TORNADA A L'ESCOLA POST-COVID

Educació dona instruccions de com han de tornar els alumnes a les aules

L'ús de la mascareta serà obligatori en el transport escolar col·lectiu i quan no es pugui garantir la distància mínima interpersonal

Educació dona instruccions de com han de tornar els alumnes a les aules

David Aguilar

5
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Ministeri d’Educació ha remès a les comunitats autònomes un document amb instruccions per quan es reiniciïn les classes presencials a les escoles, instituts i universitats.

El document inclou una sèrie de pautes per adoptar tant en el treball del professorat com en l’organització de les taules, el transport escolar, i altres serveis complementaris, que prenen com a base les recomanacions generals de mantenir la distància de seguretat de dos metres i l’ús de les mascaretes i proteccions individuals en els casos en què no sigui possible.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19 o estiguin en aïllament domiciliari o en quarantena per haver tingut contacte estret amb la malaltia no es podran reincorporar.

En el cas de col·lectius vulnerables (hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió), sí que podran tornar a la feina, «sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de forma rigorosa».

No estaran permesos els esdeveniments grupals per evitar les aglomeracions i les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de necessitat o indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.

Dispensadors

Els centres comptaran amb un dispensador de gel desinfectant a les classes que no tinguin lavabo i es farà una neteja i desinfecció de les instal·lacions «almenys una vegada al dia, reforçant-la en els espais on sigui necessari en funció de la intensitat d’ús».

«Es tindrà una especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com el pany de les portes, les taules, els mobles, els passamans, els terres, els telèfons, els penjadors, i altres elements de similars característiques».

A tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per eixugar-se, o en el seu defecte gel hidroalcohòlic, i els alumnes s’hauran de rentar les mans acuradament cada vegada «que facin ús» del servei.

Els centres que obrin el menjador hauran de dur a terme una freqüència de neteja de superfícies més gran i ventilar després de cada servei, rentar tota la vaixella, el joc de coberts i la cristalleria al rentaplats, inclosa la que no s’hagi fet servir.

Documents en paper i papereres

El document indica també que es limitarà «al màxim possible l’ocupació de documents en paper i la seva circulació» i els mocadors d’un sol ús que el personal i l’alumnat faci servir per eixugar-se les mans o per al compliment de l’‘etiqueta respiratòria’ s’hauran de llençar en papereres amb bossa o contenidors protegits amb tapa i, si és possible, accionats amb pedal. Aquestes papereres s’hauran de netejar de forma freqüent.

Tot el material d’higiene personal (mascaretes, guants de làtex, etcètera) s’ha de dipositar a la fracció resta (agrupació de residus d’origen domèstic que s’obté una vegada efectuades les recollides separades).

Aules i taules

Les taules de les aules s’hauran d’organitzar per complir una distància mínima interpersonal de dos metres en tots els nivells educatius i es prioritzaran, en la mesura possible, els espais a l’aire lliure.

L’organització de la circulació de les persones, la distribució dels espais i la disposició dels estudiants s’organitzarà per mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat.

Les sortides i entrades de les aules i altres espais s’organitzaran amb una distància interpersonal de dos metres i de manera esglaonada.

Transport escolar

Referent al trasllat al centre «és preferible optar per un transport actiu (caminant o amb bicicleta) i els centres educatius provaran de fomentar rutes segures a l’escola, en col·laboració amb els ajuntaments».

El transport escolar col·lectiu vetllarà pel manteniment de la distància interpersonal de dos metres, i el text indica diverses mesures d’actuació.

L’autobús escolar es netejarà i desinfectarà dues vegades al dia i els lavabos tres vegades, en funció de la intensitat d’ús i les entrades i sortides seran ordenades, en fila i mantenint la distància de seguretat.

Ús obligatori de les mascaretes

Els usuaris hauran d’utilitzar obligatòriament mascaretes higièniques i es limitarà l’ocupació de les places, de manera que els passatgers tinguin un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre.

«Com a única excepció a aquesta norma es podrà situar en seients contigus persones que viatgin juntes i convisquin al mateix domicili. En qualsevol cas, als autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor», afegeix.

Mesures d’higiene

Les instruccions remeses acaben amb una sèrie de punts relatius a la higiene personal. En el cas de les mans, serà freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó o, en el seu defecte, amb gel hidroalcohòlic.

Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, tapar-se la boca amb el colze flexionat al tossir o esternudar, utilitzar mocadors d’un sol ús, evitar donar-se la mà, utilitzar guants per manipular aliments o mascareta higiènica obligatòria quan no es pugui guardar la distància mínima interpersonal (per part dels treballadors i els alumnes a partir de primària), són algunes d’aquestes mesures.

Tancats fins al setembre

El que no està clar és com serà la desescalada escolar a les diferents comunitats autònomes. Alguna, com Castella-la Manxa, ja ha decidit que no obrirà les seves aules almenys fins al setembre. Catalunya no ho té tan clar i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que confia que es podrà «trobar la manera» per poder obrir les escoles abans que s’acabi el curs i per a totes les edats.

Notícies relacionades

El Govern Basc, per la seva banda, ha plantejat la possibilitat que els alumnes de 4t d’ESO, FP i batxillerat que hagin de tornar als seus centres educatius a partir del dilluns 25 combinin dos dies de classe presencial a la setmana amb formació per internet. També Galícia iniciarà parcialment les seves classes presencials el mateix dia, i els estudiants de segon de batxillerat i del segon curs de l’FP mitjana i superior puguin tornar a les aules de manera voluntària.

També a Navarra la desescalada serà desigual en funció de les edats de l’alumnat: els alumnes d’infantil, primària i secundària tampoc tornaran a les aules abans del setembre i els de 2n de batxillerat hi podran anar a partir de l’1 de juny amb caràcter voluntari.

‘Coronavirus avui’

Subscriviu-vos a la nostra ‘newsletter’ per conèixer tota l’actualitat i informació pràctica sobre el desenvolupament de la pandèmia i les seves repercussions