La revisió del Pla de Recuperació eleva a 25.600 milions els diners europeus que rebran Espanya el 2024

La revisió del Pla de Recuperació eleva a 25.600 milions els diners europeus que rebran Espanya el 2024

EFE / Juan Carlos Hidalgo

6
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

La Comissió Europea ha donat el seu vistiplau, aquest dilluns, a l’addenda al Pla de Recuperació presentada al juny pel Govern d’Espanya. L’addenda suposa una posada al dia de l’inicial Pla de Recuperació que el Govern va remetre a la Comissió Europea l’abril del 2021 i eleva en 93.500 milions els fons Next Generation disponibles per a Espanya fins al 2026, fins a un total de 163.000 milions  en subvencions i préstecs. De moment, la quantitat que rebrà Espanya el 2024 creix fins als 25.600 milions d’euros entre transferències (10.155 milions) i préstecs (una mica més de 15.400 milions), davant els 8.000 milions en subvencions previstos en el pla inicial.

Més diners disponibles ...

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) que va presentar el Govern a Brussel·les l’abril del 2021 va donar accés als 69.500 milions d’euros en subvencions assignats a Espanya a compte dels fons europeus Next Generation EU a canvi del compliment de 110 projectes d’inversió i de 102 reformes, entre les quals es va incloure la de les pensions i la laboral, entre d’altres.

Ara, l’addenda serveix per actualitzar el volum d’ajudes a fons perdut assignat a Espanya (7.700 milions addicionals, fins als 77.200 milions). A més, a través de l’addenda, el Govern ha sol·licitat accés als 83.000 milions d’euros en préstecs del Mecanisme de Recuperació i Resiliència disponibles per a Espanya. Finalment aquest document li serveix al Govern per sol·licitar els 2.600 corresponents al programa Repower EU amb el qual la Unió Europea pretén avançar en la seva autonomia energètica.

En total, l’addenda obre la porta a 93.500 milions més, fins a un total de 163.000 milions d’euros per al període 2021-2026 en subvencions (77.200 milions i 2.600 del Repower) i préstecs (83.000 milions). Tots els préstecs del pressupost comunitari tindran un termini d’amortització de 30 anys, amb 10 anys inicials de carència en el pagament de principal. El tipus d’interès dependrà fonamentalment del cost de finançament associat a les emissions de Next Generation EU durant el semestre en què es realitza cada desemborsament dels préstecs.

... per reforçar la transició ecològica

El pla modificat se centra en gran manera en la transició ecològica, a l’assignar el 40% dels fons disponibles a mesures de suport als objectius en matèria de lluita contra el canvi climàtic. El pla revisat inclou 30 noves mesures sobre l’acció pel clima, amb la qual cosa la contribució ecològica total ascendeix a 65.000 milions d’euros (davant els 27.600 milions d’euros del pla original).

«La nova reforma, l’ampliació de la inversió i les set noves inversions incloses al capítol de Repower EU contribueixen considerablement a la dimensió ecològica del pla», afirma la Comissió Europea. La reforma té per objecte facilitar la implantació de fonts d’energia renovables i racionalitzar la tramitació de les sol·licituds d’autorització. Les set noves inversions se centren en l’hidrogen renovable, la cadena de valor de les energies renovables, les xarxes elèctriques i la descarbonització de la indústria. L’ampliació de la inversió pretén recolzarà l’autoconsum, l’emmagatzematge i les comunitats d’energia.

.. i la transició digital

El pla revisat també amplia els objectius de pla espanyol en matèria digital a partir de 18 noves mesures que situen en el 26% l’assignació total destginada a aquests objectius. Així, el pla modificat inclou diverses mesures noves relacionades amb les tecnologies digitals avançades, amb inversions estratègiques en tota la cadena de valor de microprocessadors avançats, des de la R+D fins a la fabricació. També es preveuen inversions per a les empreses tecnològiques emergents (‘start ups’), la millora de l’accés al finançament per a les empreses del sector audiovisual i el foment de l’ús de noves eines tecnològiques al sector dels mitjans de comunicació. Igualment, es pretén estimular la digitalització del sector de la gestió de l’aigua i de l’administració pública mitjançant inversions addicionals, també en ciberseguretat.

27.000 milions més per als plans estratègics (Pertes)

L’impuls de l’agenda verda i digital s’articula a través del reforç de la pràctica totalitat dels Pertes (plans estratègics) ja en marxa, com el del Vehicle Elèctrici Connectat (Perte VEC), la Salut d’Avantguarda, les Energies Renovables, Hidrogen Verd i Emmagatzemament (Perte ERHA), la Digitalització del Cicle de l’Aigua, la modernització de les indústries agroalimentària, aeroespacial i la Descarbonització de la Indústria Electrointensiva, l’Economia Circular, la Nova Economia Social i de les Cures, la indústria de Semiconductors i Microprocessadors (Perte CHIP) i la Nova Economia de la Llengua. Amb l’Addenda, es dotarà els Pertes amb gairebé 27.000 milions de recursos addicionals, provinents de les transferències, els préstecs i el programa RepowerEU. 

Un fons per a les comunitats autònomes de 20.000 milions

El Govern ha previst canalitzar aquests 83.000 milions en préstecs a través de 12 fons destinats a sectors productius i projectes regionals. En particular, es preveu crear el Fons de Resiliència Autonòmica, dotat amb fins a 20.000 milions d’euros per al finançament de projectes d’inversió sostenible de les comunitats autònomes, que serà gestionat pel Grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Aquestes inversions podran ser realitzades per empreses privades i públiques de totes les comunitats autònomes als sectors de vivenda social i assequible i regeneració urbana; transport sostenible; competitivitat industrial i de les pimes; investigació, desenvolupament innovació; turisme sostenible; economia de les cures i gestió d’aigües i residus i transició energètica.

Compromís de 17 noves reformes

Juntament amb les inversions, l’Addenda inclou 17 reformes que completen la transformació de l’economia ja iniciada i consolidar el model de creixement sostingut i sostenible. Cap d’elles és tan complexa socialment i políticament com algunes de les compromeses en el primer pla (pensions o reforma laboral).

Notícies relacionades

Ara, es tracta de nou noves reformes, com l’Estratègia Nacional de Lluita contra la Desertificació, l’Estratègia d’eficiència energètica a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, la revisió de la llei del mercat de valors o la llei de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat econòmica; i 8 més que amplien les ja existents, com la creació d’un sandbox i el reforç d’infraestructures de transport, una normativa contra el desaprofitament alimentari, la llei d’activitats de Grups d’Interès o el Llibre Verd de Finances Sostenibles, entre d’altres.

Nou calendari de desemborsaments

Amb l’aprovació de l’addenda s’actualitza el calendari de desemborsaments, que inclou transferències addicionals i préstecs. També es modifica el calendari i/o contingut de fins a 52 fites i objectius del pla inicial per adaptar-los a noves circumstàncies (com la falta o excés de demanda de determinades línies d’ajudes) i poder mantenir el ritme d’inversió en els pròxims anys. Així, per exemple, s’allarga fins a finals del 2025 el programa del Kit Digital i es dona entrada a les empreses de més de 50 treballadors. La modificació d’alguns dels objectius deixa la via lliure al Govern per sol·licitar el quart desemborsament de subvencions (10.000 milions d’euros) corresponent al segon semestre del 2023, que estava vinculat a algunes reformes que no s’han pogut complir per l’avanç electoral i la dissolució de les Corts Amb el nou calendari, Espanya podrà rebre 7 pròxims desemborsaments i un prefinançament d’uns 1.400 milions d’euros associat al capítol REPowerEU. En aquest sentit, podria rebre entre transferències i préstecs fins a 25.600 milions d’euros el 2024, fins i tot 44.600 milions el 2025 i fins a 44.300 milions el 2026.