09 jul 2020

Anar al contingut

LA CATALUNYA DEL FUTUR

Obert el procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

L'objectiu és comptar amb tots els ciutadans per construir una estratègia compartida que permeti donar resposta als reptes de competitivitat, ocupació i qualitat de vida

Obert el procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

Catalunya destaca, des de sempre, per la seva creativitat i emprenedoria. Els seus moments més àlgids en la història s’han correspost amb períodes en què el talent i l’enginy s’han unit per superar etapes de profunds canvis socials i econòmics. Així, a finals del primer terç del segle XIX, Catalunya va ser l’únic país del sud d’Europa que es va incorporar de ple a la Revolució Industrial sense tenir recursos naturals. Però ho va fer possible gràcies al seu tarannà innovador i el seu capital humà.

Avui ens trobem a les portes d’un nou canvi històric quant al model de societat i la mena d’economia que hem d’adoptar per garantir el benestar de les futures generacions. En el nou entorn de la indústria 4.0 estem davant d’una transformació global que no només afecta al model productiu i les empreses sinó també a totes les entitats generadores de coneixement: universitats, centres d’investigació, parcs científics i tecnològics, hospitals, etcètera.

Situats en aquest nou encreuament de camins que marcarà el nostre futur, pertànyer o no al conjunt de societats avançades líders en innovació depèn exclusivament de la voluntat de prioritzar el coneixement propi en la base de totes les estratègies de país.

Per fer front a aquest nou repte, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és l’instrument que el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, ha creat per impulsar una estratègia compartida entre l’àmbit de l’educació superior, la investigació i la innovació, l’economia productiva i tots els agents polítics i socials per construir la Catalunya del futur.

Centre de Regulació Genòmica

Laboratori del Centre de Regulació Genòmica.

Una nova generació de coneixement col·lectiu

A fi d’aconseguir que el nou coneixement generat s’incorpori de forma ràpida i efectiva al nostre sistema productiu, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement apel·la a tots els agents implicats perquè participin al procés de debat i reflexió cridat a dibuixar les seves línies mestres. El PN@SC vol, així, recollir les propostes de tots els actors clau de l’ecosistema de coneixement i de la ciutadania en general.

Tothom es troba interpel·lat per construir una economia que ha de garantir el progrés i benestar dels nostres fills i filles. Catalunya serà un país més pròsper, just i lliure si és capaç de transformar en coneixement tota l’energia creativa i el talent de què disposem. Els països més desenvolupats són aquells que saben estimular i generar coneixement propi com a font de riquesa. Perquè el coneixement defineix la qualitat de vida d’una societat.

¿Per què es fa un procés participatiu?

Cal construir col·lectivament aquest gran acord de país i, per aquesta raó, el procés participatiu del PN@SC vol incorporar l’experiència i les sensibilitats existents més enllà de les institucions i les personalitats reconegudes –que ja estan representades a l’estructura presencial del procés–, de manera que construïm la societat del coneixement amb el conjunt de la societat civil catalana.

Procés participatiu

Captura de pantalla del web del PN@SC.

Com participar al PN@SC

Per facilitar la participació al procés d’elaboració del Pacte establim un diàleg gràcies a les dinàmiques ‘on line’ de participació oberta, combinades amb sessions i jornades presencials.

A través del portal participa.gencat.cat es podran fer aportacions en línia. Quant a la participació presencial, s’articularà en 12 sessions a tot Catalunya per debatre i rebre aportacions al voltant dels eixos proposats. Cada sessió durarà unes dues hores i mitja. Al setembre s’obriran les inscripcions al portal de participació ciutadana.

S’organitzaran cinc sessions a la vegueria de Barcelona al voltant del talent, l’economia i el finançament, la innovació i la transferència de coneixement, la investigació i les infraestructures, així com la conformació global de l’educació superior. També se celebrarà una sessió a cadascuna de les altres vegueries: Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Girona, Central, Lleida, Terres de l’Ebre i Penedès.

Una vegada recollides les aportacions del procés participatiu, la Taula Permanent del Pacte, l’òrgan de direcció i coordinació, les analitzarà i incorporarà, si s’escau, al document final de mesures i accions que elevarà al Govern de la Generalitat i, posteriorment, al Parlament.

Més informació: https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement