Club Entendre-hi + Animals i plantes

Assegurança de responsabilitat civil per a gossos. ¿Per què serà obligatòria?

Assegurança de responsabilitat civil per a gossos. ¿Per què serà obligatòria?
4
Es llegeix en minuts
Vega S. Sánchez
Vega S. Sánchez

Periodista

Especialista en animals, plantes i curiositats

Ubicada/t a Barcelona

ver +

La llei espanyola estableix que els animals tenen dret a una protecció adequada i a un tracte respectuós, i que està prohibit causar-los patiment, mal o dolor innecessaris. Així mateix, s’estableixen sancions per als que cometin maltractament o abandonament d’animals.

Però la normativa espanyola també regula aspectes com les condicions d’allotjament i transport dels animals, la utilització d’animals en espectacles i en experimentació científica o la tinença responsable d’animals.

Pel que fa específicament als gossos, la llei estableix l’obligació de la seva identificació mitjançant microxips, així com la necessitat que els gossos que la llei –que no la naturalesa o la biologia– considera potencialment perillosos estiguin registrats i compleixin els requisits legals, com la tinença d’una assegurança de responsabilitat civil i una llicència administrativa.

A més, amb la nova llei, els amos de gossos i les seves mascotes hauran de fer un test de sociabilitat.

 • Status 404
 • Error Not Found
 • Exception : org.springframework.beans.TypeMismatchException
 • Trace : org.springframework.beans.TypeMismatchException: Failed to convert value of type [java.lang.String] to required type [long]; nested exception is java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
  	at org.springframework.beans.TypeConverterSupport.doConvert(TypeConverterSupport.java:77)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterSupport.convertIfNecessary(TypeConverterSupport.java:47)
  	at org.springframework.validation.DataBinder.convertIfNecessary(DataBinder.java:604)
  	at org.springframework.web.method.annotation.AbstractNamedValueMethodArgumentResolver.resolveArgument(AbstractNamedValueMethodArgumentResolver.java:104)
  	at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(HandlerMethodArgumentResolverComposite.java:78)
  	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(InvocableHandlerMethod.java:162)
  	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:129)
  	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:110)
  	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:775)
  	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:705)
  	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
  	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959)
  	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893)
  	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:965)
  	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:856)
  	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635)
  	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:841)
  	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.EndpointWebMvcAutoConfiguration$ApplicationContextHeaderFilter.doFilterInternal(EndpointWebMvcAutoConfiguration.java:300)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at com.ctv.publisher.filter.cache.HtmlCacheFilter.cacheMiss(HtmlCacheFilter.java:179)
  	at com.ctv.publisher.filter.cache.HtmlCacheFilter.doFilterInternal(HtmlCacheFilter.java:113)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at com.ctv.publisher.filter.StaticResourceURLFilter.doFilter(StaticResourceURLFilter.java:46)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:186)
  	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:160)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at com.ctv.publisher.filter.AcceptHeaderFilter.doFilter(AcceptHeaderFilter.java:47)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:117)
  	at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:61)
  	at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:92)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.springframework.boot.context.web.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:110)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at com.ctv.publisher.filter.SemaphoreFilter.doFilter(SemaphoreFilter.java:51)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:77)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at com.ctv.web.tenancy.TenancyConfigurerFilter.doFilterInternal(TenancyConfigurerFilter.java:117)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:85)
  	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.stagemonitor.web.monitor.MonitoredHttpRequest.execute(MonitoredHttpRequest.java:160)
  	at org.stagemonitor.requestmonitor.RequestMonitor.monitor(RequestMonitor.java:179)
  	at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.monitorRequest(HttpRequestMonitorFilter.java:157)
  	at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.doMonitor(HttpRequestMonitorFilter.java:120)
  	at org.stagemonitor.web.monitor.filter.HttpRequestMonitorFilter.doFilterInternal(HttpRequestMonitorFilter.java:98)
  	at org.stagemonitor.web.monitor.filter.AbstractExclusionFilter.doFilter(AbstractExclusionFilter.java:75)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
  	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
  	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198)
  	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
  	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:496)
  	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
  	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
  	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650)
  	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
  	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
  	at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:479)
  	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
  	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:790)
  	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1468)
  	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
  	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
  	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
  	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
  Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: ""
  	at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
  	at java.lang.Long.parseLong(Long.java:601)
  	at java.lang.Long.valueOf(Long.java:803)
  	at org.springframework.util.NumberUtils.parseNumber(NumberUtils.java:196)
  	at org.springframework.beans.propertyeditors.CustomNumberEditor.setAsText(CustomNumberEditor.java:113)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterDelegate.doConvertTextValue(TypeConverterDelegate.java:449)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterDelegate.doConvertValue(TypeConverterDelegate.java:422)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterDelegate.convertIfNecessary(TypeConverterDelegate.java:195)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterDelegate.convertIfNecessary(TypeConverterDelegate.java:107)
  	at org.springframework.beans.TypeConverterSupport.doConvert(TypeConverterSupport.java:64)
  	... 88 more
  
 • Fields :[timestamp, status, error, exception, message, trace, path, error_fields, error_snippet_style]

Perillositat definida per llei

Aquestes races estan definides per la llei i estan subjectes a una sèrie de restriccions, incloent-hi l’obligatorietat de disposar d’aquesta assegurança de responsabilitat civil per cobrir qualsevol mal que la mascota pugui causar a tercers. Les races considerades potencialment perilloses són les següents: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dog argentí, mastí brasiler, tussi inu i akita inu.

A més, hi ha altres races que ja estan catalogades específicament com a perilloses a legislacions autonòmiques com les de Catalunya, Andalusia, Galícia i Cantàbria, entre d’altres. Es tracta del dòberman, el bullmastiff, el dog de Bordeus, el mastí napolità, el bòxer, el presa canari (o dog canari), el bull terrier i el dog del Tibet.

Una altra situació en la qual es pot requerir una assegurança per a gossos és si el gos ha causat danys a tercers en el passat. En aquest cas, el propietari del gos pot ser obligat per un jutge a contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys causats.

Recomanable

Així, de moment, i tot i que no és obligatori a totes les comunitats autònomes, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a gossos pot ser molt recomanable, especialment si es té un gos gran o actiu que pot ser propens a causar danys a tercers o a tenir accidents. Una assegurança per a gossos pot cobrir costos de veterinari, responsabilitat civil i altres despeses relacionades amb la salut i el benestar de la mascota.

En qualsevol cas, és important tenir en compte que, tot i que no sigui obligatori disposar d’una assegurança per a gossos a Espanya, com a amo d’una mascota tens la responsabilitat d’assegurar-te que el teu gos no causi danys a tercers i de cobrir qualsevol despesa relacionada amb el seu benestar i la seva cura.

I has de tenir en compte la legislació vigent a cada comunitat autònoma si viatges amb el teu gos per Espanya, ja que hi ha moltes ciutats i comunitats autònomes que regulen aquest aspecte.

Tots els propietaris

Per exemple, a la ciutat de Madrid és obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil per a gossos considerats potencialment perillosos, però al País Valencià tots els propietaris de gossos han de tenir una assegurança de responsabilitat civil independentment de la raça o mida del gos.

També a Catalunya és obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil per a gossos considerats potencialment perillosos, segons el que estableix la Llei 10/1999, de 30 de juliol. Aquesta assegurança ha de cobrir els danys que l’animal pugui causar a tercers, amb una cobertura mínima de «150.253,03 euros per sinistre».

A més, el propietari del gos també ha disposar d’una llicència administrativa que acrediti que compleix els requisits legals per tenir un gos potencialment perillós. És important tenir en compte que, tot i que a Catalunya només és obligatòria l’assegurança per a gossos considerats potencialment perillosos, disposar d’una assegurança per a qualsevol tipus de gos pot ser molt recomanable per cobrir despeses imprevistes relacionades amb la salut i el benestar de la mascota, així com possibles danys que pugui causar a tercers.

Accident

Notícies relacionades

En general, l’assegurança de responsabilitat civil encara no és obligatòria a Espanya, tot i que sí que és recomanable, ja que cobreix qualsevol mal que l’animal pugui causar a altres persones o propietats. En cas d’accident, per exemple, l’assegurança hauria de cobrir les despeses mèdiques de la víctima, els danys a la propietat, els honoraris legals i altres costos associats.

Però amb la nova llei s’està discutint la possibilitat de fer-la obligatòria arreu del país per a totes les races de gossos, tot i que això encara no s’ha implementat. En tot cas, el que sí que exigirà la nova llei de benestar animal de manera obligatòria és l’assegurança a tercers a tot el territori nacional, que pot rondar els 30 o 40 euros anuals en funció de la companyia, i eleva la importància de la tinença i convivència responsable amb les nostres mascotes.

Club Entendre-hi + Animals i plantes d’EL PERIÓDICO

Al Club Entendre-hi + Animals i plantes d’EL PERIÓDICO som amants dels éssers vius i ens interessa tot allò que hi està relacionat. Aquí us explicarem tot allò relacionat amb les vostres mascotes i com treure el màxim profit de les vostres plantes, sempre des d’un punt de vista ecològic i sostenible. És molt fàcil unir-se al club. Registra't a Entre Tots i escriu-nos per explicar-nos les teves inquietuds o compartir les teves experiències.