03 jul 2020

Anar al contingut

'Cas Màster'

La URJC recomanarà arxivar els treballs durant cinc anys

L'organisme ha elaborat un protocol de bones pràctiques per als professors

El Periódico / Agencias

La URJC recomanarà arxivar els treballs durant cinc anys

JOSE LUIS ROCA

La Universitat Rei Joan Carles ha remès un procediment de bones pràctiques dirigit als professors del campus de Vicálvaro, on es despleguen els ensenyaments de Dret, en el qual es recomana arxivar els treballs i la documentació dels alumnes durant un període màxim de cinc anys des de la data de publicació de les actes de qualificacions.

Així ho planteja la universitat en un document, avançat per la cadena SER, en què s’aclareix i es planifica el procediment per conservar els treballs dels estudiants.

En aquest protocol, s’estableix que els exàmens escrits s’han d’arxivar en suport físic, mentre que en el cas dels treballs de final de grau s’adjuntaran en un arxiu virtual, igual que més material contemplat a la guia docent segons el sistema d’avaluació contínua.

Respecte al cas dels exàmens escrits, el professor els guardarà en caixes d’"arxiu definitiu". "Aquestes caixes són facilitades pels auxiliars de l’edifici departamental. A les caixes s’haurà d’introduir només el material que s’ha d’arxivar, és a dir, l’examen, per evitar carpetes addicionals, fitxes d’alumnes o de similars", explica el document que aporta una fitxa explicativa amb les fites per registrar aquests documents, com el nom del professor, l’assignatura, el grau i el nom de l’estudiant. "

Una vegada transcorregut el termini de sis anys a comptar des de la data de dipòsit, la gerència ordenarà la destrucció de la documentació arxivada”, recalca la URJC per al cas dels treballs de final de grau.

Suposades irregularitats

La qüestió de la custòdia dels treballs i qualificacions dels estudiants ha generat polèmica arran del ‘cas Màster’. L’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicat que no troba el seu treball de final de màster (TFM) dels estudis de Dret Autonòmic que va cursar el 2012, si bé assegura que el va realitzar i el va defensar el 2 de juliol d’aquell any davant d’un tribunal qualificador.

De fet, va mostrar a l’Assemblea un certificat de l’acta de defensa del TFM que després el director dels estudis, el catedràtic Enrique Álvarez Conde, va assegurar que es tractava d’un document reconstruït.

En el cas de Casado, la jutge va reclamar a dos docents, Álvarez Conde i Alicia López de los Mozos, que entreguessin els treballs del president del PP. El tutor del treball va indicar que no els tenia i que no era obligatori conservar-los passats dos anys.