Efectes del Brexit

Agricultura assegura que l’acord del Brexit dona estabilitat al sector pesquer

El ministre Planas afirma que el pacte tindrà un efecte «limitat» sobre les captures espanyoles

Agricultura assegura que l’acord del Brexit dona estabilitat al sector pesquer

Roman Rios

Es llegeix en minuts

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha qualificat com a «bo» l’acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit, que dota d’estabilitat i seguretat jurídica el sector pesquer, ja que podrà continuar amb l’exercici de la seva activitat, en condicions similars a les actuals.

Segons ha explicat el ministeri a través d’un comunicat, les reduccions de captures plantejades tindran efectes limitats per a la pesca espanyola, que continuarà comptant amb quotes que s’ajusten a les seves necessitats. Planas ha destacat, a més, que han quedat fora de l’acord pesquer espècies de gran interès per a Espanya, com els estocs del sud de verat, sorell i maire. I s’han aconseguit beneficis a favor de la flota espanyola en lluç del nord, la principal espècie per als barcos que pesquen a la zona.

Mitjançant l’acord, el Regne Unit recupera la sobirania sobre les seves aigües i el control dels seus recursos pesquers, si bé s’ha aconseguit establir un període transitori de cinc anys i mig –fins al 30 de juny del 2026– perquè el sector es pugui adaptar de forma gradual i equilibrada a la nova situació, sense que s’interrompi la seva activitat.

25% del valor mitjà

El Regne Unit obté un increment de les seves quotes de pesca que, al final del període d’ajust el 2026, arriba a un 25% del valor mitjà de les captures realitzades pels països comunitaris en aigües britàniques. Per arribar a aquest valor, el percentatge de reducció en volum de captures de les diferents espècies compartides és diferent. Hi haurà descensos, al final del període de cinc anys i mig, de tot just un 1% en el cas del lluç del nord, i fins i tot hi ha espècies que s’han quedat fora de l’acord.

Així, les quotes dels estocs del sud, amb espècies tan importants com el verat, el sorell i el maire per a l’activitat de la flota espanyola, principalment la de fondària, no tindran cap modificació i es mantenen les possibilitats de pesca per a la flota espanyola. Tampoc hi ha cessions en espècies d’aigües profundes, com el besuc, el alfonsins, el sabre negre i els granaders.

Referent a altres espècies de gran interès per a la flota espanyola (lluç, rap i gall), la clau de repartiment establerta cobreix les necessitats del sector pesquer. Espanya contribueix únicament amb cessions en 17 dels 32 recursos pesquers en els quals compta amb assignació.

Petita reducció de lluç

Per al lluç del nord, l’espècie emblemàtica que la flota espanyola pesca al Gran Sol, aquesta reducció és únicament de l’1,02% el 2026, al passar d’una quota de captura del 29,5% actual al 28,5% a l’arribar al final del període transitori de cinc anys i mig. En gall del nord, a la zona 7, l’ajust per al 2026 serà d’un 2,5% al situar-se en unes possibilitats de pesca del 27,5% davant el 30% actual, mentre que a la zona 6, el descens se situarà en un 2,2%.

Et pot interesar

La baixada, per al rap del nord, en funció de les zones de captura, oscil·la entre el 0,24% i el 0,76% a l’assolir el final del període d’adaptació de cinc anys i mig. La cessió de llengua de bacallà (recurs amb captura majoritària al Regne Unit) és d’un 1,74% el 2026, que passa d’unes possibilitats de pesca del 27,56% actual al 25,82%.

Uns 70 barcos pesquen habitualment en aigües britàniques, dels quals set arrossegadors a l’oest d’Escòcia són els que tenen més presència en aigües del Regne Unit. En total, en capturen unes 8.000 tones, per un valor de gairebé 32 milions d’euros. Aquestes xifres en captures i valor econòmic suposen un 1% respecte al total de la flota espanyola.