Banc d’Espanya

Les llars van elevar el seu efectiu i dipòsits a un màxim d’1,078 bilions el 2022

  • La riquesa financera de les famílies va caure en 0,16% per la pèrdua de valor d’accions i fons d’inversió i pensions

Les llars van elevar el seu efectiu i dipòsits a un màxim d’1,078 bilions el 2022
3
Es llegeix en minuts
Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

ver +

La incertesa econòmica va fer que les llars reservessin un nou màxim històric d’1,078 bilions d’euros en efectiu i dipòsits l’any passat, 43.944 milions i un 4,2% més que el 2021, tot i que l’elevada inflació va fer perdre poder adquisitiu a aquests estalvis i que els bancs s’estan resistint a remunerar aquests productes. Malgrat aquest increment, la riquesa financera total de les famílies (actius menys passius financers) es va reduir lleugerament –un 0,04%, als 1,95 bilions– a causa de la pèrdua de valor de les seves inversions pel mal any registrat en els mercats per l’espiral inflacionista i la guerra d’Ucraïna.

Les llars, així, van comprar actius financers per valor de 44.981 milions, però van patir devaluacions de 46.263 milions, de manera que el valor total de la seva cartera es va reduir en 1.282 milions (-0,04%), fins als 2,72 bilions, segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d’Espanya. Dins de les partides principals, el valor de la cartera de fons d’inversió es va reduir en 32.013 milions, malgrat que la inversió va augmentar en 12.425 milions. En el cas de les accions cotitzades, el dret al cobrament d’assegurances de vida i rendes vitalícies, i els fons de pensions, hi va haver tant devaluacions dels actius com vendes netes d’aquests.  

En conseqüència, va baixar la cartera de les llars en fons d’inversió (un 7,64%, fins als 386.563 milions), i assegurances i fons de pensions (14,27%, fins als 332.743 milions). En canvi, a més de la d’efectiu i dipòsits, va pujar la de participacions en el capital d’empreses (4,12%, als 832.633 milions), ja que la revalorització de les accions no cotitzades i altres participacions en el capital va compensar la pèrdua de valor de les accions cotitzades. Per components, el pes de l’efectiu i els dipòsits sobre el total d’actius financers de les llars va augmentar del 37,9% al 39,6%, i el de les participacions en el capital va pujar del 29,3% al 30,5%, mentre que van baixar el de fons d’inversió (del 15,3% al 14,2%) i el d’assegurances i fons de pensions (del 14,2% al 12,2%). 

Més deute

Notícies relacionades

Des de l’últim trimestre abans de la pandèmia (tancament del 2019), les llars han augmentat en 161.753 milions i un 17,6% el seu saldo d’efectiu i dipòsits. L’estalvi més líquid i conservador, així, s’ha incrementat de manera pràcticament ininterrompuda des d’aleshores en un context d’elevada incertesa i crisis successives. Les famílies també han elevat les seves participacions en el capital d’empreses (113.843 milions i un 15%) i fons d’inversió (40.262 milions i un 11,6%), però han reduït el pes en assegurances i fons de pensions (51.153 milions i un 13,3%). 

Paral·lelament a la lleugera reducció dels actius financers de les llars, l’any passat es va produir un lleu augment del seu deute financer del 0,25% i 1.980 milions d’euros, fins als 766.857 milions. Els préstecs contrets van baixar de 704.211 a 702.788 milions, però altres comptes pendents de pagament van pujar de 42.720 a 46.262 milions. En relació amb el PIB, els passius financers de les llars van equivaler al 57,8% de l’economia i els actius van suposar el 205,4%, cosa que deixa un saldo de riquesa financera de les famílies equivalent al 147,6%. Les empreses, per la seva banda, van reduir el seu deute l’any passat en uns 20.500 milions i un 2%, fins a rondar els 957.600 milions i reduir el seu pes en el PIB del 81% al 72,2%.