Troba el teu habitatge a barcelona

¿Com es pot controlar la pujada dels preus del lloguer?

HousingAnywhere, la plataforma de lloguer d’allotjaments més gran d’Europa, analitza els efectes i possibles solucions davant aquest augment generalitzat

¿Com es pot controlar la pujada dels preus del lloguer?
2
Es llegeix en minuts

L’Índex Internacional de Lloguers de HousingAnywhere, la plataforma de lloguer d’allotjaments més gran d’Europa, corresponent el quart trimestre del 2021, mostra una tendència contínua d’augment en el preu dels lloguers per a tots els tipus d’allotjament (apartaments, habitacions privades i estudis), amb els apartaments mostrant l’augment més pronunciat i els estudis pujant ràpidament. Al comparar els preus amb el quart trimestre de l’any anterior, també s’observa un considerable augment anual acumulat.

«Les ciutats competeixen pel talent, mentre que els talents estan competint per l’accés a les vivendes», afirma Djordy Seelmann, director general de HousingAnywhere. «Això exigeix que les parts interessades, com els municipis, les universitats, els promotors immobiliaris i els proveïdors de tecnologia, treballin conjuntament en la recerca de solucions a curt i llarg termini per a la crisi de la vivenda que afligeix Europa. Hauríem de prioritzar la cocreació i la cooperació, ja que el talent global està posposant o fins i tot cancel·lant els seus plans internacionals d’educació i carrera professional per no poder trobar una vivenda adequada».

«Considerem que la disponibilitat, l’accessibilitat i l’assequibilitat són les bases d’un ecosistema de lloguer més sostenible», diu Seelmann. «Les mesures d’alleujament a curt termini, com els límits en el preu del lloguer i les regulacions, no són sostenibles i poden ser fins i tot contraproduents a llarg termini a l’afegir risc a la inversió residencial. Això pot tenir un impacte negatiu en la disponibilitat i l’accessibilitat. El mercat del lloguer requereix una visió més sòlida i a llarg termini».

«La disponibilitat es pot aconseguir renovant les vivendes existents i desenvolupant-ne altres de noves, però també protegint el parc de vivendes i evitant que es destinin al mercat del lloguer turístic. L’assequibilitat pot perseguir-se oferint una varietat d’opcions adequades a diferents situacions financeres, per garantir la diversitat i la inclusió. I, per acabar, però no menys important, l’accessibilitat pot promoure’s tenint en compte aspectes que van més enllà dels atributs financers directes, com l’accessibilitat a les opcions, la transparència de la informació sobre el lloguer, les infraestructures, les oportunitats d’educació i ocupació, la cultura i els avantatges únics dels barris i les seves comunitats».

Així pugen els preus del lloguer a Barcelona, Madrid i València

Notícies relacionades

Les tres ciutats espanyoles analitzades en l’estudi que ens competeix, mostren forts increments en els preus mitjans del lloguer d’apartaments. Barcelona ha experimentat una alça en el preu del lloguer d’apartaments del 5,98% trimestral (al top 5 de ciutats analitzades) i del 9,64% anual. Madrid, per la seva banda, ha vist com els preus dels apartaments han crescut un 3,96% davant el tercer trimestre del 2021 i del 14,24% en comparació amb desembre del 2020. Finalment, València ha viscut un augment trimestral del 5,15% i un d’anual del 2,21%.

Quant al lloguer d’habitacions privades, l’augment sembla menor respecte a l’any passat a Barcelona (3,97%) i Madrid (0,59%), tot i que el percentatge és més elevat en comparació al dels apartaments a València (6,42%). Una cosa semblant passa amb els preus dels estudis: València pateix una pujada de preus interanual del 15,71%, situant-se al top 5 de les ciutats analitzades, mentre que els preus relatius a Barcelona se situen entorn del 4,03% i a Madrid descendeixen lleugerament (-1,99%).