El Periódico de L'Hospitalet

Hospitalet

Defensora de la ciutadania

CLAUS | Aquestes van ser les principals queixes dels veïns de l’Hospitalet a la Síndica el 2022

  • L’oficina de la Síndica va fer 551 accions durant l’any 2022, principalment en els àmbits d’espai públic, convivència i seguretat i serveis socials

CLAUS | Aquestes van ser les principals queixes dels veïns de l’Hospitalet a la Síndica el 2022

RICARD CUGAT

5
Es llegeix en minuts
Àlex Rebollo
Àlex Rebollo

Periodista

ver +

L’oficina de la Síndica de l’Hospitalet de Llobregat va fer, durant l’any 2022, 551 accions, entre les quals es van incloure 369 consultes, 138 expedients i 44 reclamacions. Així, en data 31 de desembre del 2022, el 82,5% dels expedients han finalitzat la seva tramitació i s’ha fet la resolució final, així que estan finalitzats i tancats.

D’aquesta manera, l’informe de la Síndica de l’Hospitalet de Llobregat, Merche García, assenyala que en els expedients qualificats com a queixes tramitats, el 55% dels casos es van resoldre a favor de la persona interessada, i el 24%, a favor de l’ajuntament. «En el 67% dels casos s’ha resolt el problema que va ocasionar la reclamació», comenta García en el seu informe.

Notícies relacionades

Així, tot i que els casos es divideixen en un total de dotze àmbits, l’informe en destaca quatre que sobrepassen, cada un, el 10% del total. En concret, el percentatge més elevat d’atencions l’ocupen les vinculades a l’espai públic: 23%; el segueixen de ben a prop els àmbits de convivència i seguretat (19%), i els de serveis socials (17%).

Finalment, l’informe de la Síndica destaca l’increment de reclamacions en l’àmbit de la funció pública, que ha passat d’un 4% a un 11% de reclamacions.

Entretots

¿Ets veí de L'Hospitalet? Parla'ns de la teva ciutat

Publica a Entre Tots la teva experiència en primera persona vinculada a la gran ciutat catalana

Espai públic

En l’àmbit de l’espai públic, el 82,5% dels expedients han finalitzat la seva tramitació i s’ha fet la resolució final, de manera que estan finalitzats i tancats. En el seu informe, la Síndica explica que, en aquest marc, es tracta de reclamacions recurrents any rere any, com per exemple el manteniment de l’espai públic, la falta d’enllumenat, la falta de neteja, el deteriorament de l’asfaltatge o el funcionament de les fonts i dels parcs.

Així, la Síndica reflecteix que continuen les reclamacions referides al cementiri municipal, en relació amb les dificultats que troben els ciutadans per contactar directament amb el cementiri i també per solucionar temes vinculats al canvi de titularitat, renúncies o qualsevol altra gestió del nínxol. Un altre tema reincident és la sol·licitud de canvi de lloc dels contenidors, especialment dels que fa anys que estan col·locats al mateix lloc i molt pròxims a façanes i pisos.

A més, Merche García també fa menció a reclamacions relacionades amb l’espai verd i la falta d’arbratge a la ciutat. «En aquest sentit, cal avançar en l’ampliació dels espais de verd urbà en línia amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que considera que els espais verds a les zones urbanes són elements clau per mantenir una bona qualitat de vida a les ciutats i imprescindibles pels beneficis que aporten al benestar físic i emocional de les persones», comenta la Síndica.


Convivència i seguretat

Segons les dades exposades, les qüestions vinculades a la convivència i la seguretat van augmentar el 2022 respecte a l’any anterior, i es va passar del 15% de reclamacions al 19%. Les queixes vinculades a aquest apartat tenen a veure bàsicament amb temes de convivència veïnal, els sorolls i «les dinàmiques que provoquen algunes activitats, situacions que no totes es poden resoldre des del servei de mediació».

Un altre àmbit de queixa han sigut les multes d’aparcament i «ens continuen arribant les dificultats originades per l’estacionament de cotxes i motos a les voreres, que posen en risc l’accessibilitat a la nostra ciutat», diu la Síndica en el seu informe.

A més, l’informe destaca en aquest àmbit una actuació del novembre passat de la Guàrdia Urbana en relació amb persones sense llar de l’Hospitalet i amb «la retirada de les seves pertinences, les mantes i la medicació, així com la possible no activació del protocol amb els Serveis Socials». Tot i que el mateix text ja comenta que aquesta actuació encara es troba en procés d’instrucció i que no disposen de «resolució final», García ha incidit en la necessitat de «disposar d’un conjunt de serveis per prevenir i atendre les persones sense sostre, per cobrir les seves necessitats i tractar-les amb la sensibilitat i dignitat que mereixen.»

Serveis Socials

Les matèries en aquest capítol s’han reduït en relació amb l’any anterior, al passar del 21% al 17%. L’informe de la Síndica de Greuges de l’Hospitalet del 2022 assenyala que, com va passar l’any anterior, es van repetir les queixes relacionades amb la dificultat d’accessos als Serveis Socials en casos relacionats amb «situacions de vulnerabilitat econòmica i de pèrdua de la vivenda», normalment, segons el text, «ocasionats per un desnonament».

«Sabem que a finals de febrer s’ha millorat l’accés, però creiem que és clau analitzar l’organització dels equips i redimensionar la plantilla amb l’objectiu de ser més eficaços, mantenir sempre l’atenció presencial i crear un servei d’urgència que entri en funcionament quan tanquen les àrees bàsiques», va explicar la Síndica hospitalenca durant el ple local en el qual es va presentar l’informe, en el qual, a més, també recomana que s’incrementi el parc de vivenda social per poder aturar aquestes qüestions.

Funció pública

Finalment, l’informe de la Síndica destaca l’increment de reclamacions en l’àmbit de la funció pública, que ha passat d’un 4% a un 11% de reclamacions, respecte a l’any anterior.

La Síndica explica que en aquest apartat s’incorporen queixes relacionades amb la sol·licitud de teletreball i el conflicte amb alguna situació laboral, però destaquen especialment les queixes relacionades amb el cos de la Guàrdia Urbana en temes de reconeixement de l’antiguitat per a la jubilació, de regularització d’errors de càlcul en les nòmines o del pagament de la paga de productivitat.

«Volem fer constar que pràcticament tots aquests temes s’han resolt a favor de la persona interessada en el moment en què s’ha tramitat la queixa des de la Sindicatura, i, per tant, creiem que seria important millorar el sistema de solució i de resposta des del Servei de Recursos Humans de manera que un problema d’aquestes característiques es pugui resoldre sense generar una queixa en segona instància», conclou la Síndica.