04 juny 2020

Anar al contingut

CAP A UNA CIUTAT INCLUSIVA

Gavà destinarà 200.000 euros a ampliar i adaptar les voreres per millorar l'accessibilitat a la ciutat

L'acció s'emmarca en el nou Pla Integral per a les Persones amb Discapacitat de la ciutat, dedicat a millorar l'accessibilitat en l'espai públic

El Pla defineix actuacions en 10 àmbits, com ara vivenda, transport, educació, treball o participació, que es desenvoluparan, en els pròxims 5 anys

El Periódico

Gavà vol millorar l’accessibilitat en l’espai públic per afavorir el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda, i per a això ha acordat destinar 200.000 euros a l’ampliació i adaptació dels passos de vianants i voreres del municipi, una acció específica inclosa en el nou Pla Integral per a les Persones amb Discapacitat, presentat aquest dimarts en el municipi.

Dels 1.671 passos per als vianants existents a la ciutat, 1.357 ja estan adaptats. Aquest 2019, i sota la inversió anunciada pel consistori, es duran a terme actuacions per adaptar-ne 112 més, que s’afegiran a 20 més que ja estan en procés. El pla preveu, a més, actuacions en punts de la ciutat que requereixen millores en termes d’accessibilitat, com la carretera Santa Creu de Calafell, els carrers Rectoria, Rius i Taulet, Santa Teresa i la plaça de la Concòrdia.

Amb aquest conjunt d’actuacions, pràcticament tots els guals i encreuaments de la ciutat quedaran adaptats a la normativa vigent sobre accessibilitat. A més, es preveu incorporar elements per advertir de perill o senyalitzar la direcció que han de seguir les persones invidents, i s’estan adaptant els escocells perquè no dificultin la mobilitat.

Així mateix, aquest nou Pla integral preveu una revisió completa de l’actual Pla d’Accessibilitat de Gavà per adaptar-lo a les noves necessitats, incorporar adaptacions pendents i revisar que les ja executades funcionin correctament. A més, inclou també la previsió de fer accessibles alguns equipaments que encara no ho són, com les escoles Joan Salamero, l’Erampunyà i Jacme March, i augmentar la dotació de parcs infantils adaptats, sumant-hi els parcs del passeig Maragall, del Mil·lenni, de l’avinguda Eramprunyà i del carrer Sant Martí.

Un pla transversal

El nou Pla Integral per a les Persones amb Discapacitat de Gavà marca les línies d’actuació de la ciutat per als pròxims 5 anys en termes d’accessibilitat i inclusió i és fruit d’un treball previ de diagnòstic del territori, basat en entrevistes individuals a persones amb discapacitat, personal de l’Ajuntament i entitats.

En aquesta línia, l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha volgut ressaltar “la transversalitat d’un pla que aglutina accions en educació, ocupació, mobilitat, accés a la vivenda i accessibilitat a la ciutat” que ajudaran a fer de Gavà “una ciutat més inclusiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la igualtat de drets i on les persones amb discapacitat puguin viure de manera autònoma”.

El document s’estructura en 10 eixos o àmbits d’acció, alguns dels quals ja s’estan treballant i altres es començaran a abordar a curt, mitjà i llarg termini. “És un pla ambiciós, però tenim una bona base com és la feina feta des del món educatiu, amb les AMPA, els casals i les entitats del municipi, i comptem amb una bona predisposició del teixit social i comercial”, ha ressaltat l’alcaldessa.

Les 10 línies d’actuació

Aquests 10 àmbits d’actuació inclouen informació i acompanyament; accessibilitat i transport; educació/etapa d’escolarització obligatòria; formació professionalitzadora/etapa d’escolarització postobligatòria; treball; vivenda i serveis residencials; lleure, cultura i esport; participació i comunicació; sensibilització i salut.

En l’àmbit de la informació, el consistori preveu dur a terme iniciatives encaminades a ajudar les famílies i informar-les de les prestacions i ajuts a què poden optar, elaborant una guia que detalli els recursos existents, creant un servei d’informació integral a l’Ajuntament i formant els professionals municipals.

En accessibilitat i transport, s’espera agilitar la tramitació de transport adaptat i incrementar-ne la dotació a la comarca, a més d’articular noves formes de transport alternatiu i donar suport a la rehabilitació de vivendes, així com avançar cap a l’adaptació dels equipaments culturals i esportius de la ciutat esmentats abans.

En termes educatius, les iniciatives que s’han de dur a terme tenen l’objectiu de fer accessibles a tots els nens i joves del municipi els espais educatius i les activitats que es realitzin en el municipi, treballant en termes d’inclusió en les activitats extraescolars, així com potenciar els programes de formació i inserció perquè les persones amb discapacitat puguin seguir els seus estudis una vegada finalitzada l’etapa obligatòria.

Accés al món laboral i a la vivenda

Un altre dels aspectes en els quals s’enfoca aquest pla són les actuacions dirigides a les persones amb discapacitats perquè puguin accedir al món laboral, apostant per la creació d’un dispositiu integral de suport a l’ocupació, així com d’un programa d’incentius per afavorir la contractació entre les empreses locals, entre d’altres.

En l’àmbit de la vivenda, l’Ajuntament preveu posar en marxa propostes per destinar pisos a les persones amb discapacitat impulsant una Plataforma entre municipis i entitats per demanar a la Generalitat més recursos en la matèria o recolzant la rehabilitació i adaptació de vivendes per incrementar-ne l’autonomia.

Així mateix, els últims tres àmbits –lleure, cultura i esport, participació i sensibilització–, estan dirigits a incloure totes aquestes persones en el dia a dia de l’activitat local, a fer-les protagonistes dels diferents projectes que es duen a terme en el municipi i a difondre les activitats que duen a terme, per a així donar-los visibilitat i crear consciència ciutadana.

Més notícies de Gavà a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA