La Selectivitat serà presencial

Se celebrarà finalment aquest any de manera presencial malgrat la pandèmia de coronavirus

La prova s’haurà de celebrar abans del 18 de juny i els resultats seran una setmana després

La Selectivitat serà presencial
2
Es llegeix en minuts

Així consta en l’ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, publicada en el BOE, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021. El document no estableix una alternativa telemàtica ni ‘online’ a la celebració presencial de les proves, com sí que ho feia l’esmentada ordre al novembre, quan es trobava en fase d’esborrany.

En aquest sentit, el document recull ara que «tenint en compte la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 (les Administracions educatives, en col·laboració amb les universitats) vetllaran perquè s’arbitrin els procediments necessaris per garantir la seva normal celebració en les dates previstes, amb independència de les mesures excepcionals que poguessin estar implantades en aquell moment en els seus respectius territoris».

Dates i durada

L’ordre ara publicada també posa data a la realització dels exàmens, indicant que «les proves hauran de finalitzar abans del dia 18 de juny del 2021» i que «els resultats provisionals de les proves seran publicats abans del 25 de juny».

Això suposa realitzar els exàmens en les dates habituals i no en dates tan tardanes com les de l’any passat, ja que es van retardar les proves fins a l’estiu per l’estat d’alarma, que va decretar el tancament de tots els centres educatius el 16 de març. Així, la Selectivitat del 2020 va donar inici el 23 de juny, i es va allargar en la majoria de comunitats autònomes fins a les dues primeres setmanes de juliol.

Així mateix, les proves corresponents a la convocatòria extraordinària es podrien celebrar al juliol o el mes de setembre, segons el que decideixi l’Administració educativa competent. En el cas de celebrar-se el mes de juliol, els exàmens haurien de realitzar-se abans del 16 de juliol, mentre que si es realitzen al setembre, haurien de ser abans del dia 16.

Respecte a la durada de la Selectivitat, l’ordre estableix que «una durada d’un màxim de quatre dies», mentre que «en aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, tindrà, preferentment, una durada d’un màxim de cinc dies».

Preguntes a elegir i de tipus test

L’ordre contempla també, igual com ja va succeir l’any passat per la pandèmia, que només hi haurà «una única proposta d’examen amb diverses preguntes», però els alumnes podran elegir, dins d’un número determinat prèviament per l’òrgan competent, quines preguntes contestar.

Notícies relacionades

D’aquesta manera, el nombre de preguntes es fixarà de manera que «permeti a tot l’alumnat aconseguir la màxima puntuació en la prova, amb independència de les circumstàncies en les quals aquest pogués haver tingut accés a l’ensenyament i l’aprenentatge durant la suspensió de l’activitat lectiva presencial», recull l’ordre ministerial. Respecte al tipus de preguntes que contindran els exàmens, l’ordre estableix que cada una de les proves constarà de «preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l’alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa».

Però a més d’aquests tipus de qüestions, es podran utilitzar també preguntes d’opció múltiple, és a dir, de tipus test, «sempre que en cada una de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes arribi com a mínim al 50%».