Treball

Noves ofertes d’ocupació en el SEPE amb salaris superiors als 2.000 euros

Tant consultar totes les vacants com optar a una d’aquestes es pot fer a través del portal Empléate

Noves ofertes d’ocupació en el SEPE amb salaris superiors als 2.000 euros

JORDI COTRINA

1
Es llegeix en minuts

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), a través del portal Empléate, té actives més de 18.571 ofertes de treball i 60.000 llocs d’ocupació.

Per a moltes d’aquestes vacants no és necessari tenir experiència prèvia i algunes ofereixen un sou superior als 2.000 euros. A més, són nombroses les que no discriminen ni joves ni persones més grans de 52 anys.

Notícies relacionades

De totes les ofertes d’ocupació publicades a Empléate, 9.189 ofereixen un contracte indefinit i 6.576 més, un contracte temporal. De la mateixa manera,10.479 són de jornada completa i 3.314 de jornada parcial. Quant a nivell d’estudis, 1.529 vacants demanen comptar amb títol de grau, diplomatura o llicenciatura, mentre que 722 només exigeixen estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i la resta, cap titulació acadèmica.

Els qui estiguin interessats a optar a alguna d’aquestes noves places hauran d’enviar el seu ‘curriculum vitae’ a través del portal d’ocupació Empléate, on també poden ser consultades totes les vacants que hi ha en l’actualitat.