26 maig 2020

Anar al contingut

IMMOBILIÀRIA

Solucions pràctiques per vendre un pis amb hipoteca

Tres fórmules per dur a terme l'esmentada operació

L. P. / Barcelona

Solucions pràctiques per vendre un pis amb hipoteca

Els pisos amb hipoteques podrien semblar un obstacle a l’hora de vendre i/o comprar un pis. No obstant, la venda és una operació tan comuna que una vegada abordada perd tota la seva rellevància. Cert és que, a primera vista, abans d’investigar, el consumidor es pot sentir una mica desorientat a l’hora de plantejar-se la compra d’un immoble amb càrregues. I la hipoteca és una càrrega. Fins i tot es dona la circumstància que el mateix venedor es mostra reticent a l’hora de posar el seu pis a la venda quan està acompanyat per una hipoteca. Però del gairebé mig milió de compravendes immobiliàries de l’any passat, gairebé 152.000 van ser pisos de segona mà, i la gran majoria portaven la corresponent hipoteca.

Professionals del sector, com els de ProntoPiso (immobiliària digital especialitzada en la venda de cases amb hipoteques que adopta a Espanya solucions innovadores de molt èxit en països com el Regne Unit i Estats Units) ofereix alguns consells per realitzar l’operació de forma correcta i segura.

Cancel·lació de la hipoteca

La primera solució –la cancel·lació de la hipoteca– estarà supeditada a dos factors: l’import que resta per abonar i el preu de l’immoble a l’hora de la seva venda. Si el preu supera el deute pendent amb l’entitat bancària no hi haurà cap problema. L’entitat emetrà un certificat de deute que el venedor haurà de presentar davant del notari el dia de la transacció. El venedor haurà d’omplir un formulari denominat Actes Jurídics Bancaris. El comprador farà el pagament mitjançant un xec bancari i el venedor haurà de destinar la part corresponent a reparar el deute i la corresponent comissió per la cancel·lació. La resta de l’import serà la quantia que tregui de benefici per la venda de l’immoble. El comprador es veurà obligat a acudir al registre corresponent per aportar la cancel·lació del deute sobre el bé adquirit.

Subrogació del deute pendent

En aquest cas, el deute passa del venedor al comprador (el segon es fa càrrec del deute del primer quan adquireix el seu bé immoble). Perquè aquesta circumstància pugui tenir lloc, l’última paraula la tindrà l’entitat bancària emissora de la hipoteca, que serà la que estudiï el perfil del comprador per donar per bo, o no, que pugui fer front al deute que està a punt d’adquirir. Aquesta segona fórmula és la més comuna, perquè implica dos estalvis: l’impost d’Actes Jurídics Documentats i la mateixa cancel·lació. L’única despesa addicional, matisa Andrés Pla, CEO de ProntoPiso, serà el derivat de l’estudi del nou deutor per part de l’entitat bancària, a càrrec del venedor.

Tercera solució

Existeix un tercer camí, encara més còmode i beneficiós per al venedor: vendre el pis amb una immobiliària especialitzada en Property Chain.  Una immobiliària digital especialitzada en la venda d’aquest tipus d’immobles ha importat una fórmula que està revolucionant el sector i facilitant la vida als venedors. Garanteixen la venda de la vivenda en 90 dies a preu de mercat. El venedor abandona la sensació de pressa i incertesa –explica Andrés Pla– que tradicionalment acabava en una baixada de preu. S’estalvien també les negociacions amb els bancs, que suposen uns tràmits laberíntics que posaven en perill més d’un particular. El venedor disposa d’una eina gratuïta de valoració ‘online’ de la seva vivenda a ProntoPiso, que li permetrà saber des del primer dia l’import que rebrà després de l’operació.