Anar al contingut

En col·laboració amb

Bon govern

Barcelona aposta per una administració transparent i ètica

Des del 2017, la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament ha rebut 499 comunicacions

El portal de Transparència rep 14.000 visites mensuals de mitjana, un 5% del total del web

El Periódico

Barcelona aposta per una administració transparent i ètica

Les eines i els organismes impulsats per l’Ajuntament de Barcelona entorn del control de la transparència i el bon govern mostren resultats positius, després que el 2015 es posés en funcionament l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP).

L’oficina es va crear per millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors i generar una estructura de control de gestió, auditoria i anàlisi per als òrgans municipals. En aquest sentit, s’encarrega d’elaborar informes i auditories; assessora i gestiona la Bústia Ètica i de Bon Govern, una eina informàtica amb què la ciutadania pot comunicar conductes contràries a una gestió ètica de l’Administració, ja sigui dels treballadors i les treballadores municipals com dels càrrecs electes. A més, permet que les denúncies es duguin a terme de manera anònima.

L’èxit de la Bústia Ètica

Des que el 20 de gener del 2017 es va posar en marxa, la Bústia Ètica i de Bon Govern ha rebut 499 comunicacions, 204 d’anònimes i 295 en què les persones s’han identificat. Aquesta última dada confirma l’encert de permetre l’anonimat en les comunicacions.

Del total de comunicacions, 81 fan referència a la seguretat ciutadana, 62 a la contractació administrativa, 50 a la salut, 47 a la intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, 36 a l’ordenació del territori i urbanisme i 31 a aspectes relacionats amb la transparència i el bon govern.

Per les seves característiques, 133 comunicacions van ser redirigides a Iris, l’aplicació informàtica d’incidències, reclamacions i suggeriments. D’aquestes comunicacions, 71 constaven com a concloses, mentre que les altres 62 estaven pendents de ser omplertes amb dades noves.

L’any 2017 es van admetre 126 comunicacions per investigar126 més estaven pendents per valorar compte la viabilitat i 56 no van ser admeses per falta de fonament, per no complir les normes de la Safata Ètica o perquè l’Ajuntament de Barcelona no era l’organisme involucrat.

Des que l’Oficina per a la Transparència va posar en marxa la Bústia Ètica, diverses institucions han sol·licitat incorporar-la al seu funcionament. És el cas de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Agència Anticorrupció Valenciana i els ajuntaments de Madrid, València i Argentona. El caràcter obert i de programari lliure amb què es va dissenyar l’eina facilita aquest traspàs.

Més enllà de la Llei de transparència i de bon govern,

una de les primeres accions que va emprendre l’OTBP va ser el portal de Transparència. Durant els dos anys de funcionament ha rebut 14.000 visites mensuals de mitjana, gairebé un 5% del total de visites del web de l’Ajuntament.

Als mecanismes ja explicats afegeix l’aprovació del Codi ètic i de conducta, el reglament que recull els valors i principis ètics que han d’estar presents en qualsevol acció municipal, i que afecta directament la totalitat de les 412 persones alts càrrecs i electes .

El Codi ètic i de conducta preveu el Comitè d’Ètica, un grup de professionals proposats pel Govern i els grups municipals per vetllar pel compliment, l’aplicació, la revisió i l’actualització del codi, i que ha estat elegit mitjançant una sessió de ‘hearing’, un mètode pioner a l’Estat per avaluar la idoneïtat dels candidats.

Durant aquests últims anys s’ha constituït també el Consell Assessor per a la Transparència, un organisme format per un grup de professionals i d’experts que treballen de manera no remunerada per lluitar contra la corrupció i assegurar la transparència del consistori.

Reconeixement a la transparència

Les mesures impulsades pel consistori entorn de la transparència i el bon govern van obtenir resultats positius el 2017, tal com confirmen diversos estudis sobre la transparència en ajuntaments del Principat i de l’Estat. D’una banda, l’Infoparticip, el segell de transparència que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona, va ​​determinar que l’Ajuntament de Barcelona complia amb 51 dels 52 indicadors, un 98% de transparència.

D’altra banda, l’organització Transparència Internacional va situar la ciutat al capdavant del rànquing dels indicadors ITA (Índex de Transparència d’Ajuntaments), ja que complia el 100% dels indicadors que es mesuraven, un total de 80.