Impostos

Gairebé el 80% de les sicav decideixen dissoldre’s després de la llei d’antifrau fiscal

Els rendiments de gairebé 16.000 milions d’euros perdran l’avantatge de tributar a l’1% i queden abocats a un tipus mínim del 25%

  • Els rendiments de gairebé 16.000 milions d’euros perdran l’avantatge de tributar a l’1% i queden abocats a un tipus del 25%

2
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

Un total de 1.756 sicav (societats d’inversió col·lectiva de capital variable), amb un patrimoni acumulat de 15.761 milions d’euros, han decidit ja dissoldre’s o transformar-se en societats, després de l’enduriment del règim tributari que va entrar en vigor l’1 de gener, dins de la Llei de lluita contra el frau fiscal publicada al BOE el 10 de juliol passat. Segons les dades publicades aquest dilluns per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquestes societats que no podran continuar disfrutant de tributar pels seus rendiments a l’1% en l’impost de societats representen el 77% de totes les que hi havia abans de l’entrada en vigor de la norma, i el seu patrimoni representa el 54% del total.

Les dades de la CNMV apunten que unes 467 entitats més (el 20,4% del total), amb un patrimoni acumulat de 12.665 milions d’euros (el 43,6%), sí que preveuen continuar com a sicav, ja que compliran les noves exigències de la llei fiscal. A més, hi ha unes 63 societats d’aquest tipus (3% de les inscrites), amb un patrimoni acumulat de 598 milions d’euros (2% del total), que encara no han pres una decisió dins del termini permès per fer-ho, que inclou tot l’exercici del 2022.

Mesura antifrau

Les sicav ofereixen als grans patrimonis una via per obtenir una tributació molt avantatjosa de l’1% en l’impost de societats (en comparació al tipus general del 25%), si bé quan el titular retira l’estalvi ha de tributar per això en el seu impost personal. A canvi de tributar a l’1% en l’impost de societats, la nova llei fiscal obliga que cada sicav tingui un mínim de 100 socis i que cadascun d’ells faci una inversió mínima de 2.500 euros (12.500 euros en el cas d’una societat).

Amb aquest requisit, Hisenda busca posar fi a la pràctica coneguda com a ‘mariachis’, el que vindrien a ser ‘inversors de palla’, que se sumen com a partícips de la sicav amb una inversió ínfima perquè d’altres de més rics s’aprofitin dels beneficis fiscals associats.

Les dades aportades per la CNMV apunten en la direcció que només el 20% de les sicav de les gairebé 2.300 registrades estan en condicions de complir el requisit exigit contra la pràctica dels ‘mariachis’.

«Les dades reflecteixen que, en general, les entitats amb més patrimoni han decidit continuar com a sicavs més que no pas les que són més petites», conclou la CNMV. En concret, de les 467 entitats que preveuen continuar com a sicavs, 384 continuen tributant a l’1%, amb 11.925 milions d’euros, i 83 es mantenen com a sicavs però tributant al 25%, amb 740 milions d’euros de patrimoni. També n’hi ha 19 que tenen previst transformar-se en societats d’inversió lliure (SIL), segons la CNMV.

La nova llei

La nova llei contra el frau fiscal ofereix a les sicav la possibilitat d’adaptar-se a les noves exigències per continuar disfrutant del tipus reduït de l’1% o bé d’un règim transitori que els permet la seva dissolució i liquidació lliure de tributació a canvi que l’accionista reinverteixi el seu patrimoni en determinades institucions d’inversió col·lectiva.

Notícies relacionades

A la pràctica, aquesta última opció suposa, amb caràcter general, deixar de tributar a l’1% i passar a fer-ho al 25%, en els casos de societats anònimes o limitades.

De les 1.756 sicavs que, segons la CNMV, deixaran de ser-ho, la major part (1.582, amb un patrimoni de 12.864 milions) es liquidaran de manera definitiva. En canvi, 174 es transformaran en societats, amb 2.896 milions de patrimoni.