disposa de més de 4.000 treballadors i treballadores a Barcelona i supera els 24.000 usuaris i usuàries.

El perfil de les persones ateses és, en molts casos, el de persones de més de 65 anys que viuen soles i que no tenen autonomia per a les tasques quotidianes. A Barcelona, més de 90.000 persones d’aquest grup d’edat viuen soles, el 76% d’elles són dones. 

Els professionals del SAD milloren la seva qualitat de vida i pal·lien la seva solitud: el 30 % de les dones i el 18 % dels homes més grans de 65 anys que viuen sols afirmen que se senten sols en el seu dia a dia.

Millores del nou SAD

El nou contracte del SAD estableix una sèrie de mesures que les empreses contractants hauran d’aplicar i que afecten tant la qualitat laboral dels professionals que treballen en el servei com la qualitat dels serveis que reben les persones usuàries. 

Respecte a les millores laborals, s’aplicarà un increment salarial d’un 14%, es reduiran els desplaçaments, s’incorporaran dues noves figures professionals (terapeutes ocupacionals i integradors socials) per promoure l’autonomia personal i l’acompanyament socioeducatiu i es millorarà el recolzament psicològic als treballadors i treballadores socials.

Per als usuaris i usuàries del servei, el nou SAD comporta una millora qualitativa respecte a l’adaptació dels equips a les seves necessitats, amb una atenció més personalitzada i una agilitació de les vies de comunicació. A més, amb els equips fixos sempre seran els mateixos professionals que atendran les mateixes persones usuàries, una millora que és possible gràcies a la implantació de les superilles de les cures.

Superilles de les cures

L’altra gran novetat del nou SAD és l’extensió del pla pilot de les superilles de les cures a tota la ciutat. 

El 2018 es va iniciar una prova a quatre barris de la ciutat (Sant Antoni, Vilapicina i la Torre Llobeta, el Poblenou i la Marina de Port) per transformar l’atenció domiciliària en un servei més pròxim i de més qualitat. 

Les superilles de les cures es basen en l’establiment de petits equips de professionals, formats per 10 o 12 treballadors i treballadores, que atenen entre 40 i 60 persones que viuen en una mateixa zona residencial que ocupa entre 3 i 6 illes de L’Eixample. Aquest sistema permet crear comunitats de cures estables que milloren la qualitat de l’atenció i les condicions de treball dels professionals.

L’any 2019, la prova pilot es va estendre amb quatre noves superilles, amb què es va constatar l’èxit d’aquest model pioner en el tractament de les cures. Amb el nou SAD, entre el 2020 i el 2025 s’implementaran entre 60 i 120 superilles de les cures a tots els districtes.

A més, una superilla de cada districte integrarà altres serveis sociosanitaris, a més del SAD, per facilitar l’accés dels usuaris i usuàries. La integració dels serveis a les superilles de les cures és una aposta de futur per abordar la dependència i l’envelliment progressiu de la població, un model de proximitat que humanitza l’atenció i millora la qualitat de vida.
 

El Servei d’Ajuda a Domicili

¿Què és el SAD?

És el Servei d’Ajuda a Domicili, proporciona atenció a la llar a les persones amb dependència o en situació de risc, sobretot les persones grans que viuen soles.

¿Com es pot sol·licitar el servei del SAD?

Mitjançant una cita prèvia amb els serveis socials de la ciutat, a través del telèfon de cita prèvia dels centres de serveis socials (936 197 311).

¿Qui pot demanar l’acompanyament del SAD?

-Persones en situació de dependència reconeguda segons la Llei 39/2006 per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).
-Persones en situació de risc o de vulnerabilitat temporal que requereixen una actuació urgent o una intervenció temporal per evitar el seu deteriorament.
-Persones o famílies en situació de risc social, per exemple, per falta de capacitats o hàbits per a l’autocura o per a l’organització de la llar i l’atenció als membres de la família, sobretot els nens.

¿Quins serveis ofereix el SAD?

-Recolzament a la higiene i el cuidat personal
-Ajuda fisicomotriu (aixecar-se, enllitar-se, andar)
-Cura i control de l’alimentació
-Control de la medicació i cura de la salut
-Recolzament en hàbits de la vida quotidiana (alimentació, higiene, organització de la llar, etc.)
-Acompanyament en gestions fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.)
Orientació i recolzament a les persones cuidadores