Així és l’ajuda de 400 euros per a estudiants que pots demanar sense requisits de renda

Les noves beques del Ministeri d’Educació inclouen una nova ajuda de 400 euros per a estudiants amb necessitat específica de suport educatiu

Així és l’ajuda de 400 euros per a estudiants que pots demanar sense requisits de renda

Joan Cortadellas

1
Es llegeix en minuts

El Ministeri d’Educació ja ha posat en marxa les beques per al pròxim curs escolar, que venen amb importants novetats per als estudiants que les volen sol·licitar. Es tracta d’un conjunt d’ajudes econòmiques  que estan dissenyades per millorar la qualitat de vida dels estudiants i les seves famílies, així com per fomentar la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.

Entre aquestes ajudes s’hi troba una nova ajuda de 400 euros per a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta ajuda està destinada a aquells estudiants que necessiten un suport econòmic per cobrir les despeses addicionals de caràcter general associades a l’escolarització i que compleixin els requisits establerts pel Ministeri.

Beques i ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Per sol·licitar aquesta ajuda no és necessari complir cap requisit de renda familiar, tot i que sí que s’han de complir altres condicions. Aquesta ajuda està dirigida a estudiants de dos anys o més que estiguin escolaritzats en l’àmbit educatiu no universitari, és a dir, aquells que cursin Segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Cicles formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior o Formació Professional (FP).

A més, els sol·licitants hauran de complir alguna de les característiques següents:

 • Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat (almenys un 33%) o trastorn greu de conducta.

 • Alumnat amb trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials.

 • Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA).

 • Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a una alta capacitat intel·lectual.

Notícies relacionades

És important destacar que aquesta ajuda és compatible amb altres ajudes o beques que l’estudiant pugui rebre.

A més d’aquesta nova ajuda, el Ministeri d’Educació ofereix altres ajudes que també poden resultar molt interessants per als estudiants i les seves famílies:

 • Ajuda d’ensenyament: fins a 862 euros.

 • Ajuda o subsidi de transport escolar: fins a 617 euros.

 • Ajuda o subsidi de menjador escolar: fins a 574 euros.

 • Ajuda de residència escolar: fins a 1.795 euros.

 • Ajuda per a transport de cap de setmana: fins a 442 euros.

 • Ajuda per a transport urbà: fins a 308 euros.

 • Ajuda per a material escolar: fins a 105 euros per als nivells d’Educació Primària, ESO i Cicles Formatius de Grau Bàsic. Serà fins a 204 euros per a la resta.

 • Ajuda per a reeducació pedagògica: fins a 913 euros.

 • Ajuda per a reeducació del llenguatge: fins a 913 euros.