La carrera del cotxe elèctric

Fons europeus ¿Què és un PERTE?

La nova figura es basa en la col·laboració publicoprivada per impulsar el creixement i la transformació econòmica

Fons europeus ¿Què és un PERTE?
3
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Els projectes de caràcter estratègic o PERTEs (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica) que a partir d’avui competiran per rebre les ajudes, són una figura nova creada per vehicular fons d’europeus Next Generation cap a iniciatives amb gran capacitat d’arrossegament de creixement econòmic, ocupació i competitivitat de l’economia espanyola. Compten amb un alt component de col·laboració publicoprivada i són transversals a les diferents administracions. Aquest tipus de projectes ha de ser aprovat pel Consell de Ministres, com passa amb el del cotxe elèctric i connectat, el primer dels que ratifica el Govern, amb 4.300 milions de fons europeus i una mobilització total de recursos prevista de 24.000 milions. Després del sector de l’automoció, l’agroalimentari encapçala el segon sector que més projectes ha presentat en el marc de les propostes per aprofitar els fons de recuperació de la Unió Europea (UE). El PERTE de l’automòbil ha sigut el primer aprovat pel Consell de Ministres en funció de criteris objectius i transparents i activat amb la seva publicació aquest matí al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Per seguir endavant amb un d’aquests projectes s’exigeix que existeixi col·laboració entre l’administració pública, l’empresa privada i els centres d’investigació. Hi han de participar cinc empreses com a mínim, i d’aquestes almenys el 40% han de ser pimes. El pressupost de cada projecte ha de ser d’un mínim de 40 milions d’euros i hi ha d’haver implicació de més d’una comunitat autònoma.

A fons perdut

Els PERTEs són una nova figura que s’inclou com a novetat dins del denominat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dotat, en el cas d’Espanya, amb uns 140.000 milions d’euros procedents dels fons comunitaris en forma de transferències i préstecs per al període 2021-26, dels quals uns 69.000 són a fons perdut durant els pròxims tres anys. Aquest pla es basa en quatre eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial.

Tenen, amb vocació de permanència concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els quals hi hagi una clara fallada de mercat, externalitats importants o una insuficient iniciativa o capacitat d’inversió per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribueixin clarament a la transformació de l’economia espanyola.

Criteris

Els criteris que es tenen en compte per avaluar-los són: 

1. Que representin una important contribució al creixement econòmic, a la creació d’ocupació i a la competitivitat de la indústria i l’economia espanyola, tenint en compte els seus efectes d’arrossegament positius al mercat interior i la societat.

2. Que permeti combinar coneixements, experiència, recursos financers i actors econòmics, a fi de remeiar importants deficiències del mercat o sistèmiques i reptes socials a què no es podria fer front de cap altra manera.

3. Que tingui un important caràcter innovador o aporti un important valor afegit en termes de R+D+i, per exemple, possibilitant el desenvolupament de nous productes, serveis o processos de producció.

4. Que sigui important quantitativament o qualitativament, amb una mida o un abast particularment grans, o que suposi un nivell de risc tecnològic o financer molt elevat.

5. Que afavoreixi la integració i el creixement de les pimes, així com l’impuls d’entorns col·laboratius.

Notícies relacionades

6. Que contribueixi de manera concreta, clara i identificable a un o més objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia espanyola, en particular referent als objectius marcats a nivell europeu en relació amb l’Instrument Europeu de Recuperació.

La llei preveu la creació d’un registre estatal d’entitats interessades en els PERTEs, dependent del Ministeri d’Hisenda, en el qual s’hauran d’inscriure les entitats interessades a participar-hi.

Temes:

Fons europeus