Anar al contingut

En col·laboració amb

LES VORERES PER ALS VIANANTS

1.000 km per a les bicicletes

A partir de l'1 de gener, les bicis tindran restringida la circulació per la majoria de voreres

1.000 km per a les bicicletes

JORDI COTRINA

Un dels principals reptes de Barcelona és reduir la contaminació, millorar la qualitat de l’aire i recuperar la funció social de la via pública perquè els ciutadans puguin viure en una ciutat més amable, saludable i amb més vida. En els últims anys s’ha impulsat la mobilitat sostenible, amb noves mesures per afavorir els desplaçaments a peu, el desplegament final de la xarxa d’autobusos d’altes prestacions, actuacions de millora a la xarxa de metro i, especialment, l’ampliació de la infraestructura ciclista.


Des que el 2015 es va posar en marxa l’Estratègia de la Bicicleta, la xarxa ciclista s’ha ampliat i actualment compta amb 1.000 quilòmetres de vies especialment adequades per a la circulació de ciclistes (carrils bici, zones 30, carrers pacificats) i la calçada. A més, aquesta xarxa, que està més ben connectada, permet als usuaris arribar amb bicicleta a qualsevol punt de la ciutat amb itineraris més eficients i segurs, i afavorir una bona convivència amb la resta de ciutadans, es desplacin a peu o en un altre tipus de vehicle.


L’ampliació de la infraestructura ha generat un espai per a les bicicletes i permet ara acabar la moratòria de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles que durant quatre anys ha autoritzat temporalment els ciclistes a circular per les voreres més amples de la ciutat. La normativa, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019, prohibeix l’ús de bicicletes per la majoria de voreres, tret d’algunes excepcions.

LES MILLORES

La bicicleta és una manera alternativa, saludable i sostenible de moure’s per la ciutat, i el mitjà de transport més eficient en termes energètics: no desprèn fums, no fa soroll, no consumeix derivats del petroli i contribueix a recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana. Precisament per aquests beneficis per al conjunt de la ciutadania, impulsar l’ús de la bicicleta és una de les prioritats de la ciutat, i aconseguir-ho passa perquè els desplaçaments en aquest mitjà de transport siguin eficaços i segurs. En aquest sentit, s’ha prioritzat no només l’ampliació de la xarxa ciclista, sinó la millora de la infraestructura que ja existia.

En els últims tres anys la infraestructura ciclista ha crescut un 72%, de 116 a 204 quilòmetres de carril bici, i actualment el 90% dels ciutadans en tenen un a menys de 300 metres de casa seva. Una ampliació que continua. Aquest any s’han habilitat 22 carrils bici i vuit s’estan construint. D’altra banda, també s’han incorporat 647 km de zones 30, on la velocitat límit és de 30 km/h i les bicicletes tenen prioritat, i 129 km de carrers pacificats. 

A més, l’ampliació de la infraestructura ciclista ha seguit criteris de seguretat i eficiència per facilitar els desplaçaments i una bona convivència entre els diferents modes de transport. Les accions inclouen la millora de la connexió de les vies ciclables en eixos mar-muntanya i Besòs-Llobregat; la construcció de carrils unidireccionals, en calçada i segregats de la circulació de vehicles de motor; la millora de la senyalització; la incorporació de noves zones avançades als semàfors, i la ubicació de zones d’aparcament de bicicletes o motos, com a cordó de separació dels carrils de circulació.

UNA BONA CONVIVÈNCIA

La planificació viària dona prioritat als vianants, seguits pel transport públic i les bicicletes, i en últim lloc, pel vehicle de motor privat. Per garantir una bona convivència entre els diferents modes de transport és necessari respectar aquesta jerarquia i les especificitats que indica la normativa en relació amb la circulació de bicicletes en calçada i en zones pacificades.

A més de la infraestructura ciclista de carrils bici, les bicicletes poden circular per qualsevol calçada, inclosos aquells carrers que tenen carril bici, i han de fer-ho pel centre del carril. Els altres vehicles han de deixar una distància de seguretat mínima d’uns 1,5 metres, i circular pel carril adjacent. En el cas dels carrers pacificats de plataforma única, la prioritat és dels vianants en tot l’espai i les bicicletes han d’adaptar la velocitat als vianants.

UN NOU BICING

A la millora de la infraestructura ciclista s’afegirà, a partir del gener, la implantació del nou Bicing, amb més serveis i cobertura, que busca garantir una mobilitat efectiva amb aquest servei des de qualsevol punt de la ciutat. Inclourà progressivament, entre d’altres: un servei les 24 hores i els 365 dies de l’any; la renovació del parc actual de 7.000 bicicletes, que tindran un disseny més confortable i segur, i l’ampliació dels vehicles elèctrics que passaran de 300 a 1.000; i 519 estacions en superfície i mixtes, 95 de les quals seran noves i donaran cobertura especialment a barris fins ara amb deficiències, com Horta-Guinardó, Nou Barris, Gràcia i Sant Martí. Finalment, el nou servei de Bicing també inclourà la reserva anticipada de bicicletes, cinc minuts abans, amb una aplicació per a diferents dispositius.

CIUTAT AMB MÉS VIDA

Quant als vianants, la prioritat és recuperar la funció social de l’espai públic i fomentar els desplaçaments a peu, com a mobilitat saludable que ajuda a millorar la sensació de pertinença al barri i afavoreix l’economia de proximitat. L’estratègia de la ciutat s’ha centrat principalment en la pacificació de carrers i de zones amb límit de velocitat de 30 km/h i 20 km/h, així com l’ampliació de voreres i la reordenació viària per incentivar l’ús veïnal de l’espai públic i prioritzar els desplaçaments a peu en benefici d’una ciutat més saludable i amb més vida. En aquest sentit, també destaca la implantació de superilles en barris com, per exemple, Sant Antoni, Poblenou, les Corts o Horta, per donar resposta a l’escassetat d’espais verds, els alts nivells de contaminació, l’elevat índex de soroll ambiental, les dades d’accidentalitat i el sedentarisme. 

¿Ja no es podrà circular per la vorera?

A partir de l’1 de gener s’acaba la moratòria de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles que permetia a les bicicletes circular per les voreres de 4,75 metres d’amplada i 3 metres d’espai lliure de pas en carrers sense carril bici.

Ara, els casos en què les bicis podran circular per la vorera, sempre que no hi hagi carril bici a la calçada ni cap senyal que ho prohibeixi, són:

- A les voreres de més de 5 metres d’amplada i de 3 metres d’espai lliure.

- Als carrils bici en vorera, a un màxim de 10 km/h.

- En el cas de ciclistes menors de 12 anys i els seus acompanyants. 

- I, a les nits, les bicicletes podran circular de 22 hores a 7 hores en voreres de més de 4,75 metres d’amplada i 3 metres d’espai lliure de pas. Aquesta excepció inclou, en línies generals, les voreres de la trama Cerdà del barri de l’Eixample i de Sant Martí.

- El 10 de desembre s’activarà un equip de 22 informadors, repartits per tota la ciutat, per informar els ciutadans dels canvis en la normativa i explicar als ciclistes quins són els més de 1.000 quilòmetres d’alternatives en carrils bici, zones 30, carrers pacificats i calçada que tenen especialment adequats per a la circulació de bicicletes.

Temes: Bicicletes