Ingressos sanitaris

¿Quant guanya una infermera a Espanya?

  • El salari d’una infermera pot variar segons la comunitat autònoma en la qual tingui plaça, la seva antiguitat o el seu lloc de treball, entre altres condicions

¿Quant guanya una infermera a Espanya?
2
Es llegeix en minuts

Les infermeres són un pilar fonamental en la societat, ja que són les encarregades des de l’atenció del pacient fins al seu seguiment mèdic. Sobretot, hem notat la seva importància durant la pandèmia de la Covid-19. Però, tot i que se’ls hagi donat aquest reconeixement, ¿cobren prou aquestes professionals?

Tot i que s’han de tenir molts factors en compte per saber el salari d’una infermera, aproximadament, el salari brut mitjà és d’entre els 26.000 i els 30.000 € anuals en la Sanitat Pública a Espanya. El sou net d’aquestes canvia segons les circumstàncies personals i familiars de cada treballadora.

Si ens referim al sector privat, en general, la majoria d’infermeres tenen un saldo més baix que als llocs equivalents en la sanitat pública, aquest podria descendir fins als 15.000 € anuals.

Factors que influeixen

Notícies relacionades

No hi ha un salari establert per a totes les infermeres sinó que aquest pot variar segons una sèrie de condicions:

  • Comunitat autònoma: A Espanya, la sanitat és una de les competències assumides per les comunitats autònomes, així que hi poden haver diferències del que guanya cada infermera segons el lloc on tingui la plaça. Normalment, no es troben diferències gaire abismals, però per exemple si compares els salaris del Servei Basc de Salut (de 30.000 a 32.000 € anuals) amb els del CATSALUT (de 24.000 a 30.800 € anuals), es pot observar que el salari mínim d’una comunitat autònoma és el màxim de l’altra.

  • Lloc de treball: Segons el servei en el qual treballi, el nivell de responsabilitat que ocupi o l’especialització, també hi ha canvis en els salaris de les infermeres. No guanya el mateix una persona que treballa en el quiròfan d’un hospital que la que treballa en atenció primària.

  • Antiguitat: Per cada tres anys de servei (trienni) de les infermeres, el seu sou augmenta progressivament.

  • Els torns: Per a les infermeres mai hi ha descans, és per això que els torns nocturns, els dies festius o les hores extres influeixen en el que arriba a guanyar una infermera a final de mes.

Diferències de salari

Entre les infermeres podem trobar un gran canvi de salari segons el lloc de treball o el país que ocupen, per exemple una infermera a Espanya ingressa menys que el que guanya una infermera a Anglaterra (37.800 € anuals) o a França (33.200 € anuals). A més, una infermera escolar (25.700 € anuals), també guanya menys que, per exemple, una infermera militar (35.800 € anuals), una anestesista (32.300 € anuals) o una perfusionista (31.700 € anuals).